ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a bas

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a bas-, *a bas*, a ba
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
sea bass(n) ปลาตระกูลกระพง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
data baseฐานข้อมูลหมายถึง การจัดรวบรวมข้อนิเทศ หรือข้อมูลของเรื่องต่าง ๆ ไว้ในรูปแบบที่จะ เรียกมาใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ ในการเรียกนั้น อาจเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งมาใช้ประโยชน์เป็นครั้งเป็นคราวก็ได้ ฐานข้อมูลที่ดีควรจะได้รับการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ บางทีเขียนเป็นคำเดียวกันว่า database
data base management systระบบจัดการฐานข้อมูลใช้ตัวย่อว่า DBMS (อ่านว่า ดีบีเอ็มเอส) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อจะได้นำไปเก็บรักษา เรียกใช้หรือนำมาปรับปรุงให้ทันสมัยได้ง่าย ทั้งนี้จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญด้วย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- There's a bass Basher in Japan?- เราใช้ชื่อแบสแบชเชอร์ไม่ได้เหรอ I Heart Huckabees (2004)
I do know a bass player might be able to help you out.ผมรู้จักแต่นักเล่นเบส -คงจะสามารถช่วยหาทางออกให้คุณได้ August Rush (2007)
-So he just got up abruptly, and he, he left? -like a bass outta hell.แล้วจู่ๆเค้าก็ตื่นขึ้น แล้วก็ออกไป เหมือนได้ออกจากขุมนรก Pret-a-Poor-J (2008)
I'm a bass player.ฉันเล่นเบส Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Looks like your island in the storm was just hit by a Bass 5 hurricane.ดูเหมือนเกาะส่วนตัวของเธอพายุจะเข้า เพิ่งโดนเฮอริเคนจากแบสไปห้าลูก Goodbye, Columbia (2010)
Except for the small fact that every time I look at you now, I see a Bass in my face.นอกจากว่าต่อไปทุกครั้ง ที่ผมมองคุณ ผมจะเห็นหน้าชัคลอยขึ้นมา Despicable B (2012)
But it's possible the water I've been continuously pouring for you all morning came from the tap at a Bass Resort bathroom in Mexico.มันน่าจะเป็นน้ำ ที่ผมเติมให้คุณเรื่อยๆ ตลอดทั้งเช้า ซึ่งมันมาจากก็อกน้ำ ที่ห้องน้ำของแบสรีสอร์ทในแม็กซิโก G.G. (2012)
You know she was banging Colonel Reed like a bass drum.แกรู้ใช่ไหมว่าเธอจัดการพันเอกรี๊ดอย่างแรงเลย Dead Man Walking (2013)
Looking for a bass player, drummer."อยากได้มือเบส มือกลอง... Sing Street (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
a basA baseball came flying through the window.
a basA baseless accusation.
a basA basketball team consists of five players.
a basAir, like food, is a basic human need.
a basBill is a baseball player.
a basHe has a basket full of strawberries.
a basHe is a baseball player.
a basHe is content with his life as a baseball player.
a basHe is fond of watching a baseball game on television.
a basHe may become a baseball player.
a basHere is a basket full of vegetables.
a basHe watched a basketball game on TV last night.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินต่ำ[bin tam] (v, exp) EN: fly at a low altitude ; low level flying  FR: voler à basse altitude [ m ]
หิ้วกระเป๋า[hiu krapao] (v, exp) EN: carry a basket in one's hand  FR: porter un sac à la main
เก้าอี้โยก[kao-ī yōk] (n, exp) EN: rocking chair  FR: rocking-chair [ m ] ; fauteuil à bascule [ m ]
ขนมเข่ง[khanom kheng] (n, exp) EN: kind of Chinese sweetmeat steamed in a basket
ก้นอ่าง[kon āng] (n, exp) EN: bottom of a basin
ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก[kuaytīo sen lek] (n, exp) EN: narrow rice noodles ; narrow and long noodles  FR: nouilles fines (à base de farine de riz) [ fpl ] ; pâtes fines [ fpl ]
ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่[kuaytīo sen yai] (n, exp) EN: wide rice noodles ; big and wide noodles  FR: nouilles larges (à base de farine de riz) [ fpl ] ; pâtes larges [ fpl ]
นาก[nāk] (n) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red  FR: alliage à base de cuivre et d'or [ m ]
ปลากระพง[plā kraphong] (n, exp) EN: sea bass ; electric ray ; perch  FR: perche [ f ]
ปลากระพงขาว[plā kraphong khāo] (n, exp) EN: sea bass  FR: bar [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[běn, ㄅㄣˇ, ] a basket or pan used for earth; manure etc #52,054 [Add to Longdo]
提篮[tí lán, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ, / ] a basket #63,219 [Add to Longdo]
背篓[bēi lǒu, ㄅㄟ ㄌㄡˇ, / ] a basket carried on the back #64,468 [Add to Longdo]
基本要求[jī běn yāo qiú, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] a basic requirement; prerequisites [Add to Longdo]
提篮儿[tí lán r, ㄊㄧˊ ㄌㄢˊ ㄦ˙, / ] a basket [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
帰る(P);還る;歸る(oK)[かえる, kaeru] (v5r, vi) (1) (See 返る・1) to return; to come home; to go home; to go back; (2) (of a guest, customer, etc.) to leave; (3) (of a baseball player rounding the bases) to get home; (P) #9,488 [Add to Longdo]
芭蕉[ばしょう;バショウ, bashou ; bashou] (n) (uk) Japanese fiber banana (Musa basjoo) #17,169 [Add to Longdo]
アクティブなバス[akuteibu na basu] (n) { comp } active bus [Add to Longdo]
セイフティバント;セーフティーバント[seifuteibanto ; se-futei-banto] (n) (See 犠牲バント) bunt performed for a base hit (wasei [Add to Longdo]
データベース管理システム[データベースかんりシステム, de-tabe-su kanri shisutemu] (n) { comp } Data Base Management System; DBMS [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] (n) { comp } Data Base Administrator; DBA [Add to Longdo]
パラポックスウイルス属[パラポックスウイルスぞく, parapokkusuuirusu zoku] (n) Parapoxvirus (genus of large oval shaped DNA based viruses in the family Poxviridae) [Add to Longdo]
マジェラン鮎並;マジェラン鮎魚女[マジェランあいなめ;マジェランアイナメ, majieran ainame ; majieran'ainame] (n) (uk) Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides); Chilean sea bass [Add to Longdo]
ママチャリ[mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike [Add to Longdo]
羽太[はた, hata] (n) sea basses; groupers [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データベース管理システム[ータベースかんりシステム, -tabe-su kanri shisutemu] Data Base Management System, DBMS [Add to Longdo]
データベース管理者[データベースかんりしゃ, de-tabe-su kanrisha] Data Base Administrator (DBA) [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
分散データベース[ぶんさんデータベース, bunsan de-tabe-su] distributed data base [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top