ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antidepressant

AE2 N T IY0 D IH0 P R EH1 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antidepressant-, *antidepressant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antidepressant(adj) ที่ใช้แก้อาการเศร้า
antidepressant(n) ยาต้านอาการเศร้าซึม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antidepressant; thymoleptic๑. ยาแก้ซึมเศร้า๒. -แก้ซึมเศร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antidepressantsยาแก้อารมณ์เศร้า, ยาต้านเศร้า, ยารักษาโรคซึมเศร้า, สารที่ต่อต้านความซึมเศร้า, ยาต้านซึมเศร้า, แอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านอาการเศร้า, ยารักษาอารมณ์เศร้า, ยาระงับอารมณ์เศร้า, ยาที่ลดอาการซึมเศร้า, ยาต้านความซึมเศร้า, ยาระงับซึมเศร้า [การแพทย์]
Antidepressants, Sedativeยาต้านซึมเศร้าที่มีคุณสมบ้ติทำให้ระงับประสาท [การแพทย์]
Antidepressants, Tricyclicยาสงบประสาทไตรซัยขลิกแอนตีดีเพร็สแซ็นท์, ยาต้านซึมเศร้าชนิดไตรไซคลิก, ยาต้านอาการซึมเศร้าจำพวก 3 วง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless you're the type of person who swallows antidepressants to hide the pain, huh?เป็นธรรมดา ของแต่ละบุคคล ซึ่งกินยาแก้ปวดเพื่อซ่อนความเจ็บปวด Saw III (2006)
has been experiencing chronic headaches for the past seven years, has been treated with narcotics, antiseizure medications, antidepressants and antipsychotic medications with no success.ปวดหัวอย่างรุนแรงมาเป็นว่า7ปี ได้รับการรักษา narcotics, antiseizure medications, antidepressants และ antipsychotic medications แต่ไม่เห็นผล Here Comes the Flood (2008)
And antidepressant known to man.ยาต้านอาการเศร้าซึม After School Special (2009)
Um, antidepressants and anti-anxiety when I need them.อืม antidepressants กับ Nanti-anxiety The Substitute (2010)
Siobhan, you know I didn't prescribe those antidepressants for depression.ชิบอน คุณก็รู้ว่าฉันไม่ สั่งจ่ายยาโรคซึมเศร้าให้คนหดหู่ Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
The antidepressants that Siobhan was on, they're also used to treat paranoia.ยาแก้ซึมเศร้า ที่ซีบอนเคยใช้ พวกหมอใช้มัน เพื่อรักษาโรคหวาดระแวง Shut Up and Eat Your Bologna (2011)
It's an experimental antidepressant undergoing clinical trials pending FDA approval.เป็นยาคลายเครียดที่อยู่ในขั้นทดลอง ตามการอนุมัติของเอฟดีเอ Pa Make Loa (2012)
It's like an antidepressant in a VHS tape.มันเหมือนกับยาคลายความซึมเศร้า ในแบบเทปวิดีโอ The Hose (2012)
He was on antidepressants the night he attacked Mrs. LaRoche.ในคืนที่เข้าทำร้าย แม่ของลาโรช Red and Itchy (2013)
Had enough antidepressants in her medicine cabinet to stock a pharmacy.มียารักษาโรคซึมเศร้าอยู่ในตู้เก็บยา อย่างกับร้านขายยา Heaven Can't Wait (2013)
What antidepressants are you on?เธอกินยาแก้โรคซึมเศร้าอะไรอยู่ Pilot (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาแก้เศร้า(n) antidepressant, Example: การรักษาคนไข้โรคจิตบางประเภทอาจจะทำโดยการทำจิตบำบัด พร้อมทั้งใช้ยาสงบประสาท หรือยาแก้เศร้าเท่าที่จำเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาแก้เศร้า[yā kaē sao] (n, exp) EN: antidepressant  FR: antidépresseur [ m ] ; médicament antidépresseur [ m ]
ยานอนหลับ[yā nønlap] (n, exp) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant  FR: somnifère [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTIDEPRESSANT AE2 N T IY0 D IH0 P R EH1 S AH0 N T
ANTIDEPRESSANTS AE2 N T AY2 D IH0 P R EH1 S AH0 N T S
ANTIDEPRESSANTS AE2 N T IY2 D IH0 P R EH1 S AH0 N T S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗忧郁药[kàng yōu yù yào, ㄎㄤˋ ㄧㄡ ㄩˋ ㄧㄠˋ,     /    ] antidepressant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミドール[imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
抗うつ;抗鬱[こううつ, kouutsu] (n) antidepressant [Add to Longdo]
抗うつ剤;抗鬱剤[こううつざい, kouutsuzai] (n) antidepressant [Add to Longdo]
三環系抗うつ剤[さんかんけいこううつざい, sankankeikouutsuzai] (n) tricyclic antidepressant [Add to Longdo]
三環系抗うつ薬[さんかんけいこううつやく, sankankeikouutsuyaku] (n) tricyclic antidepressant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antidepressant
   n 1: any of a class of drugs used to treat depression; often
      have undesirable side effects [syn: {antidepressant},
      {antidepressant drug}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top