ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

de

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -de-, *de*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ดัชท์ (NL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
de EHBO-kist(n) ยาประจำบ้าน

Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
décalage[(เด-คะ-ลาจ)] (n) ระยะทิ้งช่วง, See also: R. EVS, ear-voice-span

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
decalcify[เดแคลซิไฟด์] (vt) ขูดหินปูน ทำให้ส่วนที่เป็นแคลเซียมหลุดลุ่ย
defragment[ดีแฟรกเมนท์] (vi, jargon) รวมเข้าด้วยกัน (คอมพิวเตอร์) เช่น รวมฮาร์ดดิสก์ที่แยกกันอยู่มาไว้ด้วยกัน
dervish[เดอวิช] (n) สมาชิกกลุ่มอิสลาม

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
depoliticizeless politic
descend onarrive in hordes
desnisines[dez-mə-ˌsōm] (n, adj) a specialized structure of the cell membrane especially of an epithelial cell that serves as a zone of adhesion to anchor contiguous cells together

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding., See also: S. desirable feature

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
灯标[dēng biāo, ㄉㄥ ㄅㄧㄠ,  ] (n) สัญญาณไฟ, สัญญาณไฟชนิดหนึ่งที่ใช้ในการเดินเรือกลางคืน

English-Thai: Longdo Dictionary
DEA(n) สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ปปส., Syn. Drug Enforcement Administration
deadlockการติดตาย
death toll(n) ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยหรือเหตุการณ์ต่างๆ
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.
decaffeination(n) การสกัดสารคาเฟอีนออก, การแยกสารคาเฟอีนออก
deceptive(adj) ที่สร้างความหลงผิด, ซึ่งหลอกลวง, ที่ลวงตา เช่น Deceptive coloration is when an organism's color fools either its predators or prey.
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
decommission(vt) ปลดออกจากประจำการ(อาวุธ, เรือรบ), ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. take out of commission
deep cover(n) สายลับชั้นสูง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
de(prf) ลง, See also: จาก
deb(n) หญิงสาวที่ออกงานสังคมเป็นครั้งแรก (คำย่อของ debutante), Syn. debutante
def(sl) แน่นอน
deg(abbr) คำย่อของ degree (s)
den(n) ซ่องโจร, See also: รังโจร
den(n) ถ้ำสัตว์, See also: กรงสัตว์, ที่อยู่ของสัตว์, Syn. hole, tunnel, shelter, cave
den(n) ที่ซ่อนสำหรับเด็ก, See also: ที่หลบซ่อน, Syn. lair, hideout
den(n) ห้องนั่งเล่น, See also: ห้องพักผ่อน, ห้องส่วนตัว, Syn. family room
dep(abbr) คำย่อของ depart, departure, department และ deposed
dew(vt) ทำให้เปียกด้วยน้ำค้าง, See also: ทำให้ชุ่มด้วยน้ำค้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
de fide(ด'ฟี'ดี) L. เกี่ยวกับความศรัทธา
de-Pref. ขจัด, เอาออก, จาก, ลดต่ำ, ปฎิเสธ, กลับกัน, จาก, ลง
de-escalate vtvi. ทำให้ลดลง, ลดลง. deescalation, deescalation n.
de-fat(ดีแฟท') vt. เอาไขมันออก, สกัดเอาไขมันออก
de-ice(ดิไอซฺ') vt. เอาน้ำแข็งออก, See also: deicer n. ดูdeice de-icer n. ดูdeice
deacon(ดี'เคิน) n. ผู้ช่วยพระในศาสนาคริสเตียน vt. ปลอม, ตบตา., See also: deaconship n.
deaconess(ดี'คะนิส) n. ผู้ช่วยแม่
deaconry(ดี'เคินรี) n. ตำแหน่งหรือที่ทำงานของ deacon, deacons ทั้งหลาย
deactivate(ดีแอค'ทะเวท) vt. ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้, ยับยั้งฤทธิ์ของ, ทำให้ใช้การไม่ได้, ทำให้ไม่ได้ผล vi. สูญเสียกัมมันตรังสี., See also: deactivator n. ดูdeactivate deactivation n. ดูdeactivate
dead(เดด) adj.ตาย, สิ้นลมหายใจ, ไม่มีชีวิต, ไม่มีความรู้สึก, ทื่อ, จืดชืด, โดยสิ้นเชิง, แม่นยำ, กะทันหัน, ตรง, จริง ๆ , ไม่มีกระแสไฟฟ้า adv. โดยสิ้นเชิง, เต็มที่, อย่างกะทันหัน n. คนตาย, Syn. deceased

English-Thai: Nontri Dictionary
deacon(n) ผู้ดูแลวัด
dead(adj) ตาย, ดับ, สิ้นลม, สูญสิ้น, แน่นอน, ทั้งสิ้น, ตายด้าน, เป็นหมัน
dead(adj) โดยถ่องแท้, แน่นอน, เต็มที่, โดยสิ้นเชิง, อย่างกะทันหัน
dead(n) คนตาย, ผู้ตาย, ความหนาว
deaden(vt) ทำให้มึน, ทำให้ชา, ทำให้ไม่รู้สึก, ทำให้หย่อนลง
deadline(n) เส้นตาย, ขีดจำกัดเวลา, กำหนดเวลา, เส้นห้ามผ่าน
deadlock(n) การหยุดชะงัก, การหยุดนิ่ง, การหมดหนทาง
deadly(adj) ร้ายแรง, มหันต์, ร้ายกาจ, ปางตาย, เต็มที่, ถึงตายได้
deaf(adj) หูตึง, หูหนวก, ไม่ยอมฟัง, ไม่เชื่อฟัง
deafen(vt) ทำให้หูตึง, ทำให้หูหนวก, ทำให้งงงวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
de bene esse (L.)โดยเป็นทางเลือกที่ดีกว่า, โดยเผื่อไว้เพื่ออนาคต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de biens le mort (Fr.)เกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ตาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de facto (L.)โดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
de facto (L.)โดยพฤตินัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de facto populationประชากรโดยพฤตินัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
de facto recognitionการรับรองโดยพฤตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
de facto separationการแยกกันอยู่โดยพฤตินัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
de facto standardมาตรฐานตามความนิยม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
de facto standardมาตรฐานตามความนิยม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
de jure (L.)โดยนิตินัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
de bellatioรัฐคู่สงคราม [การทูต]
de factoโดยพฤตินัย [การทูต]
De Factoวิธีพฤตินัย [การแพทย์]
De Facto Populationประชากรพฤตินัย หรือประชากรที่เป็นจริง (actual population), Example: ประชากรที่อยู่ในเขตนั้น ในวันที่ทำสำมะโน ประชากรที่เป็นจริงประกอบด้วยผู้ที่อยู่อาศัยและ ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน (visitor) หรือผู้มาชั่วคราว (transient) ในวันสำมะโน [สิ่งแวดล้อม]
De Facto Separationการแยกกันอยู่ตามพฤตินัย, Example: คู่สามีภรรยาที่แยกกันอยู่โดยอาจเกิดจาก การตกลงยินยอมกันระหว่างคู่สมรส หรืออาจจะเกิดจากการทอดทิ้ง โดยที่คู่สามีภรรยาคนใดคนหนึ่งทิ้งอีกคนหนึ่งไป [สิ่งแวดล้อม]
De George Syndromeอาการชัก [การแพทย์]
de jureโดยนิตินัย [การทูต]
De Jureวิธีนิตินัย [การแพทย์]
De Jure Populationประชากรนิตินัย หรือ ประชากรอาศัย (resident population), Example: ประชากรที่มีชื่อว่าอาศัยอยู่ในเขตนั้นในวันทำ สำมะโน [สิ่งแวดล้อม]
De Quervain's Diseaseปวดบริเวณข้อมือด้านนอก, เอ็นอักเสบที่ข้อมือ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
de novo(adv) ใหม่, อีกครั้ง
deacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง
deact(vi, vt) ทํานิรกิริยา
deaction(n) นิรกิริยา
deactive(adj) ซึ่งทําให้เกิดนิรกิริยา
deareatorเครื่องแยกอากาศออกจากน้ำป้อน Boiler
dearly[yaang maak] (adv) อย่างมาก
death-knelln 1: an omen of death or destruction 2: a bell rung to announce a death [ syn: { death knell }, { death bell } ]
debenture certificate(n) ใบหุ้นกู้
debris[เด-บริส] (n) เศษซาก

WordNet (3.0)
de-access(v) dispose of by selling
deaccession(v) sell (art works) from a collection, especially in order to raise money for the purchase of other art works
deacon(n) a Protestant layman who assists the minister, Syn. Protestant deacon
deacon(n) a cleric ranking just below a priest in Christian churches; one of the Holy Orders
deaconess(n) a woman deacon
deactivate(v) remove from active military status or reassign
deactivation(n) breaking up a military unit (by transfers or discharges), Syn. inactivation
deactivation(n) the act of deactivating or making ineffective (as a bomb), Syn. defusing, Ant. activation
dead(n) people who are no longer living, Ant. living
dead(n) a time when coldness (or some other quality associated with death) is intense

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
De-

A prefix from Latin de down, from, away; as in debark, decline, decease, deduct, decamp. In words from the French it is equivalent to Latin dis- apart, away; or sometimes to de. Cf. Dis-. It is negative and opposite in derange, deform, destroy, etc. It is intensive in deprave, despoil, declare, desolate, etc. [ 1913 Webster ]

de-access

v. t. to sell or otherwise give up ownership; -- used mostly of artworks in museums.
Syn. -- sell off. [ WordNet 1.5 ]

de-accession

v. t. [ de- + accession. Ca. 1970. ] to sell (artwork); -- used of sales of art by museums. The word appears to have been coined as a euphemism to avoid the negative connotations of the word “sell”, particularly for works donated by benefactors. The practise is justified as a means of acquiring funds for purchase of more valuable artworks. [ WordNet 1.5 +PJC ]

Variants: deaccession
Deacon

n. [ OE. diakne, deakne, deken, AS. diacon, deacon, L. diaconus, fr. Gr. dia`konos a servant or minister, a minister of the church; of uncertain origin. In sense 2 prob. confused with dean. ] 1. (Eccl.) An officer in Christian churches appointed to perform certain subordinate duties varying in different communions. In the Roman Catholic and Episcopal churches, a person admitted to the lowest order in the ministry, subordinate to the bishops and priests. In Presbyterian churches, he is subordinate to the minister and elders, and has charge of certain duties connected with the communion service and the care of the poor. In Congregational churches, he is subordinate to the pastor, and has duties as in the Presbyterian church. [ 1913 Webster ]

2. The chairman of an incorporated company. [ Scot. ] [ 1913 Webster ]

Deacon

v. t. 1. To read aloud each line of (a psalm or hymn) before singing it, -- usually with off. [ Colloq. New. Eng. ] See Line, v. t. [ 1913 Webster ]

☞ The expression is derived from a former custom in the Congregational churches of New England. It was part of the office of a deacon to read aloud the psalm given out, one line at a time, the congregation singing each line as soon as read; -- called, also, lining out the psalm. [ 1913 Webster ]

2. With humorous reference to hypocritical posing: To pack (fruit or vegetables) with the finest specimens on top; to alter slyly the boundaries of (land); to adulterate or doctor (an article to be sold), etc. [ Colloq., U. S. ] [ Webster 1913 Suppl. ]

Deaconess

n. (Eccl.) A female deacon; as: (a) (Primitive Ch.) One of an order of women whose duties resembled those of deacons. (b) (Ch. of Eng. and Prot. Epis. Ch.) A woman set apart for church work by a bishop. (c) A woman chosen as a helper in church work, as among the Congregationalists. [ 1913 Webster ]

Deaconhood

n. The state of being a deacon; office of a deacon; deaconship. [ 1913 Webster ]

Deaconry

n. See Deaconship. [ 1913 Webster ]

Deaconship

n. The office or ministry of a deacon or deaconess. [ 1913 Webster ]

deactivate

v. t. 1. To make inactive; to render ineffective; as, to deactivate a bomb; to deactivate a machine; to deactivate the alarm. The deactivation of a machine or device is usually a reversible process; switching off an electrical device may be referred to as deactivation. To render an enzyme or catalyst ineffective is more commonly referred to as to inactivate. [ PJC ]

2. To disband (a military unit, or other group); to discontinue (a group activity); as, to deactivate the regiment; to deactivate the investigation. [ PJC ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
De Nada.De Nada. Funk (2010)
Next time gonna use a nom de plume.ครั้งหน้าฉันจะใช้นามปากกา นั่นเขาไง! Aladdin (1992)
"Don Francisco de Silva".น่าจะเป็น ดอน ฟรานซิสโก้ ดา ซิวา Don Juan DeMarco (1994)
Where is Don Francisco de Silva? I will fight none other.ทำไมเป็น ดอน ฟรานซิโก้ ดา ซิลวา ผมจะไม่ดวลกีบคนอื่น Don Juan DeMarco (1994)
Don Francisco de Silva...- ดอนฟรานซิสโก้ กา ซิลวา Don Juan DeMarco (1994)
Don Octavio de Flores.แต่ผมเป็นลุงเขา ดอน อ็อคตาสิโอ้ เดล ฟลอเรซ Don Juan DeMarco (1994)
Don Octavio de Flores?คือ ดอน อ็อคโตวิโอ เดล ฟลอเรซ Don Juan DeMarco (1994)
Where is Don Octavio De Flores?ดอน อ็อคตาวิโอ เดล ฟลอเรซอยู่ไหน Don Juan DeMarco (1994)
Why do you think Don Octavio de Flores is Dr. Mickler?ทำไมคุณคิดว่าดอนอ็อคโตวิโอ เดล ฟลอเรซ คือหมอ มิคเลอร์ Don Juan DeMarco (1994)
- Don Octavio de Flores?- ดอนอ็อคโตวิโอ เดลฟลอเรซ Don Juan DeMarco (1994)
- You told him that you were Don Octavio de Flores?คุณบอกเขาว่าคุณ คือดอน อ็อคโตวิโอ เดลฟลอเรซ Don Juan DeMarco (1994)
Vayanse ya de aqui!ดีแล้วยัง Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
de2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
deA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
deA baby deer can stand as soon as it is born.
deA baby has a delicate skin.
deA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
deA bear will not touch a dead body.
deA book descriptive of the wonders of nature.
deA book is lying on the desk.
deAbout 27, 000 people live in and around Deal, but it has a small town center and it feels very like a small town.
deAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
deAbove all, logic requires precise definitions.
deAbove all, scientific terms call for precise definitions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมรดก(n) death tax, See also: death duty, Thai Definition: ภาษีส่วนบุคคลที่เก็บจากทรัพย์ หรือเป็นการเก็บจากบุคคลที่ได้รับมรดกหรือทายาท โดยคิดคำนวณจากกองทรัพย์มรดกทั้งหมด หรือส่วนแบ่งทั้งหมดของกองมรดกที่ตกทอดจากผู้ตายไปยังผู้รับมรดก หรือทายาท, Notes: (กฎหมาย)
ภินท์(v) destroy, See also: break, split, Syn. แตก, ทำลาย, ภิท, Example: เขาเคยคิดที่จะเขียนนวนิยายเรื่องสนธยาที่เกาะยอแต่ความฝันได้ภินท์พังไปแล้ว, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ภินทนาการ(n) act of breaking or destroying, See also: destruction, demolish, Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย, Notes: (บาลี)
ซึมลึก(v) embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai Definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
ซื้อเวลา(v) buy some time, See also: delay some time, extend some time, Syn. ยืดเวลา, Example: ก่อนที่จะเปิดฉากรบในช่วงนี้ผู้นำทำเนียบขาวพยายามซื้อเวลาด้วยการแอบเจรจาลับกับผู้นำแบกแดดเพื่อขอเจรจาอย่างสันติด, Thai Definition: พยามถ่วงเวลาให้นานออกไป
ด้อยค่า(v) devalue, See also: devaluate, Ant. มีค่า, Example: สิ่งที่ทำให้งานเขียนของเธอด้อยค่าลงนั้นเป็นเรื่องการใช้ภาษาธรรมดาๆ ไม่ใช่ภาษาเฉพาะแบบในงานกวี, Thai Definition: ไม่มีค่า
ตกราง(v) derail, See also: go off the rails, Example: ในปีหนึ่งๆ ยังมีอุบัติเหตุรถไฟตกรางอยู่บ่อยๆ แต่มักไม่ร้ายแรง, Thai Definition: รถไฟแล่นพลาดออกจากราง
ตัดไม้ทำลายป่า(v) deforest, Example: ชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าในเขตต้นน้ำลำธารเพื่อใช้พื้นที่ทำไร่เลื่อนลอย
ดีพาร์ทเมนต์สโตร์(n) department store, Syn. ห้างสรรพสินค้า, Example: ยอดขายหนังสือดีขึ้นบ้างเมื่อร้านหนังสือที่อยู่ในดีพาร์ทเมนต์สโตร์ได้ช่วยดึงยอดขายเอาไว้, Count Unit: แห่ง
ประกาศตัว(v) declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[ā] (v) EN: decorate
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [ mpl ] ; mode de vie juste [ m ]
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [ m ]
อาชีวะ[āchīwa] (n) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [ m ]
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอร์โฮสเตส[aē hōsatēt] (x) EN: stewardess ; air hostess  FR: hôtesse de l'air [ f ]
แอคคอร์เดียน[aēkkhødīen] (n) EN: accordion  FR: accordéon [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
de
de
de
dea
deb
dec
dee
del
den
deo

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
de
DES
Dec
Des
deb
den
dep
dew
deja
Deal

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[de, ㄉㄜ˙, ] of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive #2 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] demand; ask; request; coerce #24 [Add to Longdo]
[děng, ㄉㄥˇ, ] class; rank; grade; equal to; same as; wait for; await; et cetera; and so on; et al. (and other authors); after; as soon as; once #38 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] -ly; structural particle: used before a verb or adjective, linking it to preceding modifying adverbial adjunct #40 [Add to Longdo]
[dé, ㄉㄜˊ, ] to obtain; to get; to gain; to catch (a disease); proper; suitable; proud; contented; to allow; to permit; ready; finished #68 [Add to Longdo]
[de, ㄉㄜ˙, ] structural particle: used after a verb (or adjective as main verb), linking it to following phrase indicating effect, degree, possibility etc #68 [Add to Longdo]
[děi, ㄉㄟˇ, ] to have to; must; ought to; to need to #68 [Add to Longdo]
发展[fā zhǎn, ㄈㄚ ㄓㄢˇ,   /  ] development; growth; to develop; to grow; to expand #73 [Add to Longdo]
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ,   /  ] department; branch; section; division #238 [Add to Longdo]
得到[dé dào, ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ,  ] to get; to obtain; to receive #301 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出る[でる, deru] TH: ปรากฎตัว  EN: to appear
出る[でる, deru] TH: ออกมา  EN: to come forth
出る[でる, deru] TH: ออกไป  EN: to leave
電話[でんわ, denwa] TH: โทรศัพท์  EN: telephone (vs)
出回る[でまわる, demawaru] TH: วางขายอยู่ตามท้องตลาด  EN: to appear on the market
データベース[でーたべーす, de-tabe-su] TH: ฐานข้อมูล  EN: database
電子[でんし, denshi] TH: อิเล็กทรอนิก  EN: electronics
出迎え[でむかえ, demukae] TH: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง  EN: meeting
出迎え[でむかえ, demukae] TH: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน  EN: reception
データ[でーた, de-ta] TH: ข้อมูล  EN: data

German-Thai: Longdo Dictionary
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren
deinของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Nominativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและกลางเอกพจน์| เช่น dein alter Tisch, dein altes Haus
deinของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น dein altes Haus
deine1) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น deine alte Hose
deine2) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น deine alten Tische, deine alten Häuser, deine alten Hosen
deinemของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น deinem alten Haus, deinem alten Tisch
deinen1) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น deinen alten Tisch
deinen2) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น deinen alten Tische, deinen alten Häuser, deinen alten Hosen
deiner1) ของเธอ |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่สองรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น deiner alten Hose

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Defibrillation { f } [ med. ]การช็อคกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
Delicious Flat Chest(n, vi, vt, name) ย่อมาจาก Delicious Flat Chest แปลว่า ยัยนมแบน!! เป็นคำชมนะอิ ๆ ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA), See also: DFC, Syn. dfc
der Bundesminister, -(n) รัฐมนตรี ถ้าเป็นผู้หญิง ใช้ว่า die Bundesministerin, -nen
der Meteorogin(n) นักอุตุนิยมวิทยาหญิง, See also: Meteoroge, Syn. Meteorologist
der Nachhaltigkeitspreis, -e(n) รางวัลเพื่อความยั่งยืน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Defekt { m }failure [Add to Longdo]
Deckkraft { f }opacity [Add to Longdo]
den Aufstieg schaffento be promoted [Add to Longdo]
den Auftakt bilden (zu)to be a prelude (to) [Add to Longdo]
deutscher Aussiedlerethnic German (emigrant) [Add to Longdo]
der böse Blickthe evil eye [Add to Longdo]
der Blues { m } [ mus. ]the blues [Add to Longdo]
den Bock zum Gärtner machen [ übtr. ]to set a thief to catch a thief [ fig. ] [Add to Longdo]
Deckentapete { f }celing paper [Add to Longdo]
Deckfarbe { f }body colour [Add to Longdo]
Deckgestein { n }overburden [Add to Longdo]
Deadlock { m }; Deadlock-Situation { f } [ comp. ]deadlock [Add to Longdo]
Debakel { n }; Katastrophe { f } | Debakel { pl }; Katastrophen { pl }debacle | debacles [Add to Longdo]
Debatte { f }; Wortstreit { m }; Diskussion { f }; Auseinandersetzung { f } | Debatten { pl }debate | debates [Add to Longdo]
Debattenführer { m }floor leader [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
de(prep) จาก (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Sa fiancée est de Valence, elle est du Midi.
De rien!(phrase) ไม่เป็นไร, เป็นเรื่องเล็กน้อย (ใช้ในกรณีที่มีคนขอบคุณ), Syn. Je t'en prie!, Il n'y pas de quoi!, Je vous en prie.
de temps en temps(phrase) บางครั้งบางคราว
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
demain(adv) พรุ่งนี้
demi(n) |m| เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง เช่น un demi-litre, une demi-heure, Syn. moitié
demi-tarif(n) |m| อัตราพิเศษครึ่งราคา
derrière(prep) ข้างหลัง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Derrière l'hôtel se trouve un petit jardin. ข้างหลังโรงแรมมีสวนเล็กๆ หนึ่งสวน
derrière(prep) ข้างหลัง ด้านหลัง เช่น derrière le miroir
desคำนำหน้านามพหูพจน์ที่ไม่เฉพาะเจาะจง (ทั้งนามเพศชายและหญิงเหมือนกัน) เช่น des bonbons ลูกอม, des personnes ผู้คน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
decommisssion(vt) take out of commission. ไม่มีการมอบหมาย, ไม่มีการแต่งตั้ง
devenir(vt) กลายเป็น, เปลี่ยนเป็น, พัฒนาเป็น เช่น devenir célèbre(มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก) devenir actrice(กลายเป็นนักแสดง)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
[wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P) #3 [Add to Longdo]
[ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P) #4 [Add to Longdo]
[de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P) #8 [Add to Longdo]
[sa] (suf) (1) -ness (nominalizing suffix indicating degree or condition); (prt) (2) (sentence end, mainly masc.) indicates assertion; (int) (3) (See さあ) come; come now; (P) #15 [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action #19 [Add to Longdo]
[he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P) #30 [Add to Longdo]
です[desu] (aux) (pol) (See だ・1) polite copula in Japanese; (P) #34 [Add to Longdo]
削除[さくじょ, sakujo] (n, vs, adj-no) elimination; cancellation; deletion; erasure; DEL (key); (P) #37 [Add to Longdo]
れる;られる[reru ; rareru] (aux-v, v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形, 迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions #41 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
ドイツ[どいつ, doitsu] Deutschland [Add to Longdo]
ドイツ人[どいつじん, doitsujin] Deutscher, Deutsche [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
一日中[いちにちじゅう, ichinichijuu] den_ ganzen_Tag [Add to Longdo]
一番[いちばん, ichiban] der_erste, am_meisten [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
二次[にじ, niji] der_zweite, Sekundaer- [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top