Search result for

high sea

(28 entries)
(0.0855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -high sea-, *high sea*
English-Thai: Longdo Dictionary
high sea(n) ทะเลหลวง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
high seas    [N] ทะเลหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
high seasทะเลหลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
high seasทะเลหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
High Seasทะเลหลวง คือทุกส่วนของทะเลที่มิได้อยู่ในทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) ของประเทศใด โดยที่ถือว่าทะเลหลวงเป็นทรัพย์สินร่วมกันของทุกชาติ รัฐจะยึดเอาไปทำประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวไม่ได้ และจะถือว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของทะเลหลวงอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของตนไม่ได้เช่นกัน [การทูต]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high seasทะเลหลวง

English-Thai: Nontri Dictionary
HIGH high seas(n) ท้องทะเลหลวง,ทะเลลึก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
high sea (n ) น่านน้ำสากล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or wander the high seas as a stateless pirate.หรือใช้ชีวิตเป็นโจรสลัดไร้สถานะ ท่องไปในทะเลกว้าง The Pirate Solution (2009)
The caprice is almost ready to get back out on that high seas.เรือของเรา ใกล้ที่จะพร้อมออกทะเลแล้วนะ Harmony (2010)
For crimes committed on the high seas,ความผิดที่ก่อในท้องทะเลหลวง Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
So you just call yourself a video pirate, right? Pirating the high seas of videocy?แกบอกว่าเป็นโจรแอบถ่าย แค่โจรละเมิดลิขสิทธิ์ Horrible Bosses (2011)
"Camping high season harshed by human burrito"?"ฤดูตั้งแคมป์ป่วนหนัก จากกรณีปอเปี๊ยะไส้คน" How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
"Camping high season harshed by human burrito"?ฤดูตั้งแคมป์ ป่วนหนักจากกรณีปอเปี๊ยะไส้มนุษย์ How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
We can ride the high seas, plunder together.พวกเราสามารถออกมหาสมุทร ปล้นสะดมด้วยกัน Blood Brother (2012)
Another lovely day on the high seas.เป็นวันที่ดีในการเดินทาง ผ่านทะเลใหญ่ Valar Dohaeris (2013)
I want one of those high seaters... with lots of spikes and a big stowage compartment.มีเดือยเยอะๆ เอาห้องเก็บของใหญ่ๆ How to Train Your Dragon 2 (2014)
Pretty soon, we'll be flying so high it'll make these high seas look downright low!สวยเร็ว ๆ นี้ เราจะบินสูงมาก มันจะทำให้น้ำทะเลสูงเหล่านี้ มองต่ำจริงจัง! The Pirate Fairy (2014)
How exactly does the most feared captain of the high seas learn how to spice and glaze a pig?มันเป็นไปได้อย่างไรกันที่กัปตันเรือ ผู้น่าเกรงขามที่มากสุดของน่านน้ำสากล ถึงรู้วิธีการใส่เครื่องเทศ และหมักหมูได้งั้นหรือ IV. (2014)
If you are planning to blow your brains out... could you wait till you're out on the high seas?ถ้านายมีแผนจะยิงหัวตัวเอง... รอไปที่ทะเลน้ำลึกก่อน Logan (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเลหลวง    [N] high sea, See also: ocean, Example: เรือกำลังปะทะกับคลื่นลมในทะเลหลวง, Count unit: แห่ง, Thai definition: ทะเลหรือมหาสมุทรที่อยู่นอกน่านน้ำอาณาเขตของประเทศที่เป็นเจ้าของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลหลวง[n. exp.] (thalē lūang) EN: high sea ; international waters ; ocean   FR: haute mer [f] ; eaux internationales [fpl]
ท้องทะเล[n. exp.] (thøng thalē) EN: high seas   FR: haute mer [f] ; large [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイデッカー[, haidekka-] (n) (See 観光バス) tourist bus with high seating for better sight-seeing (wasei [Add to Longdo]
公海[こうかい, koukai] (n) high seas; international waters; (P) [Add to Longdo]
公海上[こうかいじょう, koukaijou] (n) on the high seas [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公海[gōng hǎi, ㄍㄨㄥ ㄏㄞˇ, ] high sea; international waters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 high sea
   n 1: the open seas of the world outside the territorial waters
      of any nation [syn: {high sea}, {international waters}]
      [ant: {territorial waters}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top