ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -會-, *會*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[會, huì, ㄏㄨㄟˋ] to assemble, to meet; meeting; association, group
Radical: Decomposition: 亼 (jí ㄐㄧˊ) 日 (rì ㄖˋ) 
Etymology: [ideographic] People 人 speaking 日

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] can; be possible; be able to; will; to assemble; to meet; to gather; to see; union; group; association, #34 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] to balance an account; accounting, #34 [Add to Longdo]
社会[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] society, #156 [Add to Longdo]
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
会议[huì yì, ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] meeting; conference, #408 [Add to Longdo]
机会[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] opportunity; chance; occasion, #481 [Add to Longdo]
社会主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
都会[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] society; community; city; metropolis, #988 [Add to Longdo]
委员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] general assembly; general meeting; convention, #1,553 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If ever you were done wrong at Attila's court, my lady, - Lord Attila would know how to avenge you![CN] 誰要是冒犯到您,匈奴王是一定幫您報仇的 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You'll understand that I didn't mean to leave you[JA] 君にはわかるはず 你明白... 君を捨てたのではなく 泣く泣く手放したということを 我不是拋棄你,我是捨不得你 Cape No. 7 (2008)
Aren't you going to see him?[JA] お~! ? わぬのか? Princess Mononoke (1997)
Missing titles that have been reconstructed are designated by the Murnau-Stiftung logo.[CN] 在那些被重建的缺失字幕畫面左下角 添加了「茂瑙基金」的標記: FWMS Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I weep when I think of you marrying someone else.[JA] 君の幸せの未来図を想像して涙が出そうになる 想著你未來可能的幸福我總是 Cape No. 7 (2008)
But why do we love each other so much?[JA] なぜこうも惹かれあうのか 為何卻如此的相愛 Cape No. 7 (2008)
State your business and I'll pass it on.[JA] えよう. 用向きを話せ. Princess Mononoke (1997)
Rest assured, I shall return![CN] 你放心吧,我回來的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I shall return![CN] 我回來的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I won't.[CN] 不 Stand by Me (2013)
Yes.[CN] 的... The Lover (1992)
Later![CN] 等一 Hands Over the City (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top