ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abhorrence

AH0 B HH AO1 R AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abhorrence-, *abhorrence*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abhorrence(n) ความชิงชัง, See also: ความเกลียดชัง, Syn. execration, detestation
abhorrence(n) ผู้ถูกเกลียดชัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abhorrence(แอบฮอ' เรินซฺ) n. ความเกลียดชัง, สิ่งหรือผู้ที่ถูกเกลียดชัง, Syn. disgust

English-Thai: Nontri Dictionary
abhorrence(n) ความรังเกียจ, ความขยะแขยง, ความเกลียดชัง, ความชิงชัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abhorrenceHe has an abhorrence of snakes.
abhorrenceHypocrisy is my abhorrence.
abhorrenceI yield to no one in abhorrence of violence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเกลียดชัง(n) hatred, See also: abhorrence, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียด, Ant. ความรัก, Example: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABHORRENCE AH0 B HH AO1 R AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abhorrence (n) ˈəbhˈɒrəns (@1 b h o1 r @ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭離穢土[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world [Add to Longdo]
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n, adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abhorrence \Ab*hor"rence\, n.
   Extreme hatred or detestation; the feeling of utter dislike.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abhorrence
   n 1: hate coupled with disgust [syn: {abhorrence},
      {abomination}, {detestation}, {execration}, {loathing},
      {odium}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top