ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chromatic aberration

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chromatic aberration-, *chromatic aberration*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chromatic aberrationรงควิปลาส, ความพร่าสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเพี้ยนสี[khwām phīen sī] (n, exp) EN: chromatic aberration   FR: aberration chromatique [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
色収差[いろしゅうさ, iroshuusa] (n) chromatic aberration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aberration \Ab`er*ra"tion\, n. [L. aberratio: cf. F. aberration.
   See {Aberrate}.]
   1. The act of wandering; deviation, especially from truth or
    moral rectitude, from the natural state, or from a type.
    "The aberration of youth." --Hall. "Aberrations from
    theory." --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. A partial alienation of reason. "Occasional aberrations of
    intellect." --Lingard.
    [1913 Webster]
 
       Whims, which at first are the aberrations of a
       single brain, pass with heat into epidemic form.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) A small periodical change of position in the
    stars and other heavenly bodies, due to the combined
    effect of the motion of light and the motion of the
    observer; called {annual aberration}, when the observer's
    motion is that of the earth in its orbit, and daily or
    {diurnal aberration}, when of the earth on its axis;
    amounting when greatest, in the former case, to 20.4'',
    and in the latter, to 0.3''. {Planetary aberration} is
    that due to the motion of light and the motion of the
    planet relative to the earth.
    [1913 Webster]
 
   4. (Opt.) The convergence to different foci, by a lens or
    mirror, of rays of light emanating from one and the same
    point, or the deviation of such rays from a single focus;
    called {spherical aberration}, when due to the spherical
    form of the lens or mirror, such form giving different
    foci for central and marginal rays; and {chromatic
    aberration}, when due to different refrangibilities of the
    colored rays of the spectrum, those of each color having a
    distinct focus.
    [1913 Webster]
 
   5. (Physiol.) The passage of blood or other fluid into parts
    not appropriate for it.
    [1913 Webster]
 
   6. (Law) The producing of an unintended effect by the
    glancing of an instrument, as when a shot intended for A
    glances and strikes B.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Insanity; lunacy; madness; derangement; alienation;
     mania; dementia; hallucination; illusion; delusion. See
     {Insanity}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chromatic \Chro*mat"ic\, a. [L. chromaticus, Gr. ?, suited for
   color, fr. ?, ?, color; akin to ? color, ? skin, color of the
   skin.]
   1. Relating to color, or to colors.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Proceeding by the smaller intervals (half steps or
    semitones) of the scale, instead of the regular intervals
    of the diatonic scale.
    [1913 Webster]
 
   Note: The intermediate tones were formerly written and
      printed in colors.
      [1913 Webster]
 
   {Chromatic aberration}. (Opt.) See {Aberration}, {4}.
 
   {Chromatic printing}, printing from type or blocks covered
    with inks of various colors.
 
   {Chromatic scale} (Mus.), the scale consisting of thirteen
    tones, including the eight scale tones and the five
    intermediate tones.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chromatic aberration
   n 1: an optical aberration in which the image has colored
      fringes

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
chromatic aberration ( AE2 B ER0 EY1 SH AH0 N)

  

chromatic aberration
 • อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้ [LongdoEN]

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top