ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abeam

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abeam-, *abeam*
Possible hiragana form: あべあん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abeam(adv) ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeam(อะบีม') adv., adj. ซึ่งเป็นมุมฉากกับแนวหน้าและหลัง, ตามขวางและข้างเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
abeam(adv) ตามขวางเรือ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abeam (a) ˈəbˈiːm (@1 b ii1 m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビーム[abi-mu] (n) abeam (e.g. wind) [Add to Longdo]
正横[せいおう, seiou] (adv) abeam [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abeam \A*beam"\, adv. [Pref. a- + beam.] (Naut.)
   On the beam, that is, on a line which forms a right angle
   with the ship's keel; opposite to the center of the ship's
   side.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abeam
   adv 1: at right angles to the length of a ship or airplane

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top