ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เรียกค่าเสียหาย

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียกค่าเสียหาย-, *เรียกค่าเสียหาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกค่าเสียหาย[V] recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Car 'accident' compensation of 1 million won...?เรียกค่าเสียหาย 1 ล้านวอน สำหรับอุบัติเหตุ ดีไหม? My Girl (2005)
If he had pressed charges we'd be in deep shit.ถ้าเขาเรียกค่าเสียหาย เราแย่แน่ Heartbreak Library (2008)
Mr. Browning Maurice Fischer's policy is always one of avoiding litigation.... นโยบายอริฟิสเชอร์อยู่เสมอหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย Inception (2010)
Hmm. How much money was at stake in the trial?อืม คดีนี้มีการเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
You know what's going to happen to him if this Pinkman presses charges?คุณรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา ถ้าหากไอ้เด็กพิ้งแมนคนนี้ ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย One Minute (2010)
Isn't it true the victims' families have filed a civil lawsuit?จริงหรือเปล่าคะที่ครอบครัวของผู้ตาย ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายTake It! (2010)
The lawyers indemnified the drug companies.ทนายจะเรียกค่าเสียหาย จากบริษัทยา Contagion (2011)
You know, I'm pretty sure we could sue you for this.รู้ไหม ผมมั่นใจว่า เราจะเรียกค่าเสียหายแน่ Taking Back the House (2011)
One claims she has p.T.S.D. And threatened a lawsuit.คนหนึ่งอ้างว่ามันทำให้เป็นโรคเครียด และจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย While You Weren't Sleeping (2011)
Personal injury lawyer.เป็นทนายฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการบาดเจ็บ Of Mouse and Man (2012)
Pelant's threatening to file charges for stalking.พาลานท์ขู่จะเรียกค่าเสียหาย จากการถูกสะกดรอยตาม The Future in the Past (2012)
Unless you want me to file charges, we're done here.ถ้าคุณอยากให้ผมยื่นฟ้อง เรียกค่าเสียหาย เราจบแล้วตรงนี้ The Shot in the Dark (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกค่าเสียหาย[v. exp.] (rīek khāsīahāi) EN: recover damage ; claim damages   FR: réclamer des dommages

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top