ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amt

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amt-, *amt*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amt.abbr. amount
amtrac(แอม' แทรค) n. รถสะิทินน้ำสะเทินบก (amphibian
dreamt(เดรมทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ dream

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Amtrak is flashing a level 1 crash of their systemสัญญาณระบบล่มของรถไฟแอมแทร็กกระพริบที่ระดับ 1 Live Free or Die Hard (2007)
Amtrack Empire Service to Pennyslvania now arriving on Track 4.แอมแทร็ก เอมไพร เซอร์วิส ไปเพนซิลเวเนีย มาถึงชานชลาที่ 4 แล้ว Veritas (2008)
Last call for Amtrak Express. Final boarding call for Amtrak Express.เรียกขึ้นรถครั้งสุดท้าย ด่วนขบวนแอมเทรค Hachi: A Dog's Tale (2009)
But do you know how much chaos that's going to cause Amtrak?แต่คุณรู้มั๊ย มีมากมายแค่ไหน ที่เป็นสาเหตุของ Amtrak? The Plain in the Prodigy (2009)
Three days ago. Amtrak station in Rocklin.สามวันที่แล้ว สถานีรถไฟแอมแทรคในร็อคลิน Oiled (2010)
Three days ago, Amtrak station in Rocklin.สามวันที่แล้ว สถานีรถไฟแอมแทรคในร็อคลิน Caregiver (2010)
Meg Butler, president of Amtech.เม็ก บัทเลอร์ ประธานบริษัทแอมเท็ค The Lies Ill-Concealed (2011)
Now to introduce our keynote speaker-- the president of Amtech, Ms. Meg Butler.ณ บัดนี้ ผมจะแนะนำให้รู้จักกับผู้พูดคนสำคัญของเรา ประธานบริษัทแอมเท็ค คุณ เม็ก บัทเลอร์ The Lies Ill-Concealed (2011)
Mom, you there? Hi, I'm Julie, your automated Amtrak reservation assistant.แม่ ยังอยู่รึป่าว ฉันจูลี่ นี่คือระบบอัตโนมัติของบริษัทแอมแทรค \ ที่จะช่วยคุณจองเส้นการเดินทางค่ะ Pilot (2012)
So Amtrak confirms that Pratt was ticketed yesterday, but they can't be sure of what train he was on.แอมแทร็กยืนยันว่าแพรต ซื้อตั๋วเมื่อวานนี้ แต่พวกเขาไม่แน่ใจว่า เขาอยู่บนรถไฟเที่ยวไหน Secret's Safe with Me (2012)
This morning, she arranged for me to be an Amtrak junior conductor for the day.เมื่อเช้านี้ เธอช่วยให้ฉัน ได้เป็น Amtrak junior conductor (ผู้คุมรถไฟ ไดโนเสาร์ สำหรับเด็ก) The Launch Acceleration (2012)
This is a high-risk mission. That train out there is a national asset, not Amtrak.นี้เป็นภารกิจที่มีความเสี่ยงสูง รถไฟคันนั้นเป็นสมบติของชาติไม่มช่ แอมแทรค Godzilla (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่น้ำท่าจีน[n. prop.] (Maēnām Thā Jīn) EN: Tha Chin river ; Makhamthao River ; Suphan River ; Nakhon Chaisi   
นกคอทับทิม[n. exp.] (nok khø thapthim) EN: Siberian Rubythroat   FR: Rossignol calliope [m] ; Calliope sibérienne [f] ; Calliope sibérienne à gorge rubis [f] ; Calliope de Sibérie [f] ; Calliope du Kamtchatka [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMTECH    AE1 M T EH2 K
AMTRAK    AE1 M T R AE0 K
AMTRACK    AE1 M T R AE2 K
AMTRAK'S    AE1 M T R AE2 K S

German-Thai: Longdo Dictionary
Amt(n) |das, pl. Ämter| หน่วยงาน, สำนักงานของรัฐ
gesamt(adj) ทั้งหมด เช่น der gesamte Betrag ค่าโดยรวม, die gesamte Mitarbeiter พนักงานทั้งหมด
gesamten(adj) , See also: gesamt
insgesamt(adv) รวมทั้งหมด, ทั้งหมดทั้งสิ้น เช่น Was kostet das insgesamt? ทั้งหมดนี่ราคาเท่าไหร่, See also: S. zusammen
Prüfungsamt(n) |das| ฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย ซึ่งรับผิดชอบเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบโดยตรง
Sozialamt(n) |das, pl. Sozialämter| กรมสังคมสงเคราะห์
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsenthebung {f}; Absetzung {f}; Entthronung {f} | Amtsenthebungen {pl}deposition | depositions [Add to Longdo]
Amt {n}; Dienst {m}; Büro {n}office [Add to Longdo]
Amt {n} (Dienststelle) | Ämter {pl} | ein Amt übernehmen | im Amt | von Amts wegen(administrative) office; agency; department | administrative bodies | to assume an office | in office | ex officio; officially [Add to Longdo]
Amt {n}post; office; duty; function; task [Add to Longdo]
Amt {n} (Telefon)exchange [Add to Longdo]
Amt {n}trunk [Add to Longdo]
Amt {n}; Dienst {m}; Betrieb {m}; Tätigkeit {f}commission [Add to Longdo]
Amt {n}; Anklage {f}; Angriff {m}charge [Add to Longdo]
amtlicher Zeitungsschreiber {m}gazetteer [Add to Longdo]
Amtsantritt {m} | Amtsantritte {pl}assumption of office | assumptions of office [Add to Longdo]
Amtsarzt {m}; Amtsärztin {f}public health officer; medical officer [Add to Longdo]
Amtsbefugnis {f}; Autorität {f} | Amtsbefugnisse {pl}; Autoritäten {pl}authority | authorities [Add to Longdo]
Amtsbefugnisse {f}; Befugnis {f}; Zuständigkeit {f}competence [Add to Longdo]
Amtsbereich {m} | Amtsbereiche {pl}prelacy | prelacies [Add to Longdo]
Amtsbezirk {m}administrative district [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらば蟹;鱈場蟹;多羅波蟹;鱈場ガニ[たらばがに;たらばガニ(鱈場ガニ);タラバガニ, tarabagani ; taraba gani ( tara ba gani ); tarabagani] (n) (uk) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
アムトラック[, amutorakku] (n) Amtrak [Add to Longdo]
ヨーロッパ機械翻訳協会[ヨーロッパきかいほんやくきょうかい, yo-roppa kikaihonyakukyoukai] (n) The European Association for Machine Translation; EAMT [Add to Longdo]
国際機械翻訳協会[こくさいきかいほんやくきょうかい, kokusaikikaihonyakukyoukai] (n) International Association for Machine Translation; IAMT [Add to Longdo]
水芭蕉[みずばしょう, mizubashou] (n) Asian skunk cabbage (Lysichiton camtschatcense) [Add to Longdo]
川八目;川八つ目[かわやつめ;カワヤツメ, kawayatsume ; kawayatsume] (n) (uk) (See シベリアヤツメ) Arctic lamprey (Lethenteron camtschaticum) [Add to Longdo]
総合芸術[そうごうげいじゅつ, sougougeijutsu] (n) total work of art; complete work of art; Gesamtkunstwerk; artwork that integrates music, poetry, and acting; composite art [Add to Longdo]
鱈場[たらば, taraba] (n) (abbr) (See たらば蟹・たらばがに) red king crab (Paralithodes camtschaticus) [Add to Longdo]
麒麟草[きりんそう;キリンソウ, kirinsou ; kirinsou] (n) (uk) Kamchatka stonecrop (Sedum kamtschaticum) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
任務[にんむ, ninmu] Amtspflicht, -Amt, Aufgabe [Add to Longdo]
任期[にんき, ninki] Amtszeit [Add to Longdo]
免職[めんしょく, menshoku] Amtsentlassung [Add to Longdo]
公示[こうじ, kouji] amtliche_Bekanntmachung [Add to Longdo]
官邸[かんてい, kantei] Amtswohnung, Residenz [Add to Longdo]
就任[しゅうにん, shuunin] Amtsantritt [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] AMT, BEHOERDE [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] Amt, Behoerde [Add to Longdo]
検定[けんてい, kentei] amtliche_Genehmigung [Add to Longdo]
発令[はつれい, hatsurei] amtliche_Bekanntmachung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amt \Amt\, n.; pl. {Amter}, {E}. {Amts}. [Dan. & Norw., fr. G.]
   An administrative territorial division in Denmark and Norway.
   [1913 Webster]
 
      Each of the provinces [of Denmark] is divided into
      several amts, answering . . . to the English hundreds.
                          --Encyc. Brit.
   [Webster 1913 Suppl.]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AMT
     Active Management Technology (Intel)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AMT
     Active Matrix Technology (AMD, LDC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AMT
     Apple Media Toolkit (Apple)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 amt
  district

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Amt /amt/ 
  bureau; charge; duty; function; office; post; task; trunk

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top