ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

avoir

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avoir-, *avoir*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoir.abbr. avoirdupois weight
avoirduopis(แอฟเวอะดะพอยซฺ') n. =avoirdu pois weight (excess bodily weight)
avoirdupois weightระบบน้ำหนักในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา. av ; avdp. ; avoir.

English-Thai: Nontri Dictionary
avoirdupois(n) มาตราชั่งน้ำหนักเป็นปอนด์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avoirdupois Systemระบบอะวัวดูปัวส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(French) Er, je suis, er, très heureux de vous avoir ici.เชอ ซุย เอ่อ.. แทระ เซอร์เรอ เดอ วู ซาวัว อิซิ Love Actually (2003)
"Vous faites avoir des nouvelles de Mona?"คะ... คือว่าเธอได้ ข่าวจากโมน่าบ้างไหม ? Now You See Me, Now You Don't (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อ่านไม่ออก[ān mai øk] (v, exp) EN: be illiterate  FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านออก[ān øk] (v, exp) EN: be literate ; read aloud  FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[ān øk khīen dāi] (v, exp) EN: be literate  FR: savoir lire et écrire
อายัดทรัพย์สิน[āyat sapsin] (n, exp) EN: seize property  FR: saisir les avoirs
เบื่อ[beūa] (v, exp) EN: be bored ; be fed up with ; be tired of ; be sick of ; be weary of  FR: être excédé ; être agacé ; être las ; être dégoûté ; être fatigué de ; en avoir assez (de qqch/qqn) ; en avoir marre (fam.) ; en avoir sa claque (fam.) ; en avoir par-dessus la tête (fam.) ; en avoir ras le bol (fam.)
เบื่ออาหาร[beūa āhān] (v, exp) EN: have a poor appetite  FR: avoir peu d'appétit ; manquer d'appétit
เบื่อมาก ๆ เลย[beūa māk-māk loēi] (v, exp) FR: en avoir plus que marre (fam.)
เบื่อหน่าย[beūanāi] (v) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore  FR: être dégoûté ; en avoir marre
บริบาล[børibān] (v) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after  FR: avoir la charge de

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avoirdupois (n) ˌævədəpˈɔɪz (a2 v @ d @ p oi1 z)

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, Ant. avoir chaud
avoir la pêcheมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมมาก
ne pas avoir froid aux yeux(figuré(fig)) กล้าหาญ, Syn. courageux, courageuse, Ant. découragé, A. découragée, sans courage
ne pas avoir le courage de faire qch(phrase) ไม่กล้าจะทำอะไรบางอย่าง
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
n'avoir pas froid aux yeux(phrase) มีความกล้า, ไม่เกรงกลัว
savoir(vt) |je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent| รู้ รับทราบ เช่น je n'en sais rien. ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
常衡[じょうこう, joukou] (n) avoirdupois system [Add to Longdo]
常衡オンス[じょうこうオンス, joukou onsu] (n) avoirdupois ounce [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  avoir /avwaʀ/ 
   have; have got; wear

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top