ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aardvark

AA1 R D V AA2 R K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aardvark-, *aardvark*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aardvark(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินเวลากลางคืน กินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าแข็งแรงและหูยาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Had to go all the way to Knoxville, up to hospital, have her whole dang aardvark removed!"ต้องเดินทางไปน็อคซ์วิลล์, ไปโรงพยาบาล เอาเจ้าอาร์ดวาร์ค เจ้าปัญหาออกไปซะ!" The Education of Little Tree (1997)
I repeat: Aardvark is H-O-T hot. - This is so scary.ขอย้ำ ตัวกินมดร้อนฉ่าเลย น่ากลัวชิบหาย ตัวกินมด The Interview (2014)
Aardvark is in trouble.ตัวกินมดกำลังแย่ The Interview (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
AARDVARK AA1 R D V AA2 R K
AARDVARKS AA1 R D V AA2 R K S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土豚[tǔ tún, ㄊㄨˇ ㄊㄨㄣˊ, ] aardvark [Add to Longdo]
土猪[tǔ zhū, ㄊㄨˇ ㄓㄨ, / ] aardvark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アードバーク[a-doba-ku] (n) aardvark [Add to Longdo]
土豚[つちぶた;ツチブタ, tsuchibuta ; tsuchibuta] (n) (uk) aardvark (Orycteropus afer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aardvark \aard"vark`\ ([aum]rd"v[aum]rk`), n. [D., earth-pig.]
   (Zool.)
   An edentate mammal, of the genus {Orycteropus} ({Orycteropus
   afer}), somewhat resembling a pig, common in some parts of
   Southern Africa. It is a nocturnal ungulate, burrows in the
   ground with its powerful claws, and feeds entirely on ants
   and termites, which it catches with its long, extensile,
   slimy tongue. It is the sole extant representative of the
   order {Tubulidentata}. [Spelled also {Aard-vark}.]
 
   Syn: Syn. --ant bear, anteater, {Orycteropus afer}, oryctere,
     orycterope
     [1913 Webster WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aardvark
   n 1: nocturnal burrowing mammal of the grasslands of Africa that
      feeds on termites; sole extant representative of the order
      Tubulidentata [syn: {aardvark}, {ant bear}, {anteater},
      {Orycteropus afer}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top