ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คำอุทานแสดงความประหลาดใจ

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-, *คำอุทานแสดงความประหลาดใจ*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow me down[PHRV] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ (คำไม่เป็นทางการ)
crikey[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
eh[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
gawd[INT] พระเจ้า (คำสแลง), See also: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ตกใจหรือกลัว
gee[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, Syn. alas, gosh
gee whiz[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือตกใจ
gosh[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ / ดีใจ / ตกใจ, See also: คำอุทาน
ha[INT] ฮ่า, See also: คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, คำอุทานแสดงความสงสัย, คำอุทานแสดงคำถาม, Syn. hah
hah[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ ความโกรธ ฯลฯ, Syn. ha
hey[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ, See also: คำอุทานแสดงความดีใจ, ผิดหวัง ฯลฯ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boy(บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก, Syn. youngster
gee(จี) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความกระตือรือร้นหรือการย้ำเช่นโอ้โฮ interj. เสียงตวาดม้า. vt.,vi. (ทำให้) เลี่ยงไปทางขวา
golly(กอล'ลี่) iterj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ตื่นเต้น
goodnessn. ความดี,คุณงามความดี,ส่วนที่ดีที่สุด,พระเจ้า. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind,courteous ###A. harsh
ha ###SW. ha (ฮา'ฮา) interj.,n. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือหัวเราะเยาะ,สนามเพลาะ abbr. haemolytic anemia,hospital admission
heaven(เฮฟ'เวิน) n. ท้องฟ้า,สวรรค์,พระเจ้า,อำนาจสวรรค์., See also: heavens คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,การเน้นหรืออื่น ๆ โอ้สวรรค์,ความสุขที่สุด,สถานที่สุขที่สุด,สุขาวดี, Syn. paradise,blisss,ecstasy
hello(เฮล'โล,ฮีโล') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. n.,vi. (การ) เอ่ยคำ"ฮัลโหล"
hey(เฮ) interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ,ความสงสัย,ดีใจหรืออื่น ๆ
jiminyคำอุทานแสดงความประหลาดใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
ha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top