ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

able

EY1 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -able-, *able*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Tablet PC(name) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชนิดที่มีระบบรับข้อมูลการขีดเขียนด้วยปากกาบนจอภาพ
scalable(adj) ขยายหรือย่อได้, เพิ่มหรือลดความสามารถได้
Table of Contents(n) สารบัญ
predictable(adj) ที่พอจะทำนายได้, พยากรณ์ได้
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
comfortable(adj) สบาย, นุ่ม, อบอุ่น
sustainable(adj) ยั่งยืน, ถาวร เช่น sustainable agriculture
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, See also: recover, Syn. irrecoverable
biodegradable(adj) ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, ย่อยสลายในทางชีวภาพ
vulnerable(adj) เสี่ยง, เป็นภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
able(adj) ที่มีความสามารถที่จะทำได้, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
able(adj) ที่มีทักษะดี, See also: เก่ง, มีฝีมือ, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
able(suf) สามารถ
ableism(n) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย, Syn. able-bodism
able-bodied(adj) แข็งแรง, Syn. healthy, fit
able-bodism(n) การกีดกันในเรื่องสภาพร่างกาย, Syn. ableism
able to take a joke(idm) เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้), See also: สนุกไปด้วย
able to breathe again(idm) ค่อยผ่อนคลาย (ใช้ can แทน able to ได้), See also: ค่อยบรรเทา
able to cut something(sl) ทำได้สำเร็จ, See also: จัดการได้
able to take something(idm) สามารถอดทนได้, See also: ยอมรับได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
able(เอ' เบิล) adj. สามารถ, เก่ง, หลักแหลม, มีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์, สมบูรณ์, Syn. skilled
able seamanหทารเรือชั้นสอง, กลาสีเรือชั้นหนึ่ง, จ่า, Syn. able-bodied seaman
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
ablegate(แอบ' ลิเดท) n. ผู้แทนของโป๊ป
abominable(อะบอม' นินะเบิล) adj. น่ารังเกียจ, น่ารำคาญ, เลวมากที่สุด, Syn. hateful, odious
abominable snowmanมนุษย์หิมะ., Syn. yeti
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible
accountable(อะเคา' ทะเบิล) adj. ซึ่งต้องรายงานหรืออธิบาย, ซึ่งรับผิดชอบ, สามารถอธิบายได้, Syn. responsible, liable
actable(แอค' ทะเบิล) adj. สามารถขึ้นแสดงได้
actionable(แอค' เชินนะเบิล) adj.ซึ่งฟ้องร้องได้

English-Thai: Nontri Dictionary
able(adj) สามารถ, เก่ง, หลักแหลม
abominable(adj) น่าขยะแขยง, น่ารังเกียจ, น่าชัง, น่าเกลียด
acceptable(adj) ยอมรับได้, รับได้, เป็นที่พอใจ
accountable(adj) ซึ่งต้องรายงาน, ซึ่งรับผิดชอบ, ซึ่งอธิบายได้
actionable(adj) ซึ่งฟ้องร้องได้
adaptable(adj) ดัดแปลงได้, ปรับได้, ปรับตัวได้
adjustable(adj) ซึ่งปรับได้, ซึ่งแก้ไขได้
admirable(adj) น่าชมเชย, น่าเลื่อมใส, น่ายกย่องสรรเสริญ
adorable(adj) น่าชื่นชม, น่านิยม, น่ารัก
advisable(adj) สมควร, ซึ่งแนะนำได้, เหมาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ablepharia; ablepharonสภาพไร้หนังตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablepharon; ablephariaสภาพไร้หนังตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ablepsia; blindness; typhlosisตาบอด [ มีความหมายเหมือนกับ amaurosis ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
If it's something I'm able to answer, I'll do my best.ถ้าผมตอบได้ ผมก็จะตอบครับ Rebecca (1940)
Now Max and that dear little bride of his will be able to stay on at Manderley and live happily ever after.เเล้วตอนนี้เเม็กซ์กับเจ้าสาวน้อยๆ ของเขา ก็จะเสวยสุขที่เเมนเดอเลย์ไปตลอดกาล Rebecca (1940)
Tell us what you're thinking. We might be able to show you where you're mixed up.บอกเราว่าคุณกำลังคิด เราอาจจะสามารถที่จะแสดงที่คุณกำลังผสมขึ้น 12 Angry Men (1957)
She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses.She had to be able to identify a person 60 feet away, at night, without glasses. 12 Angry Men (1957)
- Will he still be able to drum?มือของเขาเขาจะยังคงสามารถที่จะ กลองใช่มั้ย? เขาทำมากของมันได้ไหม Help! (1965)
I regret losing a lieutenant as able as Ahme but she was told the price of capture.แค่เธอก็รู้ว่าราคาของการจับภาพ Help! (1965)
I haven't been able to command respect since before the war.ตั้งแต่ก่อนสงคราม How I Won the War (1967)
What you'll be able to tell your children.สิ่งที่คุณจะสามารถที่จะบอกลูก ๆ ของคุณ How I Won the War (1967)
I'm not going to be able to go home, you know.ไปที่บ้านคุณรู้ว่า มีเด็กหนุ่มที่ฉันรู้ที่บันทึกไว้ ระเบิดที่เป็น How I Won the War (1967)
As I was saying, I haven't been able to speak to anyone else through the whole of this film.เพื่อพูดคุยกับคนอื่น ผ่านทั้งหมดของหนังเรื่องนี้ How I Won the War (1967)
But our great Lawgiver tells us that never, never will the human have the ape's divine faculty for being able to distinguish between evil and good.พึงระวัง... อย่าได้ปล่อยให้มนุษย์ มีความสามารถทัดเทียมวานร Beneath the Planet of the Apes (1970)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ableAble was I ere I saw him.
ableA child able to speak English.
ableAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
ableAgain I was able to escape death.
ableA good ballboy or ballgirl must be able to concentrate hard and run fast.
ableA helicopter is able to take off and land straight up and down.
ableAn able sportsman should be brave.
ableAnd that's why for almost a hundred years, any employee has been able to go to his employer and insist on being paid in cash.
ableAnyway, I'm glad you were able to broach this difficult subject.
ableA politician has to be able to stick with any lies in this country.
ableA politician must always be able to account for money he receives.
ableA potential third party would not be able to crack the code.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กำยำล่ำสัน(adj) able-bodied, Syn. บึกบึน, แข็งแรง, ล่ำสัน, Ant. ผอมแห้ง, อ่อนแอ, Example: ปฏิบัติการนี้ต้องการผู้มีร่างกายกำยำล่ำสันและดำน้ำได้อึดพอสมควร, Thai Definition: ที่มีรูปร่างใหญ่โตแข็งแรง
อกสามศอก(adj) broad-chested, See also: able-bodied, full-grown, masculine, virile, Example: เขาเป็นผู้ชายอกสามศอก แต่หาเลี้ยงตัวเองไม่ได้, Thai Definition: ลักษณะผู้ชายที่มีร่างใหญ่โต แข็งแรง
ฝีมือดี(adj) skillful, See also: able, expert, proficient, Syn. ชำนาญ, เก่ง, Example: ในประกาศรับสมัครงานเขียนว่าต้องการช่างถักเปียร้อยลูกปัดฝีมือดีเพื่อไปทำงานที่สิงคโปร์, Thai Definition: ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยมือ
ศักย(adj) able, See also: capable, possible, Syn. ทำได้, สามารถ, เป็นได้, อาจจะ, อาจ, Notes: (สันสกฤต)
สมรรถ(adj) able, See also: capable, efficient, Syn. สามารถ
ฉกรรจ์(adj) sturdy, See also: able-bodied, strong, robust, bold, brave, fearless, daring, muscular, Syn. ฉกาจ, แข็งแรง, ห้าวหาญ, แกล้วกล้า, องอาจ, Example: ผิวของเขาหย่อนยานไปตามวัย แต่ก็ยังมีร่องรอยของความเข้มแข็งบึกบึนเมื่อครั้งวัยฉกรรจ์หลงเหลืออยู่ให้เห็น
ชายฉกรรจ์(n) able-bodied man, See also: fully-grown man, man of military age, Syn. ผู้ชาย, ลูกผู้ชาย, Example: พวกเขายังมีพลเมืองที่เป็นชายฉกรรจ์อันกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาศแย่มาก[ākāt yaē māk] (xp) EN: what awful weather !  FR: quel temps détestable !
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อ่านได้ง่าย[ān dai ngāi] (x) EN: legible ; readable  FR: lisible
อ้างอิง[āng-ing] (adj) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged
อันควรจำ[an khūan jam] (adj) EN: memorable
อ่านออก[ān øk] (adj) EN: legible ; understandable ; discernible  FR: lisible ; déchiffrable
อนุโลม[anulōm] (v) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify  FR: accéder ; satisfaire ; adapter
อัปมงคล = อปมงคล[appamongkhon] (adj) EN: inauspicious ; unfortunate ; unfavourable ; unpropitious  FR: sinistre ; lugubre
อัปรีย์[apprī] (adj) EN: unpropitious ; inauspicious ; wicked ; despicable ; contemptible ; diabolical ; evil ; vicious  FR: maudit ; méprisable ; diabolique
เอร็ดอร่อย[aret-arøi] (adj) EN: delicious ; tasty ; nice to eat ; zestful ; yummy ; delectable  FR: délicieux ; savoureux ; succulent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ABLE EY1 B AH0 L
ABLED EY1 B AH0 L D
ABLER EY1 B AH0 L ER0
ABLER EY1 B L ER0
ABLES EY1 B AH0 L Z
ABLEST EY1 B AH0 L S T
ABLEST EY1 B L AH0 S T
ABLE-BODIED EY1 B AH0 L B AA1 D IY0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
able (j) ˈɛɪbl (ei1 b l)
abler (j) ˈɛɪblər (ei1 b l @ r)
ablest (j) ˈɛɪblɪst (ei1 b l i s t)
able-bodied (j) ˌɛɪbəl-bˈɒdɪd (ei2 b @ l - b o1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有能力[yǒu néng lì, ㄧㄡˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, ] able #5,863 [Add to Longdo]
经得起[jīng de qǐ, ㄐㄧㄥ ㄉㄜ˙ ㄑㄧˇ, / ] able to withstand #14,068 [Add to Longdo]
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, ] able; capable; competent; efficient #15,519 [Add to Longdo]
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, ] able to withstand careful appreciation; well worth a second look #38,293 [Add to Longdo]
对答如流[duì dá rú liú, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄚˊ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] able to reply quickly and fluently (成语 saw); having a ready answer #77,699 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, ] able to support great weight #294,037 [Add to Longdo]
[ái, ㄞˊ, ] able (in administrating) #982,950 [Add to Longdo]
能彀[néng gòu, ㄋㄥˊ ㄍㄡˋ, ] able to do sth; in a position to do sth; same as 能夠|能够 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
ablehnen(vt) |lehnte ab, hat abgelehnt| ปฏิเสธ เช่น Der Direktor hat alle Vorschläge abgelehnt. ผู้อำนวยการปฏิเสธข้อเสนอทุกข้อ, Syn. verweigern
Ablehnungsbescheid(n) |der| คำปฏิเสธ เช่น คำปฏิเสธเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เป็นต้น, See also: A. der Zulassungsbescheid
ablenken(vt) |lenkte ab, hat abgelenkt| เบี่ยงเบนความสนใจ เช่น Er hat mich von der Arbeit abgelenkt. เขาเบี่ยงเบนความสนใจของฉันจากการทำงาน, See also: Related: die Ablenkung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ableben { n }decease; demise; death [Add to Longdo]
Ableger { m } | Ableger { pl }scion | scions [Add to Longdo]
Ablehnung { f }disaffirmation [Add to Longdo]
Ablehnung { f }; Absage { f }; Weigerung { f } | Ablehnungen { pl }refusal; declination | refusals [Add to Longdo]
Ablehnung { f }; Zurückweisung { f }; Rückweisung { f } | Ablehnungen { pl } | eine glatte Ablehnung erfahrenrejection | disaffirmations | to meet with a square refusal [Add to Longdo]
Ablehnungshinweis { m }disclaimer [Add to Longdo]
Ableitkondensator { m }bypass capacitor [Add to Longdo]
Ableitstrom { m }leakage current; leakance current [Add to Longdo]
Ableiten { n }; Differenzieren { n } [ math. ]differentiation [Add to Longdo]
Ableiter { m }; Ablenkspule { f }deflector [Add to Longdo]
Ableiter { m }surge arrester [Add to Longdo]
Ableitung { f }; Herleitung { f } | Ableitungen { pl }derivation | derivations [Add to Longdo]
Ableitung { f } [ math. ] | Ableitungen { pl } | totale Ableitung { f } | partielle Ableitung { f } | Ableitung der Funktion f; f'; "f Strich" | Zeitableitung einer Funktionderivative | derivatives | total derivative | partial derivative | f'; "f-prime"; derivative of function f | time derivative of a function [Add to Longdo]
Ableitung { f }derive [Add to Longdo]
Ableitung { f }deduction [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
agréable(adj) (มักใช้กับบรรยากาศหรือสถานที่) อบอุ่น, น่ารักดี, ให้ความรู้สึกดี เช่น Ce restaurant est très agréable.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どき, doki] (n-suf) (See 食事時) time for -; time of -; - time; (suitable) time to - #101 [Add to Longdo]
[きん, kin] (n, n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf, ctr) (8) karat; carat; (P) #176 [Add to Longdo]
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P) #191 [Add to Longdo]
可能[かのう, kanou] (adj-na, n) possible; practicable; feasible; (P) #219 [Add to Longdo]
サイト[saito] (n) (1) site (usu. website); (2) sight; (3) (abbr) payable on sight; (P) #258 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
[ご(P);お(P), go (P); o (P)] (pref) (uk) honourable; honorable; (P) #364 [Add to Longdo]
[よ, yo] (n) (1) joint; knuckle; (2) tune; melody; (3) knot (in wood); node in a bamboo stem; (4) (See 思い当たるふしがある) part; notable characteristic; (P) #501 [Add to Longdo]
シーズン[shi-zun] (n, adj-no) season (fruits and vegetables, sporting, holidays); (P) #511 [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] (n, n-suf) table (e.g. Tab 1); chart; list; (P) #591 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
より対線[よりついせん, yoritsuisen] twisted pair cable [Add to Longdo]
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an) [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable [Add to Longdo]
グラフィックスタブレット[ぐらふぃっくすたぶれっと, gurafikkusutaburetto] graphics tablet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
否決[ひけつ, hiketsu] Ablehnung, Verwerfung [Add to Longdo]
拒む[こばむ, kobamu] ablehnen, abschlagen, zurueckweisen [Add to Longdo]
挿し木[さしき, sashiki] Ableger, Setzling [Add to Longdo]
[はい, hai] ABLEHNEN, ABLEITEN, AUSSTOSSEN [Add to Longdo]
排斥[はいせき, haiseki] Ablehnung, Ausschliessung, Boykott [Add to Longdo]
排液[はいえき, haieki] Ableitung, Kanalisation [Add to Longdo]
断る[ことわる, kotowaru] ablehnen, verbieten [Add to Longdo]
[き, ki] ABLEGEN, AUSRANGIEREN, AUFGEBEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Able \A"ble\, v. t. [See {Able}, a.] [Obs.]
   1. To make able; to enable; to strengthen. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To vouch for. "I 'll able them." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -able \-a*ble\ (-[.a]*b'l). [F. -able, L. -abilis.]
   An adjective suffix now usually in a passive sense; able to
   be; fit to be; expressing capacity or worthiness in a passive
   sense; as, movable, able to be moved; amendable, able to be
   amended; blamable, fit to be blamed; salable.
   [1913 Webster]
 
   Note: The form {-ible} is used in the same sense.
      [1913 Webster]
 
   Note: It is difficult to say when we are not to use -able
      instead of -ible. "Yet a rule may be laid down as to
      when we are to use it. To all verbs, then, from the
      Anglo-Saxon, to all based on the uncorrupted
      infinitival stems of Latin verbs of the first
      conjugation, and to all substantives, whencesoever
      sprung, we annex -able only." --Fitzed. Hall.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Able \A"ble\, a. [comp. {Abler}; superl. {Ablest}.] [OF. habile,
   L. habilis that may be easily held or managed, apt, skillful,
   fr. habere to have, hold. Cf. {Habile} and see {Habit}.]
   1. Fit; adapted; suitable. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A many man, to ben an abbot able.   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Having sufficient power, strength, force, skill, means, or
    resources of any kind to accomplish the object; possessed
    of qualifications rendering competent for some end;
    competent; qualified; capable; as, an able workman,
    soldier, seaman, a man able to work; a mind able to
    reason; a person able to be generous; able to endure pain;
    able to play on a piano.
    [1913 Webster]
 
   3. Specially: Having intellectual qualifications, or strong
    mental powers; showing ability or skill; talented; clever;
    powerful; as, the ablest man in the senate; an able
    speech.
    [1913 Webster]
 
       No man wrote abler state papers.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) Legally qualified; possessed of legal competence;
    as, able to inherit or devise property.
    [1913 Webster]
 
   Note:
 
   {Able for}, is Scotticism.
 
       "Hardly able for such a march." --Robertson.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Competent; qualified; fitted; efficient; effective;
     capable; skillful; clever; vigorous; powerful.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 able
   adj 1: (usually followed by `to') having the necessary means or
       skill or know-how or authority to do something; "able to
       swim"; "she was able to program her computer"; "we were
       at last able to buy a car"; "able to get a grant for the
       project" [ant: {unable}]
   2: have the skills and qualifications to do things well; "able
     teachers"; "a capable administrator"; "children as young as
     14 can be extremely capable and dependable" [syn: {able},
     {capable}]
   3: having inherent physical or mental ability or capacity; "able
     to learn"; "human beings are able to walk on two feet";
     "Superman is able to leap tall buildings"
   4: having a strong healthy body; "an able seaman"; "every able-
     bodied young man served in the army" [syn: {able}, {able-
     bodied}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 -able
  -able; -ible

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top