ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abdicate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abdicate-, *abdicate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ์ผู้ที่สละราชสมบัติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdicate(vt) ทำให้สละราชสมบัติ, See also: ทำให้สละราชบัลลังก์, ทำให้สละอำนาจ, ทำให้ถอนตัวจากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์
abdicate(vt,, vi) ละเลยหน้าที่, Syn. abandon, surrender
abdicate(vi) สละราชสมบัติ, See also: สละราชบัลลังก์, สละอำนาจ, ถอนตัวจากอำนาจ, ตำแหน่ง, สิทธิ์, Syn. renounce, relinguish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt., vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi, vt) ลาออก, สละราชสมบัติ,  ยกเลิก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
abdicated emperor(n) จักรพรรดิ, ผู้ปกครองอาณาจักร.-emperorship n.

WordNet (3.0)
abdicate(v) give up, such as power, as of monarchs and emperors, or duties and obligations, Syn. renounce

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Abdicate

v. t. [ imp. & p. p. Abdicated p. pr. & vb. n. Abdicating. ] [ L. abdicatus, p. p. of abdicare; ab + dicare to proclaim, akin to dicere to say. See Diction. ] 1. To surrender or relinquish, as sovereign power; to withdraw definitely from filling or exercising, as a high office, station, dignity; as, to abdicate the throne, the crown, the papacy. [ 1913 Webster ]

☞ The word abdicate was held to mean, in the case of James II., to abandon without a formal surrender. [ 1913 Webster ]

The cross-bearers abdicated their service. Gibbon. [ 1913 Webster ]

2. To renounce; to relinquish; -- said of authority, a trust, duty, right, etc. [ 1913 Webster ]

He abdicates all right to be his own governor. Burke. [ 1913 Webster ]

The understanding abdicates its functions. Froude. [ 1913 Webster ]

3. To reject; to cast off. [ Obs. ] Bp. Hall. [ 1913 Webster ]

4. (Civil Law) To disclaim and expel from the family, as a father his child; to disown; to disinherit. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To give up; quit; vacate; relinquish; forsake; abandon; resign; renounce; desert. -- To Abdicate, Resign. Abdicate commonly expresses the act of a monarch in voluntary and formally yielding up sovereign authority; as, to abdicate the government. Resign is applied to the act of any person, high or low, who gives back an office or trust into the hands of him who conferred it. Thus, a minister resigns, a military officer resigns, a clerk resigns. The expression, “The king resigned his crown, ” sometimes occurs in our later literature, implying that he held it from his people. -- There are other senses of resign which are not here brought into view. [ 1913 Webster ]

Abdicate

v. i. To relinquish or renounce a throne, or other high office or dignity. [ 1913 Webster ]

Though a king may abdicate for his own person, he cannot abdicate for the monarchy. Burke. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What you mean is, it would be akin to abdicating the throne?หมายความว่าไง เหมือนกับการสละราชบัลลังค์รึเปล่า? The Kingdom of the Winds (2008)
That is not authority. That is abdicating authority.นั่นไม่ใช่อำนาจ นั่นมันการล้มล้างอำนาจต่างหาก Hitting the Ground (2010)
Should His Majesty continue to ignore the advice of his government, he must abdicate.อย่างที่ผมบอก พระองค์ทรงไม่ว่างจริง ๆ ขอบคุณ The King's Speech (2010)
Our position is that unless the Emperor abdicates, there'll be no peace agreement.เรามีจุดยืนว่า ฮ่องเต้จะต้องสละราชสมบัติเท่านั้น เราถึงจะเซ็นสัญญาสงบศึก จุดยืนของฝั่งเรา ระบอบจักรพรรดิมิอาจเปลี่ยนแปลง 1911 (2011)
Even if Yuan makes the Emperor abdicate, he isn't qualified to be President!ไม่จริงหรอก 1911 (2011)
If he really can get the Emperor to abdicate soon"ซงเจียวเหิรน สมาชิกกลุ่มถงเหมิงฮุย" - คณะเจรจาได้มีข้อตกลงกันแล้ว 1911 (2011)
With edward viii and made him abdicate the throne.กับ Edward Viii และทำให้เขาสละบัลลังก์ A Night of Neglect (2011)
If Yuan forces the Emperor to abdicate, then are we supposed to keep our promise?ถึงเขาจะทำให้ฮ่องเต้สละราชสมบัติ เขาก็ไม่เหมาะเป็นประธานาธิบดีอยู่ดี 1911 (2011)
If the Emperor does not abdicate, we will attack.ใครก็ตามที่ยังมัวชักช้า ใครก็ตามที่ต่อต้านจะต้องถูกลงโทษ 1911 (2011)
If the Emperor doesn't abdicate, he won't be President. I told you before that we can not trust him!ตราบใดมีอ้ายซินเจี๋ยหลอ ตราบนั้นราชวงศ์ชิงไม่มีวันสิ้นสลาย 1911 (2011)
Yesterday, the Qing Emperor abdicated, ending two thousand years of monarchy.ระบอบจักรพรรดิที่มีมาสองพันปีสิ้นสุด นักปฏิวัตินับไม่ถ้วนได้เสียสละชีวิต เพื่อสาธารณรัฐใหม่ของเรา 1911 (2011)
I await the day that I relinquish my position to the person who carries through with the abdication of the Qing Emperor.ที่ผมจะได้สละตำแหน่งนี้ให้กับคน ที่ทำให้จักรพรรดิชิงสละราชสมบัติได้ 1911 (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สละราชสมบัติ(v) abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ
สละราชสมบัติ(v) abdicate, See also: renounce (the royal throne), Syn. สละราชบัลลังก์, Ant. ครองราชสมบัติ, Example: รัชกาลที่ 7 ทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปประทับยังต่างประเทศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละเลยหน้าที่[laloēi nāthī] (v, exp) EN: abdicate  FR: négliger ses obligations
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger
สละ[sala] (v) EN: discard ; abandon ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate  FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
สละราชสมบัติ[sala rātchāsombat] (v, exp) EN: abdicate ; renounce (the royal throne)  FR: abdiquer (la couronne)
ทรงสละราชสมบัติ[song sala rātchasombat] (v) EN: abdicate (for royalty)  FR: abdiquer (monarque)
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
abdicate
abdicated
abdicates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abdicate
abdicated
abdicates

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] abdicate #10,582 [Add to Longdo]
退位[tuì wèi, ㄊㄨㄟˋ ㄨㄟˋ, 退 ] abdicate #43,117 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top