ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

legally

L IY1 G AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -legally-, *legally*, legal
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
legally(adv) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย, See also: ทางนิตินัย, อย่างชอบด้วยกฎหมาย, อย่างถูกกฎหมาย, Syn. lawfully, de jure

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is hard that the man can't come to a house he's legally rented, without raising all this speculation.มันยากนะที่ผู้ชายจะมาที่บ้านซึ่ง เขาเช่าไว้อย่างถูกกฏหมายโดยไม่ได้นึกฝันไว้ Episode #1.6 (1995)
You're legally allowed to drink, so we figured the best thing for ya was a car.อย่าขับรถในระหว่างมึนเมาเพราะ เราให้ได้แค่รถนะยะ Good Will Hunting (1997)
Well, due to habeas corpus... you and Miss Bonifante had a common law marriage... which heretofore entitles her... to what is legally referred to... as equitable division of the assets.เอาล่ะ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องการถือครองสินทรัพย์ ของคุณกับคุณโบนิฟานเต้ มีเรื่องการสมรสเข้ามาเกี่ยวข้อง which heretofore entitles her... Legally Blonde (2001)
I'm just checking if she's legally married or not, that's all.ผมแค่มาตรวจดูว่าเธอแต่งงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า Failan (2001)
Now that corporation operates legally as an individual person it is not a group of people it is under the law a legal person.คราวนี้บริษัทก็ดำเนินงานตามกฎหมายในฐานะปัจเจกบุคคล ไม่ใช่กลุ่มคนแล้ว มันอยู่ภายใต้กฎหมาย เป็นนิติบุคคล The Corporation (2003)
In fact the corporation is legally bound to put its bottom line ahead of everything else even the public good.อันที่จริง บรรษัทมีข้อผูกพันทางกฎหมาย ที่ต้องยึดถือธาตุแท้ของตนเหนือสิ่งใด แม้แต่ผลประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
I'll legally adopt him and raise him with wife's childrenผมจะรับเลี้ยงเขาเหมือนลูกเมียหลวง Always - Sunset on Third Street (2005)
I'm legally obligated to file every properly drafted motion with the court so that a hearing can be scheduled.ผมมีสิทธิ์ยื่นฟ้องอย่างถูกต้องต่อศาล ดังนั้น มันคงอยู่ในรายการ English, Fitz or Percy (2005)
No, no, it's legally insufficient.ไม่ ไม่มีอะไรพอจะไปยื่น Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Am I legally involved?ผมจะโดนข้อหาอะไรรึเปล่า Babel (2006)
You scored five points above being legally retarded.คะแนนเองน่ะ เหนือคนปัญญาอ่อนแค่ 5 คะแนนเอง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
They brought him here because they're legally required to.เขาพาชายคนนี้มา เพราะตามกฎหมายต้องพามา Let the Truth Sting (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
legallyAll human beings are legally equal.
legallyI don't know how to legally get around those regulations.
legallyShe has legally divorced her husband.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยถูกกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, legitimately, Example: คนพวกนี้มาชุมนุมประท้วงโดยถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน, Thai Definition: เป็นไปตามกฎข้อบังคับของกฎหมายนั้นๆ
โดยชอบด้วยกฎหมาย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. โดยถูกกฎหมาย, Example: เด็กคนนี้เป็นบุตรบุญธรรมของเขาโดยชอบด้วยกฎหมาย
โดยนิตินัย(adv) legally, See also: lawfully, according to the law, Syn. ตามกฎหมาย, Example: เขาเป็นสามีของเธอโดยนิตินัย
โดยสุจริต(adv) honestly, See also: legally, faithfully, bona fide, in good faith, Syn. อย่างสุจริต, ซื่อสัตย์, Example: พวกเราทำงานโดยสุจริต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยชอบด้วยกฎหมาย[dōi chøp dūay kotmāi] (adv) EN: legally
โดยนิตินัย[dōi nitinai] (adv) EN: legally ; de jure ; by right
โดยถูกกฎหมาย[dōi thūk kotmāi] (adv) EN: legally
ขโมยข้ามพรมแดน[khamōi khām phromdaēn] (xp) EN: cross the border illegally  FR: franchir la frontière illégalement
นิตินัย[nitinai] (adv) EN: legally ; by law ; de jure  FR: légalement ; juridiquement
ตามกฎหมาย[tām kotmāi] (adv) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law  FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEGALLY L IY1 G AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
legally (a) lˈiːgəliː (l ii1 g @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rechtskundiglegally trained [Add to Longdo]
rechtsverbindlich { adj }legally binding [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け暦;御化け暦[おばけごよみ, obakegoyomi] (n) (arch) private koyomi published illegally (Edo period) [Add to Longdo]
スキミング[sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
学校法人[がっこうほうじん, gakkouhoujin] (n) (legally) incorporated educational institution; (P) [Add to Longdo]
禁治産者[きんちさんしゃ, kinchisansha] (n) (legally) incompetent individual [Add to Longdo]
禁鳥[きんちょう, kinchou] (n) legally protected bird [Add to Longdo]
司法解剖[しほうかいぼう, shihoukaibou] (n) legally-ordered autopsy [Add to Longdo]
失踪宣告[しっそうせんこく, shissousenkoku] (n) court decision declaring a missing person legally dead [Add to Longdo]
心神耗弱[しんしんもうじゃく(P);しんしんこうじゃく, shinshinmoujaku (P); shinshinkoujaku] (n) unsound mind; legally unaccountable (e.g. due to mental illness, drugs, alcohol, etc.); diminished capacity; diminished responsibility; (P) [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]
本来から言えば[ほんらいからいえば, honraikaraieba] (exp) by all rights; legally speaking; properly speaking [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top