ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แอลกอฮอล์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอลกอฮอล์-, *แอลกอฮอล์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอลกอฮอล์(n) alcohol

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แอลกอฮอล์น. สารอินทรีย์ชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นของเหลวใส กลิ่นฉุน ระเหยง่าย มีจุดเดือด ๗๘.๕ ํซ. ชื่อเต็มคือ เอทิลแอลกอฮอล์ แต่มักเรียกกันสั้น ๆ ว่า แอลกอฮอล์ โดยปรกติเกิดขึ้นจากการหมักสารประเภทแป้งหรือนํ้าตาลผสมยีสต์ ซึ่งมักเรียกกันว่า แป้งเชื้อหรือเชื้อหมัก เป็นองค์ประกอบสำคัญของสุราและเมรัยทุกชนิด เมื่อดื่มเข้าไปจะออกฤทธิ์ทำให้มีอาการมึนเมา ใช้ประโยชน์เป็นตัวทำละลาย และเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alcoholแอลกอฮอล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
absolute alcoholแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alcohol, absoluteแอลกอฮอล์สัมบูรณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด, Example: คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Alcoholแอลกอฮอล์ [TU Subject Heading]
Alcohol as fuelแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Alcohol, Denaturedแอลกอฮอล์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Blood alcoholแอลกอฮอล์ในเลือด [TU Subject Heading]
เอธานอลแอลกอฮอล์ชนิดที่ดื่มได้ ได้มาจากการหมักพืช ผลผลิตทางการเกษตร ประเภทแป้งและน้ำตาลหรือสกัดจากเศษไม้หรือเซลลูโลส [ปิโตรเลี่ยม]
Alchohollimetersแอลกอฮอล์ลิมิเตอร์ [การแพทย์]
Alcohol Dehydrogenasesแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจีเนส [การแพทย์]
Alcohol Oxidoreductasesแอลกอฮอล์ อ็อกซิโดรีดัคเตส [การแพทย์]
Alcoholicแอลกอฮอล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You can't beat the taste of alcohol and plastic.รสชาติของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และพลาสติก 2010: The Year We Make Contact (1984)
- We can't just be burning tick heads. - Then get some alcohol.เราแค่เผามันไม่ได้ / ถ้างั้นก็ใช้แอลกอฮอล์ City of Angels (1998)
I'm not accustomed to drinking alcohol.ผมไม่ชินกับการดื่มแอลกอฮอล์ Rushmore (1998)
Not a drop of alcohol is gonna touch these lips tonight.จะไม่มีแม้สักหยดเดียวของแอลกอฮอล์ ที่จะเข้าปากผมคืนนี้แน่นอน Death Has a Shadow (1999)
Mr. Levine, would you object to a breathalyzer?เอาล่ะคุณเลวิน ช่วยลงมาตรวจแอลกอฮอล์ด้วยได้มั้ย? 11:14 (2003)
With a little bit of alcohol and sweet words, he melts her heartด้วยฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เล็กน้อยบวกกับคำพูดหวานๆอีกหน่อย จะทำให้เขาละลายหัวใจของเธอได้ Crazy First Love (2003)
Actually, I'm not drunk at all, Noreen, and neither are you because there's no alcohol in these drinks.จริงแล้วผมไม่ได้เมาอะไรเลย คุณก็เหมือนกันนอรีน เพราะว่าเครื่องดื่มนั้นปราศจากแอลกอฮอล์ 50 First Dates (2004)
Uh, she had alcohol on her breath, she was rude to somebody...เอ่อ ลมหายใจของเธอมีกลิ่นแอลกอฮอล์ เธอพูดจาหยาบคายกับลูกค้าบางคน... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
What are you, an idiot?เฮ้อ คงไม่ถูกคอหรอก ไม่มีแอลกอฮอล์ King Kong (2005)
God gave us alcohol as a social lubricant.พระเจ้าให้แอลกอฮอล์นี่มา เป็นน้ำมันหล่อลื่นทางสังคม Just Like Heaven (2005)
Look at me.Without a gun on my belt, I look like a teacher's assistant.แอลกอฮอล์และถุงใส่น้ำแข็ง L.D.S.K. (2005)
You know, all three times I tried to commit suicide, there was alcohol involved.ทั้ง 3 ครั้งที่ฉันพยายามฆ่าตัวตาย\ มีแอลกอฮอล์มาเกี่ยวข้อง Alpha Dog (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลกอฮอล์[aelkøhø = aeokøhø] (n) EN: alcohol  FR: alcool [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
brasserie(n) ร้านอาหารที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงอาหารทั่วไป, ร้านอาหารทีมี่ลักษณะเป็นกึ่งบาร์
hollow leg(n) คอแข็ง มีความสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้มากโดยไม่มีอาการเมา เช่น Apparently the girl had a greater tolerance for whiskey than he'd suspected. Maybe she has a hollow leg.
snake juice(Australian slang) สุรา, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ชนิดแรง เช่น On the counter at the bar, the owner draws shots of snake juice out of the jar., See also: เหล้า, Syn. whisky
dry day(n, slang) วันที่มีการบังคับงดจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alcohol(n) แอลกอฮอล์, See also: สารชนิดหนึ่งไม่มีสี ติดไฟได้, Syn. ethyl alcohol
lace(n) แอลกอฮอล์ที่เติมในอาหารหรือเครื่องดื่มเพียงเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
alcohol(แอล' กะฮอล) n. แอลกอฮอล์, ethyl alcohol, เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์, สารประกอบเคมีที่มีสูตร ROH.
alcoholic(แอลกะฮอล'ลิค) adj.ซึ่งเกี่ยวกับหรือ เกิดจากแอลกอฮอล์, เป็นพิษสุราเรื้อรัง. -n. ผู้ติดสุราเรื้อรัง, คนติดเหล้า, Syn. vinous, spirituous
alcoholometer(แอลคะโฮลอม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในของสารละลาย
ale(เอล) n. เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว, มีแอลกอฮอล์ 6% โดยปริมาตร -alehouse n.
aqua vitae(-ไว'ที) แอลกอฮอล์, เหล้า
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
booze(บูซ) { boozed, boozing, boozes } n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์, วิสกี้ vt., vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป, See also: boozer n.
disulfiramn. ยาที่ใช้รักษาการติดแอลกอฮอล์

English-Thai: Nontri Dictionary
alcohol(n) แอลกอฮอล์, เหล้า, สุรา, ของมึนเมา
alcoholic(adj) เกี่ยวกับแอลกอฮอล์, เกี่ยวกับของมึนเมา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sorbitolแอลกอฮอล์น้ําตาล(หวาน)ที่มี 4 แคลอรี่ต่อกรัม 2.สารที่ผลิตโดยร่างกายในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อดวงตาและเส้นประสาท

German-Thai: Longdo Dictionary
versoffen(adj, adv, slang) เมา หรือ มึนเพราะดื่มแอลกอฮอล์ ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Deine Stimme klingt irgendwie versoffen. = เวลาคุณพูด เสียงคุณเหมือนจะบอกว่า คุณเมาเลยนะ ( หรือว่า versoffene Stimme ก็ได้ ) 2° Mein Onkel ist immer versoffen. = ลุงฉันอะน่ะ เมาเป็นประจำ, See also: A. bewusst, Syn. betrunken
Korn(n) |der, nur Sg.| เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แรงมากทำมาจากธัญพืช
Wirtschaft(n) |die, pl. Wirtschaften| ร้านอาหารกึ่งบาร์มีแอลกอฮอล์ขาย
saufen(vt) |säuft, soff, hat gesoffen| ดื่มแอลกอฮอล์อย่างมาก, ดื่มจัด
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์

French-Thai: Longdo Dictionary
alcool(n) |m| แอลกอฮอล์

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top