ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -为-, *为*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[为, wèi, ㄨㄟˋ] to do, to act; to handle, to govern; to be
Radical: Decomposition: 丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 18

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] as (in the capacity of); to take sth as; to act as; to serve as; to behave as; to become; to be; to do, #20 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, / ] because of; for; to, #20 [Add to Longdo]
[yīn wèi, ㄧㄣ ㄨㄟˋ, / ] because; owing to; on account of, #112 [Add to Longdo]
[rèn wéi, ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider; to feel, #166 [Add to Longdo]
[chéng wéi, ㄔㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] to become; to turn into, #180 [Add to Longdo]
[wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, / ] in order to; for the purpose of; so as to, #239 [Add to Longdo]
[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, / ] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be, #241 [Add to Longdo]
什么[wèi shén me, ㄨㄟˋ ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙, / ] why?; for what reason?, #515 [Add to Longdo]
[xíng wéi, ㄒㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] action; conduct; behavior; activity, #558 [Add to Longdo]
[yǐ wéi, ㄧˇ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider erroneously; to assume (wrongly), #902 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You did.[CN] 因 Sunset Boulevard (1950)
- Why not?[CN] 什么? The Paradine Case (1947)
I could hear someone calling[JA] 300)blur2}心を拾って集められるか 300)blur2}何人的呼唤幻化耳鸣 300)blur2}誰かの呼ぶ声が耳鳴りに変わった Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
The voice of someone calling out changed into ringing in my ears[JA] 300)}破碎的心能否重新拾起 300)}心を拾って集められるか 300)}何人的呼唤 幻化耳鸣 Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
The voice of someone calling out changed into ringing in my ears[JA] 300)blur2}破碎的心能否重新拾起 300)blur2}心を拾って集められるか 300)blur2}何人的呼唤幻化耳鸣 Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
Why?[CN] 什么? The Scarlet Empress (1934)
- Why?[CN] -什么 Wuthering Heights (1939)
Why?[CN] -什么 The Searchers (1956)
The voice of someone calling out changed into ringing in my ears[JA] 300)blur2}破碎的心能否重新拾起 300)blur2}心を拾って集められるか 300)blur2}何人的呼唤幻化耳鸣 Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
- Why?[CN] -什么? Sabrina (1954)
Why?[CN] 什么? Union Station (1950)
- Why?[CN] 因... I vinti (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top