ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a.b.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a.b.-, *a.b.*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A.B.(abbr) อักษรศาสตรบัณฑิต (คำย่อของ Artium Baccfalaureus เท่ากับ Bachelor of Arts), See also: ศิลปศาสตรบัณฑิต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a.b.abbr. Artium Baccalaureus (Bachelor of Arts, อักษรศาสตรบัณฑิต) able-bodied seaman (ทหารหรือชั้นสอง)
c.a.b.abbr. Civil Aeronautics Board

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trading senators and a.b. Shot-callers.ทำธุรกิจกิจให้กับมาชิกวุฒิสภาและคนใหญ่คนโต Na Triobloidi (2009)
Mayans supply the dope, A.B. gives them the prison market.พวกมายันจัดหายาเสพติด พวกอารยันช่วยพวกเขากระจายยาเข้าไปในตลาดคุก Oiled (2010)
blood type a.B. Negative.กรุ๊ปเลือด AB เน็กกาทีฟ The Man from the Other Side (2010)

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ab- \Ab-\ ([a^]b). [Latin prep., etymologically the same as E.
   of, off. See {Of}.]
   A prefix in many words of Latin origin. It signifies from,
   away, separating, or departure, as in abduct, abstract,
   abscond. See {A-}(6).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ab \Ab\ ([a^]b), n. [Of Syriac origin.]
   The fifth month of the Jewish year according to the
   ecclesiastical reckoning, the eleventh by the civil
   computation, coinciding nearly with August. --W. Smith.
   [1913 Webster]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ab
  1. since; ever since
  2. since
  3. by
  4. from; since
  5. from; out of
  6. at; by; on; upon
  7. as a result of; in consequence of; owing to

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 ab /ap/
  ex

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top