ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แอลเอสดี

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอลเอสดี-, *แอลเอสดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When I was in college, we were dropping tabs of acid.ตอนฉันเรียนในวิทยาลัย เรากำลังเลิกยาแอลเอสดี Charlie Bartlett (2007)
that last one is lsd, by the way--acid.อย่างหลังสุดคือ แอลเอสดีไง Pilot (2008)
let's make some lsd.มาทำแอลเอสดีกันเถอะ Pilot (2008)
LSD?แอลเอสดีล่ะ Frankie & Alice (2010)
Actually, I spent most of the 1950s, 1954 to 1962 to be exact, on acid.อันทีจริง ผมใช้เวลาช่วงปีค.ศ. 1950 เป๊ะๆ ก็ช่วงค.ศ. 1954 ถึง 1962 ไปกับแอลเอสดี Frankie & Alice (2010)
LSD. It's a synthetic hallucinogen.แอลเอสดี เป็นสารสังเคราะห์กระตุ้นอาการประสาทหลอน Frankie & Alice (2010)
I know what LSD is.ฉันรู้ว่าแอลเอสดีคืออะไร Frankie & Alice (2010)
I was investigating the phenomenological effects of LSD-25 on consciousness.ผมทำการสำรวจ เรื่องผลกระทบทางปรากฏการณ์วิทยาของแอลเอสดี ที่มีต่อสติสัมปชัญญะ Frankie & Alice (2010)
As it turns out, he reallywas being given daily doses of LSD for 1 1 years.แต่อย่างที่เห็น เขาถูกให้ยาแอลเอสดี ทุกๆวันมา 11 ปีจริงๆ RED (2010)
No.จนคืนหนึ่งที่เราพี้ แอลเอสดีด้วยกัน And Then There Were Fewer (2010)
A little LSD, - a little shiatsu...แอลเอสดี สักนิด Adventures in Babysitting (2012)
The captor drugged him on some sort of LSD/Ketamine cocktail.ใช้แอลเอสดีผสมยาสลบ Prisoners (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอลเอสดี[n.] (Aēl.Ēs.Dī.) EN: LSD (lysergic acid diethylamide)   FR: L.S.D. = LSD [m] ; lysergamide [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top