ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

handheld

HH AE1 N D HH EH1 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handheld-, *handheld*, handhel
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handheldขนาดมือถือเป็นคำบอกขนาดของไมโครคอมพิวเตอร์ที่เล็กกว่าขนาดวางตัก (laptop) และขนาดโน้ตบุ๊ก (notebook) มีลักษณะคล้ายเครื่องคิดเลขที่มีหน่วยความจำ มีสูตรคณิตศาสตร์ต่าง ๆ เก็บไว้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
handheld-มือถือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
handheld-มือถือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
handheld computerคอมพิวเตอร์มือถือ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
handheld satellite phoneโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A lot of handheld devices back up their memory state there.เครื่องมือถือหลายแบบ สำเนาความจำไว้ที่นั่น Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
Volkoff Industries' handheld EMP generator.กลุ่มโวคอฟมี เครื่องผลิตแม่เหล็กไฟฟ้าแบบมือถือ Chuck Versus the Anniversary (2010)
This is not like the underground handheld remote bots we've been fighting.ไม่เหมือนสังเวียนใต้ดิน ที่มีแค่คนบังคับถือรีโมทอันเดียว Real Steel (2011)
Ms. Thorne's been kind enough to throw in your mother's dormancy, and while security is acceptable for a typical Hamptons hobnob, it's sorely inadequate for a future presidential candidate, so we will be adding handheld metal detectorsมิสธอร์นใจดีมากแลวสำหรับการเป็นแม่ทูนหัว และในขณะที่ผู้รักษาความปลอดภัยเห็นชอบ สำหรับการเป็นตัวอย่างในการผูกมิตรกับเผศชาย Fear (2013)
And I made a handheld version of the teleportation devi...ทำเครื่องเทเลพอร์ตแบบพกพามาด้ว... Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HANDHELD HH AE1 N D HH EH1 L D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handheld-Computer { m }; Computer im Taschenformat [ comp. ]hand-held computer [Add to Longdo]
Handschrauber { m } [ techn. ]handheld screwdriver [Add to Longdo]
Taschencomputer { m }; Palmtop-Computer { m }handheld computer; palmtop computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
携帯[けいたい(P);ケイタイ;ケータイ, keitai (P); keitai ; ke-tai] (n, vs, adj-no) (1) something carried (in the hand); handheld; (n) (2) (abbr) (col) (See 携帯電話) mobile telephone; cell phone; (P) #2,350 [Add to Longdo]
ハンドへルドデバイス[hando he rudodebaisu] (n) { comp } handheld device [Add to Longdo]
ハンドヘルドPC[ハンドヘルドピーシー, handoherudopi-shi-] (n) { comp } handheld Personal Computer; HPC [Add to Longdo]
ハンドヘルドスキャナ;ハンドヘルドスキャナー[handoherudosukyana ; handoherudosukyana-] (n) { comp } hand-held scanner; handheld scanner [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハンドへルドデバイス[はんど へ るどでばいす, hando he rudodebaisu] handheld device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handheld
   adj 1: small and light enough to be operated while you hold it
       in your hands; "a hand-held computer" [syn: {hand-held},
       {handheld}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top