ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อดีตกาล

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อดีตกาล-, *อดีตกาล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดีตกาล[N] ancient times, Syn. อดีตสมัย, อดีต, โบราณกาล, สมัยโบราณ, Ant. ปัจจุบัน, Example: สองฝั่งที่ราบลุ่มแม่น้ำหวงเหอในอดีตกาลที่ผ่านมาเคยเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน, Thai definition: เวลาที่ล่วงแล้ว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อดีตกาล, อดีตสมัย(อะดีดตะกาน, -ตะสะไหฺม) น. เวลาที่ล่วงแล้ว.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To understand who he was, you have to go back to another time when the world was powered by the black fuel and the deserts sprouted great cities ofpipe and steel.เพื่อที่จะเข้าใจได้ว่าเขาเป็นใคร เราต้องย้อนไปในอดีตกาล ครั้งเมื่อโลกต้องขับเคลื่อน ด้วยพลังงานสีดำ... ...ทะเลทรายเป็นเมืองใหญ่ ที่เต็มไปด้วยท่อ และเหล็ก The Road Warrior (1981)
From time immemorial..ในยุคอดีตกาลนั้น The Da Vinci Code (2006)
Religion of these cases have occurred throughout history.พิธีกรรมนี้ได้เกิดขึ้นมาตลอด ในอดีตกาล Paranormal Activity (2007)
An eternity ago, was our planet for its biggest challenge.เมื่ออดีตกาลก่อนที่ทุกคนจะจดจำได้ โลกมนุษย์เราเผชิญกับมหันตภัยครั้งใหญ่ Dragonball: Evolution (2009)
"went out" was in fact the past tense of "going out"-- which I think we all know is a popular euphemism for "saw each other naked."คำว่า เคยกิ๊ก ที่จริงเป็นอดีตกาลของคำว่าเดทกัน ผมว่าเรารู้ว่านั่น เป็นคำพูดสุภาพ The Guitarist Amplification (2009)
You know, through our gizzards the voices of the ages whisper to us and tell us what's right.ข้าหมายถึง สัญชาตญาณ ...เสียงกระซิบจากอดีตกาลจะเป็นตัวคอยบอก พวกเราว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Do you know, since the beginning of time, cinnamon has been used for everything from, uh, currency to embalming the dead.คุณรู้มั้ย ตั้งแต่อดีตกาลแล้ว อบเชยถูกใช้ทำทุกอย่างเลย ทั้งทำเป็นเงินตราหรือกระทั้ง เครื่้องปรุงดองศพคนตาย Slight of Hand (2010)
"Visit our replica of a real pioneer village from days of yore where we churn butter and sew cozies for just about any small major appliance you can think of.""เยี่ยมชมหุ่นจำลองของชุมชน ตั้งแต่ในอดีตกาล... ..ที่ๆคุณจะได้ปั่นเนย และเป็นกันเอง... ..สำหรับที่ๆเต็มไปด้วย อุปกรณ์ที่คุณคิดถึง" Foreign Exchange (2010)
ZEUS: In ancient times, the world was ruled by gods and monsters.เมื่อครั้งอดีตกาล โลกได้ถูกปกครองโดยเทพเจ้าและเหล่าอสูร Wrath of the Titans (2012)
You lose your memory of everything of our old lives.คุณจะเสียความทรงจำในอดีตกาล We Are Both (2012)
Hey, you're talking in the past tense.เฮ้, คุณกำลังพูด เป็นรูปอดีตกาล The Choice (2012)
In the time of oceans, they walked among us, guiding us.ในอดีตกาลพวกเค้าอยู่กับเรา นำทางพวกเรา John Carter (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense   FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pluperfect[ADJ] อดีตกาล
preterit[N] อดีตกาล, See also: รูปกริยาในอดีตกาล, Syn. preterite
preterite[N] อดีตกาล, See also: รูปกริยาในอดีตกาล, Syn. preterit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arose(อะโรซ') อดีตกาลของ rise
ate(เอท) อดีตกาลของ eat
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
awoke(อะโวค') v. อดีตกาลของ awake
badeอดีตกาลของbid
became(บีเคม') v. อดีตกาลของbecome
began(บิแกน') อดีตกาลของbegin
begat(บิแกท') อดีตกาลของbeget
betook(บิทุค') v. อดีตกาลของbetake
blew(บลู) v. อดีตกาลของ blow

English-Thai: Nontri Dictionary
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
past(n) อดีตกาล,ความหลัง,ประวัติ,เรื่องในอดีต
pluperfect(n) อดีตกาลสมบูรณ์
preterite(adj) อดีตกาล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top