Search result for

แอก

(52 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอก-, *แอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอก[N] oppression, See also: tyranny, Example: การที่ประเทศภายใต้แอกของคอมมิวนิสต์พากันปลดแอกสำเร็จโดยพร้อมเพรียงกันนั้น ถือเป็นสิ่งที่น่ายินดีของมวลเสรีชนชาติต่างๆ, Thai definition: การปกครองที่บังคับกดขี่
แอก[N] yoke, Count unit: อัน, ตัว, Thai definition: ส่วนของยานพาหนะบางชนิด เป็นไม้วางขวางบนคอวัว หรือควายที่ไถนา หรือเทียมคู่ลากเกวียน หรือรถ
แอกทิเนียม[N] actinium, See also: Ac, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 89 สัญลักษณ์ Ac เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ 1050 ํ ซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แอกน. ไม้วางขวางบนคอวัวหรือควายใช้ไถนา คราดนา หรือเทียมเกวียน เป็นต้น
แอกโดยปริยายหมายถึงการถูกกดขี่ ในคำว่า ปลดแอก.
แอกทิเนียมน. ธาตุลำดับที่ ๘๙ สัญลักษณ์ Ac เป็นโลหะ ลักษณะเป็นของแข็งสีขาวคล้ายเงิน หลอมละลายที่ ๑๐๕๐ ํซ. เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ.
แอกน้อยน. ไม้ที่ผูกติดกับคันชักไถ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Agnathaแอกนาทา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Agnotozoicแอกโนโทโซอิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acmiteแอกไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Activated Sludge แอกทิเวเต็ดสลัดจ์, เอเอส. สลัดจ์ไวงาน
จุลินทรีย์ที่เลี้ยงไว้ในถังเติมอากาศเพื่อใช้ กำจัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Aclarแอกล่าร์ [การแพทย์]
Actinแอกทิน, แอคติน [การแพทย์]
Actinobacillosisแอกติโนบาซิลโลซิส, โรค; แอคติโนบาซิลโลซิส [การแพทย์]
Actinobacillus Infectionsแอกติโนบาซิลลัส, การติดเชื้อ; แอคติโนบาซิลลัส, การติดเชื้อ [การแพทย์]
Actinomycosisแอกติโนไมโคซิส, โรค; เชื้อแอคติโนมัยโคซิส; แอคติโนไมโคซิส; เชื้อแอ็กติโนมัยโคซิส; แอคติโนมัยโคซิส; ลำไส้ใหญ่อักเสบจากเชื้อรา [การแพทย์]
Agglutininsแอกกลูตินิน, สาร; แอ็กกลูตินิน; แอนติบอดีย์ต่อผนังเซลล์ [การแพทย์]
Axis Cylinderแอกซิสไซลินเดอร์ [การแพทย์]
Axon Hillockแอกซอนฮิลลอค [การแพทย์]
Axon Reflexแอกซอนรีเฟลกซ์, ปฏิกิริยาแอกซอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Aggie?แอกกี้ Checking In (2015)
If you'd run the echo that you didn't run before giving her the beta-blockersถ้าคุณใช้เครื่องแอกโค่ ซึ่งคุณไม่ได้ใช้ ก่อนที่จะให้ยาต้านเบต้ากับเธอ Emancipation (2008)
If I get any weaker...ถ้าผมอ่อนแอกว่านี้ Last Resort (2008)
Crows and crockery!กระแอก เครื่องถ้วยชาม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You are now soldiers in the people's Freedom Army.ตอนนี้เธอเป็นทหารของกองกำลังปลดแอกประชาชนแล้ว 24: Redemption (2008)
Working for Acxicom D.C.ทำงานกับแอกซิคอม ดีซี Pathology (2008)
Because of the free Market, free Guild policy, new markets have been opened...ใครอ่อนแอก็ตายอยู่ที่นี่ Goemon (2009)
In a common struggle that has brought about our emancipation and pushed back the frontier of racism the millions of our people say thank you and thank you again.ในความพยายามดิ้นรน.. ที่ทำให้ได้มาซึ่งการปลดแอก.. และการลดน้อยถอยลง.. Invictus (2009)
I'll call agnes chismer immediately and clear that right up.ฉันจะโทรหาแอกเนส คริสเมอร์ \ มันจะได้เคลียร์ไปสักที Seder Anything (2009)
And picking on weak kids for fun with your red cards or whatever and your thoughtlessness.แล้วก็แกล้งคนที่อ่อนแอกว่า ด้วยการ์ดสีแดง หรืออะไรก้อแล้วแต่ นายมันไม่มีความคิด Episode #1.2 (2009)
This is Two Ax. Ready when you are, skipper.ลำสอง แอกซ์ พร้อมเมื่อท่านพร้อม ท่านผู้นำ Storm Over Ryloth (2009)
Ax, time for us to make a run for the battleship.แอกซ์ ได้เวลาที่เราจะพุ่งเข้าไปหายานรบแล้ว Storm Over Ryloth (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอก[n.] (aēk) EN: yoke   
แอกทิเนียม[n.] (aēkthinīem) EN: actinium   FR: actinium [m]
แอกทิไนด์[n.] (aēkthinai) EN: Actinide   FR: actinide [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collar[N] ปลอกคอ (สัตว์เลี้ยง), See also: แอก, Syn. torque, band
yoke[N] แอก, See also: เทียมคู่สัตว์เลี้ยงที่ร่วมแอกเดียวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adnate(แอก' เนท) adj. ติดกับบางอย่าง (congenitally attached)
agalite(แอก' กาไลท) n. หินลื่น (talc)
agama(แอก' กามา) n. กิ้งก่าจำพวก Agama
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
agar(อา' การ์, แอก' การ์) n. ผลิตผลคล้ายวุ้นทำจากสาหร่ายทะเล, อาหารเลี้ยงเพาะเชื้อ ที่ผสมด้วย agar., Syn. agar-aga
agaric(แอก' การิค' , อะการ์' ริค) n. เชื่อราจำพวกหนึ่ง, เห็ด
agate(แอก' กิท) n. หินโมรา, ต้วพิมพ์หล่อ (point 5.5)
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
aggie 2(แอก' กี) n. นักเรียนเกษตรศาตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
collar(n) ปลอกคอสุนัข,แอก,ปกเสื้อ,คอเสื้อ,แถบคอเสื้อ
collar(vt) ใส่ปลอกคอ,จับ,ใส่แอก
yoke(n) แอก,อำนาจ,การกดขี่บังคับ,เทียม,พันธะ,การผูกมัด
yoke(vt) ใส่แอก,เอาไว้ใต้อำนาจ,ใส่เทียม,เชื่อมต่อ,กดขี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top