Search result for

เอเชีย

(37 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เอเชีย-, *เอเชีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอเชีย[N] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ประชากรสหรัฐอเมริกาในสมัยบุกเบิกอพยพมาจากยุโรปและเอเชียเป็นจำนวน, Thai definition: ชื่อทวีป
เอเชีย[ADJ] Asia, Syn. ทวีปเอเชีย, Example: ปานน้ำเงินมักพบในเด็กที่มีเชื้อชาติเอเชีย, Thai definition: เกี่ยวกับทวีปเอเชีย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้[N] South-east Asia, See also: SEA

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asiaเอเชีย [TU Subject Heading]
Asia, Centralเอเชียกลาง [TU Subject Heading]
East Asiaเอเชียตะวันออก [TU Subject Heading]
South Asiaเอเชียใต้ [TU Subject Heading]
Southeast Asiaเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Asian.ทางเอเชีย White to Play (2009)
Kutner, you're sort of Asian, right? Get it translated.คัดเนอร์ คุณจัดอยู่ในประเภทเอเชียถูกไหม ไปแปลมา Birthmarks (2008)
Eastern Europe, Asia, Third-world countries.ยุโรปตะวันออก เอเชีย ประเทศโลกที่สาม Dying Changes Everything (2008)
They love Asian Elvis. I'll get you next month, Bobby.พวกเขาชอบเอลวิสเอเชีย ฉันจะให้นายโชว์เดือนหน้า บ๊อบบี้ Pilot (2008)
But it never seemed to work out. Have you been in the Far East?แต่ดูเหมือนว่ามันไม่เคยเป็นจริง คุณเคยไปอยุ่ในเอเชียตะวันออกมั้ย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Hey, listen, you're not gonna believe this... but the other night, I ended up at that Asian party... and I schtupped Cindy Kim.ฟังนะ แกต้องไม่เชื่อฉันแน่... แต่คืนนั้น ฉันไปปิดท้ายที่ปาร์ตี้เด็กเอเชีย แล้วฉันก็ทำกับซินดี้ คิม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Well, come on, you're not one of those kung-fu Asians... you're a fucking pussy banker, for Christ's sakes.ไม่เอาน่า แกไม่ใช่หนึ่งในกังฟูของพวกคนเอเชีย... แกมันก็นายแบงค์แหย ๆ เห็นแก่พระเจ้าเถอะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
A nuclear nonproliferation treaty should ease tension in Asia.การใช้รังสีบำบัดฟรี อาจช่วยแก้ความตึงเครียดที่เอเชียได้ The House Bunny (2008)
Asians!แก๊งเอเชีย Pineapple Express (2008)
And the Asians are number-two in town... so you sawTed capping the competition.ส่วนชายชาวเอเชีย เป็นพ่อค้ายาเบอร์สองในเมือง งั้นนายก็เห็นเท็ดกำจัดคู่แข่ง Pineapple Express (2008)
- Is Saul Asian?- โซลเป็นคนเอเชียรึเปล่า Pineapple Express (2008)
- Is he Asian?- เขาเป็นคนเอเชียรึเปล่า Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเชีย [n. prop.] (Ēchīa ) EN: Asia   FR: Asie [f]
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้[n. prop.] (Ēchīa Tawan-tok Chīengtāi) EN: South West Asia   FR: Asie du Sud-Est [f] ; Sud-Est asiatique [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย
ADB(abbrev) ADB ย่อมาจาก Asian Development Bank หมายถึง ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Asia[N] เอเชีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amerasian(แอมมิเร' เชียน) n. ลูกผสมระหว่างชาวอเมริกันและเอเชีย
arabia(อะเร'เบีย) n. แหลมอาระเบียของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (a peninsula in SW Asia)
armenia(อาร์มี'เนีย) n. ส่วนหนึ่งของรัสเซียทางเอเชียตะวันตก -Armenian adj.,n.
asia minorคาบสมุทรในเอเชียตะวันตกระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
asian(เอ'เ?ิน,เอ'เชิน) adj. แห่งเอเชีย. -n. ชาวอาเซีย
assyria(อะเซอ'เรีย) n. อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (in SW Asia)
far eastn. ประเทศทั้งหลายในตะวันออกไกล,เอเชียตอนใต้และเอเชียอาคเนย์. -Far Eastern adj.,n.
mongolia(มองโก'เลีย) n. ชื่อบริเวณหนึ่งในทวีปเอเชียที่ได้แก่มองโกเลียในหรือInner Mongolia (ดู) มองโกเลียนอกหรือ Outer Mongolia (ดู)
old worldn. ทวีปยุโรปเอเชียและแอฟริกา
uzbekistan(อูซเบค'คินแทน,-ทาน) n. ชื่อรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียตอยู่ในตอนใต้ของเอเชียกลาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top