ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bashfulness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bashfulness-, *bashfulness*, bashfulnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bashfulness(n) ความอาย, See also: ความประหม่า, ความขวยเขิน, Syn. shyness

English-Thai: Nontri Dictionary
bashfulness(n) ความอาย, ความอาย, ความกระดาก, ความเหนียมอาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bashfulnessความอาย [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความประหม่า(n) bashfulness, See also: awkwardness, nervousness, demureness, coyness, modesty, abashment, shyness, Syn. ความเขินอาย, ความขวยเขิน, ความอาย, ความกระดากอาย, Example: หญิงสาวเกิดความประหม่าเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความอาย[khwām āi] (n) EN: shyness ; shamefulness ; bashfulness ; coyness ; demureness  FR: timidité [ f ] ; embarras [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
bashfulness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sào, ㄙㄠˋ, ] bashfulness #44,763 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
人怖じ[ひとおじ, hitooji] (n, vs) bashfulness before strangers [Add to Longdo]
内気[うちき, uchiki] (adj-na, n, adj-no) bashfulness; shyness; reserve; timidity; (P) [Add to Longdo]
物怖じ;物おじ[ものおじ, monooji] (n, vs) cowardice; timidity; bashfulness [Add to Longdo]
羞恥[しゅうち, shuuchi] (n) shyness; bashfulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bashfulness \Bash"ful*ness\, n.
   The quality of being bashful.
   [1913 Webster]
 
   Syn: {Bashfulness}, {Modesty}, {Diffidence}, {Shyness}.
 
   Usage: Modesty arises from a low estimate of ourselves;
      bashfulness is an abashment or agitation of the
      spirits at coming into contact with others; diffidence
      is produced by an undue degree of self-distrust;
      shyness usually arises from an excessive
      self-consciousness, and a painful impression that
      every one is looking at us. Modesty of deportment is
      becoming in all; bashfulness often gives rise to
      mistakes and blundering; diffidence in society
      frequently makes a man a burden to himself; shyness
      usually produces a reserve or distance which is often
      mistaken for haughtiness.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bashfulness
   n 1: feeling embarrassed due to modesty [syn: {abashment},
      {bashfulness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top