ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cell phone

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cell phone-, *cell phone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), See also: cellular phone, mobile phone

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is, if your cell phone hasn't already been disconnected.นั่นไง, โทรออกไม่ได้ใช่ไหม ก็โทรศัพท์นายถูกตัดไปแล้วนี่ X-Ray (2001)
All cell phone signals in this area are under surveillanceสัญญานโทรศัพท์มือถือ ในเขตนี้ถูกดักฟังไว้หมดแล้วครับ Infernal Affairs (2002)
Some 6, 500 cell phones are being connected in this area right nowประมาณ 6, 500 เครื่อง ที่กำลังใช้อยู่ในเขตนี้ครับ Infernal Affairs (2002)
267 cell phones are making calls on this street aloneเฉพาะถนนสายนี้ กำลังโทรออก 267 เครื่อง Infernal Affairs (2002)
Let me just give you my cell phone number.ผมจะให้เบอร์มือถือผมไว้ 21 Grams (2003)
Hey, I have my new cell phone with me.เฮ้ ชั้นเพิ่งซื้อมือถือมาใหม่แน่ะ. 11:14 (2003)
I put your tickets, passport, and your new cell phone in your briefcase and Hong will be there in ten minutes.ฉันเตรียมตั๋วเครื่องบิน พาสปอร์ท แล้วก็โทรศัพท์มือถืออันใหม่ใส่ในกระเป๋าให้คุณแล้วนะคะ คุณฮองจะไปถึงที่นันภายใน10นาทีค่ะ Wicker Park (2004)
As for Austin and me, well, I finally got my cell phone back.ส่วน ออสติน กับ ฉัน ฉันได้โทรศัพท์คืน A Cinderella Story (2004)
Do you have a cell phone I could borrow?คุณมีมือถือให้ผมยืมไม๊ครับ? National Treasure (2004)
How do cell phones work?โทรศัพท์มือถือทำงานยังไงน่ะ Primer (2004)
-Are you sure that's how cell phones work?- แน่ใจนะว่าโทรศัพท์มือถือทำงานแบบที่ว่ามา Primer (2004)
My cell phone has been cut offโทรศัพท์ฉันโดนตัด The Guy Was Cool (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cell phoneIn addition to PCs, it can be used with cell phones.
cell phoneLately high school girls are using their cell phones to exchange e-mail.
cell phoneOh no! I wasn't paying attention and left my cell phone in the restaurant!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรศัพท์เคลื่อนที่[thōrasap khleūoenthī] (n, exp) EN: mobile phone ; cell phone  FR: téléphone portable [ m ]
โทรศัพท์มือถือ[thōrasap meūtheū] (n, exp) EN: mobile phone ; cell phone  FR: téléphone portable [ m ] ; GSM [ m ] (Belg.) ; téléphone cellulaire [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手机[shǒu jī, ㄕㄡˇ ㄐㄧ, / ] cell phone; cellular phone; mobile phone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
携帯[けいたい(P);ケイタイ;ケータイ, keitai (P); keitai ; ke-tai] (n, vs, adj-no) (1) something carried (in the hand); handheld; (n) (2) (abbr) (col) (See 携帯電話) mobile telephone; cell phone; (P) #2,350 [Add to Longdo]
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone [Add to Longdo]
マナーモード;マナー・モード[mana-mo-do ; mana-. mo-do] (n) silent profile (in cell phones) (wasei [Add to Longdo]
ローミング[ro-mingu] (n) roaming (e.g. for cell phones, etc.) [Add to Longdo]
携帯電郵[けいたいでんゆう, keitaidenyuu] (n) (See 電郵) email from a cell phone or mobile phone [Add to Longdo]
貸し携帯;貸しけいたい;かし携帯[かしけいたい;カシケイタイ, kashikeitai ; kashikeitai] (n) rental mobile phone; rental cell phone; cell phone that is rented [Add to Longdo]
姫電[ひめでん, himeden] (n) (from 姫電話) highly decorated cell phone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cell phone
      v 1: call up by using a cellular phone; "If the train is late, I
           will cell phone you"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top