ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cell phone

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cell phone-, *cell phone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
cell phone(n) คำย่อของ cellular phone (โทรศัพท์มือถือ), See also: cellular phone, mobile phone

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Cell phone rings ]... Ghosts (2011)
[ Cell phone rings ]. Wolf and Cub (2012)
Your cell phone, you idiot!ก็โทรศัพท์แกไง ไอ้โง่ Failan (2001)
You don't answer the cell phone.คุณไม่รับโทรศัพท์ Platonic Sex (2001)
That is, if your cell phone hasn't already been disconnected.นั่นไง, โทรออกไม่ได้ใช่ไหม ก็โทรศัพท์นายถูกตัดไปแล้วนี่ X-Ray (2001)
I got cell phones, call waiting, e- mail, voice mail and I haven't heard una chingada from you.ผมได้รับโทรศัพท์มือถือ, รอสาย, e-mail, ข้อความเสียง ... ... และฉันไม่เคยได้ยิน chingada อูจากคุณ Showtime (2002)
All cell phone signals in this area are under surveillanceสัญญานโทรศัพท์มือถือ ในเขตนี้ถูกดักฟังไว้หมดแล้วครับ Infernal Affairs (2002)
Take out all your cell phonesเอาโทรศัพท์ออกมา Infernal Affairs (2002)
Some 6, 500 cell phones are being connected in this area right nowประมาณ 6, 500 เครื่อง ที่กำลังใช้อยู่ในเขตนี้ครับ Infernal Affairs (2002)
267 cell phones are making calls on this street aloneเฉพาะถนนสายนี้ กำลังโทรออก 267 เครื่อง Infernal Affairs (2002)
Got a cell phone?มีมือถือรึมั้ย? Yomigaeri (2002)
(Cell phone ringing)(Cell phone ringing) 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cell phoneIn addition to PCs, it can be used with cell phones.
cell phoneLately high school girls are using their cell phones to exchange e-mail.
cell phoneOh no! I wasn't paying attention and left my cell phone in the restaurant!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โทรศัพท์เคลื่อนที่[thōrasap khleūoenthī] (n, exp) EN: mobile phone ; cell phone  FR: téléphone portable [ m ]
โทรศัพท์มือถือ[thōrasap meūtheū] (n, exp) EN: mobile phone ; cell phone  FR: téléphone portable [ m ] ; GSM [ m ] (Belg.) ; téléphone cellulaire [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手机[shǒu jī, ㄕㄡˇ ㄐㄧ,   /  ] cell phone; cellular phone; mobile phone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
携帯[けいたい(P);ケイタイ;ケータイ, keitai (P); keitai ; ke-tai] (n, vs, adj-no) (1) something carried (in the hand); handheld; (n) (2) (abbr) (col) (See 携帯電話) mobile telephone; cell phone; (P) #2,350 [Add to Longdo]
デコ電[デコでん, deko den] (n) (See 姫電) decorated cell phone [Add to Longdo]
マナーモード;マナー・モード[mana-mo-do ; mana-. mo-do] (n) silent profile (in cell phones) (wasei [Add to Longdo]
ローミング[ro-mingu] (n) roaming (e.g. for cell phones, etc.) [Add to Longdo]
携帯電郵[けいたいでんゆう, keitaidenyuu] (n) (See 電郵) email from a cell phone or mobile phone [Add to Longdo]
貸し携帯;貸しけいたい;かし携帯[かしけいたい;カシケイタイ, kashikeitai ; kashikeitai] (n) rental mobile phone; rental cell phone; cell phone that is rented [Add to Longdo]
姫電[ひめでん, himeden] (n) (from 姫電話) highly decorated cell phone [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top