ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chance

CH AE1 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chance-, *chance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
Chancellor(n) นายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และของสาธารณรัฐออสเตรีย)
Chancellor of the Exchequer(n) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chance(n) การเสี่ยง, See also: ความเสี่ยง, Syn. hazard, risk
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ
chance(n) ความเป็นไปได้, See also: ความน่าจะเป็น, Syn. possibility, probability
chance(n) โชค, See also: โอกาส, Syn. fortune, luck
chance(adj) โดยบังเอิญ, Syn. accidental
chance(n) โอกาส, Syn. opportunity
chancel(n) พื้นที่ในโบสถ์สำหรับพระและนักร้องของโบสถ์นั่ง
chancery(n) ศาลฎีกา
chance it(idm) เสี่ยง (คำไม่เป็นทางการ)
chance on(phrv) พบโดยบังเอิญ, Syn. happen on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chance(ชานซฺ) n. โอกาส, หนทาง, ลักษณะที่เป็นไปได้, หนทางสำเร็จ, ความเป็นไปได้, การเสี่ยง, ช่องทาง, ท่าทาง, โชค, วาสนา, เคราะห์, ยถากรรม, ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส, เสี่ยง, พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening, risk, opening, happen
chance-medleyn. การทะเลาะกันอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยทันใด
chancel(ชาน'เซิล) n. แท่นบูชา, พลับพลา, ส่วนของโบสถ์สำหรับทำพิธี, See also: chanceled, chancelled adj., Syn. platform
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี, สำนักงานเสนาบดี, รัฐมนตรี, ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ, สถานเอกอัครราชฑูต, สถานกงสุลใหญ่, เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) , เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) , นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) , ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี, อัครมหาเสนาบดี, นายกรัฐมนตรี, เอกอัครราชทูต, ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancellor of the exchequn. รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอังกฤษ
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา, ที่เก็บเอกสารทางราชการ, ที่ทำการของเสนาบดี, ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
fighting chanceโอกาสประสบความสำเร็จหลังการต่อสู้ดิ้นรน
game of chancen. การพนันที่ขึ้นอยู่กับโชคมากกว่าขึ้นอยู่กับความสามารถ
lord chancellorn. อธิบดีศาลสูงสุด, ประธานสภาขุนนาง

English-Thai: Nontri Dictionary
chance(n) โอกาส, หนทาง, ลู่ทาง, ช่องทาง, อุปัทวเหตุ, โชค, เหตุบังเอิญ
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, ประจวบเหมาะ, พอดี
chancel(n) แท่นบูชาในโบสถ์, พลับพลา
chancellery(n) ตำแหน่ง, สถานกงสุล, สถานทูต
chancellor(n) อธิการบดี, อัครมหาเสนาบดี, นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรี, เลขานุการสถานทูตน
chancery(n) ศาล, ศาลฎีกา, ที่เก็บเอกสารของทางราชการ
mischance(n) โชคร้าย, ความบังเอิญ, อุบัติเหตุ
perchance(adv) อาจจะ, บังเอิญ, บางที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chanceความบังเอิญ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceโอกาส, ความบังเอิญ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
chance fluctuationการขึ้นลงตามโอกาส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Chancellorนายกรัฐมนตรี (ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันและสาธารณรัฐออสเตรีย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chancellorนายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Chancellor of the Exchequerรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancellor, Lord Highประธานศาลสูงของอังกฤษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chanceryสำนักงานสถานทูต (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chancery, Court of; Court of Chanceryศาลชานเซอรีของอังกฤษ (ศาลชั้นต้นในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chanceโอกาส [TU Subject Heading]
Chanceโดยบังเอิญ [การแพทย์]
Chance of Successโอกาสสำเร็จ [การแพทย์]
chanceryอาคารที่ทำการ " เช่น ที่ทำการสถานทูต สถานกงสุล ซึ่งมีหัวหน้าสำนักงานและ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน " [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างกันในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: rood screen, Syn. choir screen
chancel screen[แชน-เซล-สครีน] (n) ฉากกางเขนเป็นฉากที่ใช้แบ่งบริเวณพิธีที่เป็นที่ตั้งของแท่นบูชาเอก จากบริเวณของฆราวาสที่เข้าร่วมพิธีในวัดคริสต์ศาสนาที่นิยมสร้างในยุคกลาง ฉากกางเขนอาจจะทำด้วยไม้, หิน หรือเหล็ดดัด ในยุุคกลางเหนือฉากอาจจะเป็นที่ตั้งของรูปแกะของพระเยซูบนกางเขนโดยมีนักบุญจอห์นและพระแม่มารีสองข้าง ซึ่งทำให้เป็นที่มาของการเรียกว่าฉากกางเขน (Wikipedia.org), See also: rood screen, Syn. choir screen
Chancellor(n) สมุหนายก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll take a chance for her!ฉันจะใช้โอกาสสำหรับเธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security.ให้ทุกคนร่วมสู้ เพื่อสร้างโลกใหม่ โลก ที่จะให้ทุกคนมีโอกาสทำงาน ที่จะให้คนรุ่นหลัง และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ The Great Dictator (1940)
Most girls will give their eyes for a chance to see Monte.หญิงสาวส่วนมากยอมแลกดวงตา เพียงเพื่อที่จะได้มาเห็นมอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
We've lost our little chance of happiness.เราสูญเสียโอกาสที่จะมีความสุขไปเเล้ว Rebecca (1940)
members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน Night and Fog (1956)
I didn't get a chance to see a paper this morning.ฉันไม่ได้รับโอกาสที่จะเห็นกระดาษเช้านี้ 12 Angry Men (1957)
They'll get a chance to talk. Be quiet a second, will ya?พวกเขาจะได้รับโอกาสที่จะพูดคุย จะเงียบที่สองจะยา? 12 Angry Men (1957)
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ 12 Angry Men (1957)
If /'d done the stabbing, I'd take a chance and go back for the knife.ถ้า / 'D ทำแทงที่ฉันได้รับโอกาสและกลับไปมีด 12 Angry Men (1957)
Let the kid take his chance with 12 other guys.ให้เด็กได้รับโอกาสของเขากับ 12 คนอื่น ๆ 12 Angry Men (1957)
This kid wouldn't stand a chance with another jury, and you know it.เด็กคนนี้จะไม่ยืนโอกาสกับคณะลูกขุนอื่นและคุณจะรู้ว่า 12 Angry Men (1957)
But then you must go in, and you must take your chances like every man and every fish and every bird must do.คุณต้องใช้โอกาสของคุณ เหมือนทุกคน และทุกปลาและนกทุกอย่าง ต้องทำ The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chanceAbout the wedding ... It's a once-in-a-lifetime chance to be the main attraction so instead of doing it on a shoestring why not pull out all the stops and make a great show of it?
chanceAlso, those of you who don't have the chance to wear a 'kimono', go for it and wear one!
chanceAlthough the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
chanceAmericans, on the other hand, are more likely to take chances in the hope of achieving great success.
chanceAren't you looking forward to your next chance to speak?
chanceAs long as you have hope, a chance remains.
chanceAt last a chance in a million arrived.
chanceBeing in a ship is being in a jail, with the chance of being drowned.
chanceBeing unemployed gave me the chance to stand back and think about my life.
chanceBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
chanceBridges are burning and chances are few.
chanceBy chance, I met her in the street.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอกาส(n) opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, จังหวะ
ยถากรรม(n) fate, See also: chance, random, destiny, Syn. กรรม, โชคชะตา, ดวง, Example: เขาปล่อยตัวไปตามยถากรรม
เวลา(n) chance, See also: occasion, Syn. โอกาส, Example: การวิจารณ์ไม่ว่าจะใช้ในเวลาใดก็ตามต้องมีลักษณะสร้างสรรค์มิใช่ทำลาย
โอกาส(n) chance, See also: occasion (for), opening, time, Example: ถ้าหากผมมีโอกาสไปเชียงใหม่เมื่อใด ก็มักจะถือโอกาสไปเยี่ยมขอความรู้จากท่านเสมอ, Thai Definition: เวลาที่เหมาะ, จังหวะ
โอกาส(n) opportunity, See also: chance, Syn. ช่อง, ทาง, Example: ในสังคมไทยการรับราชการย่อมมีโอกาสได้ชื่อเสียงง่ายกว่าการเป็นชาวนา หรือกรรมกร
เสี่ยงโชค(v) take a chance, See also: chance, venture, Syn. ลอง, เสี่ยง, Example: ลูกชายเขาละทิ้งถิ่นกำเนิด สัญจรเข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองหลวง, Thai Definition: แสวงโชคไปตามบุญตามกรรม
ที(n) occasion, See also: chance, opportunity, Syn. คราว, โอกาส, Example: ครั้งนี้เป็นทีของฝ่ายรัฐบาลบ้าง
จังหวะ(n) chance, See also: opportunity, Syn. โอกาสอันควร, โอกาส, Example: เมื่อได้จังหวะที่เหมาะสม เราก็ต้องรีบจัดการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว
สบเหมาะ(v) happen by chance, See also: chance to occur, Example: สบเหมาะผมอาจพบเธอที่นั่นก็ได้
อธิการบดี(n) chancellor, See also: president of a university, rector of a university or college, Example: เมื่อครบวาระ 4 ปี จะมีการเลือกตั้งอธิการบดีคนใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ตำแหน่งผู้เป็นใหญ่ในการบริหารมหาวิทยาลัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิการบดี[athikānbodī] (n) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college  FR: doyen [ m ] ; recteur [ m ]
บังเอิญ[bang-oēn] (v) EN: happen ; chance
บังเอิญ[bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; fortunately  FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บาปเคราะห์[bāpkhrǿ] (n) EN: misfortune ; bad luck ; adversity  FR: malchance [ f ]
โฉลก[chalōk] (n) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ]
ชะตาดี[chatā dī] (n, exp) EN: good luck  FR: chance [ f ]
ชะตาตก[chatā tok] (x) EN: be down on one's luck  FR: la chance a tourné
โชค[chōk] (n) EN: luck ; fortune  FR: chance [ f ] ; fortune [ f ] ; destin [ m ] ; sort [ m ]
ฉกฉวยโอกาส[chokchuay ōkāt] (v, exp) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity  FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
โชคดี[chokdi] (v) EN: be lucky  FR: avoir de la chance ; être chanceux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHANCE CH AE1 N S
CHANCES CH AE1 N S AH0 Z
CHANCES CH AE1 N S IH0 Z
CHANCEY CH AE1 N S IY0
CHANCERY CH AE1 N S ER0 IY0
CHANCELLOR CH AE1 N S AH0 L ER0
CHANCELLOR CH AE1 N S L ER0
CHANCELLORS CH AE1 N S AH0 L ER0 Z
CHANCELLOR'S CH AE1 N S AH0 L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chance (v) tʃˈaːns (ch aa1 n s)
chanced (v) tʃˈaːnst (ch aa1 n s t)
chancel (n) tʃˈaːnsl (ch aa1 n s l)
chances (v) tʃˈaːnsɪz (ch aa1 n s i z)
chancels (n) tʃˈaːnslz (ch aa1 n s l z)
chancery (n) tʃˈaːnsəriː (ch aa1 n s @ r ii)
chancellor (n) tʃˈaːnsələr (ch aa1 n s @ l @ r)
chanceries (n) tʃˈaːnsərɪz (ch aa1 n s @ r i z)
chancellery (n) tʃˈaːnsəlriː (ch aa1 n s @ l r ii)
chancellors (n) tʃˈaːnsələz (ch aa1 n s @ l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大臣[dà chén, ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, ] chancellor #6,625 [Add to Longdo]
机缘[jī yuán, ㄐㄧ ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; destiny #24,720 [Add to Longdo]
偶然性[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] chance; fortuity; serendipity #32,506 [Add to Longdo]
因缘[yīn yuán, ㄧㄣ ㄩㄢˊ, / ] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect #33,445 [Add to Longdo]
掌玺大臣[zhǎng xǐ dà chén, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄉㄚˋ ㄔㄣˊ, / ] chancellor (rank in various European states); grand chancellor [Add to Longdo]
掌玺官[zhǎng xǐ guān, ㄓㄤˇ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄢ, / ] chancellor (rank in various European states) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Chance(n) |die, pl. Chancen| โอกาส
ChancenSee also: Chance
chancenlos(adj) ไม่มีโอกาส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chance { f } | Chancen { pl } | keine Chance | überhaupt keine Chance | eine faire Chance bekommenchance | odds | not a chance | a snowball's chance [ fig. ] | a fair crack of the whip [Add to Longdo]
Chancengleichheit { f }equal opportunities [Add to Longdo]
Gelegenheit { f }; Möglichkeit { f } | Gelegenheiten { pl }chance | chances [Add to Longdo]
Gelegenheitskauf { m }chance purchase [Add to Longdo]
Zufallstreffer { m }chance shell [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はた, hata] (n) (1) chance; opportunity; (2) machine; (3) aircraft; (ctr) (4) counter for aircraft; (5) counter for remaining lives (in video games) #270 [Add to Longdo]
首相[しゅしょう, shushou] (n) Prime Minister; Chancellor (Germany, Austria, etc.); Premier; (P) #1,683 [Add to Longdo]
便[べん, ben] (n, n-suf) (1) flight (e.g. airline flight); trip (e.g. train trip); service; (2) mail; post; letter; (3) opportunity; chance; (P) #1,730 [Add to Longdo]
機会[きかい, kikai] (n) chance; opportunity; (P) #2,896 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
放置[ほうち, houchi] (n, vs) leave as is; leave to chance; leave alone; neglect; (P) #5,150 [Add to Longdo]
確率[かくりつ, kakuritsu] (n) probability; likelihood; chances; (P) #5,268 [Add to Longdo]
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na, adj-no, n-adv, n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) #5,780 [Add to Longdo]
見込み(P);見込(io)[みこみ, mikomi] (n) (1) hope; promise; possibility; chance; probability; likelihood; (2) expectation; anticipation; forecast; estimate; (3) (See 見付・みつけ・2) side of a structural member; (P) #6,602 [Add to Longdo]
チャンス[chansu] (n) chance; opportunity; (P) #6,932 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top