ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

r

AA1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -r-, *r*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
rattler(n) งูหางกระดิ่ง

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
reacts[รี แอ็คส์] ปฏิกิริยาตอบสนองกลับ
rechtsstaat(n) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน
require(vi, vt) ต้องการ

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Refugee AgencyUNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, aka UN Refugee Agency, See also: S. UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, UN Refugee Agency, R. UNHCR
Resistance(n) the ability of an organism to exclude or overcome, completely or in some degree, the effect of a pathogen or other damaging factor
RFID(uniq) Radio Frequency Identification

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Reiseführerin(n) tour guide

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Restriction of Hazardous Substances(n) การกำจัดสารที่เป็นอันตรายบางประเภทในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, See also: S. RoHS

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
review見直し

English-Thai: Longdo Dictionary
rabbit(n) กระต่าย
Image:
radicalism(n) ลัทธิสุดโต่ง
raffinate(n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด
rain check[เรน เชค] (n,, idiom, (สำนวน)) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Ramkhamhaeng University(n, name, uniq) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยแบบไม่ต้องสอบเข้า ไม่จำกัดอายุ เพศ หรืออัตตลักษณ์ทางเพศ ตั้งอยู่ที่ ถ.รามคำแหง เขตหัวหมาก กรุงเทพมหานคร, www.RU.ac.th, See also: Open University
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
rat(n) หนู
razor clam(n) หอยหลอด
RCF(abbrev) ตัวย่อของ Relative centrifugal Force แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางสัมพัทธ์ เช่น The dependence of the relative centrifugal force (RCF) on the spinning velocity of the centrifuge is tabulated in Table.
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
r(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
R(n) พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
Rb(abbr) สัญลักษณ์ย่อของธาตุรูบิเดียม rubidium
RC(abbr) คำย่อของ Red Cross หรือ Roman Catholic
RC(abbr) คำย่อของ Red Cross และ Resource Corps
Rd(abbr) คำย่อของ Road
re(prf) หลัง, See also: อีก
re(abbr) คำย่อของ regarding
re(prep) กรณีของ (คำย่อของ in re), See also: เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
Re(abbr) สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
r.n.abbr. registered nurse, Royal Navy
r.s.v.p., rsvp abbr. repondez s'il vous plait (โปรดตอบ)
r.s.v.p.v.p., rsvp abbr. repondez s'il vous plait (โปรดตอบ)
raสัญลักษณ์ของธาตุ radium
rabbet(แรบ'บิท) n., vi., vt. (ประกอบด้วย, ประกบ) ช่องเดือยไม้, ปากรางลิ้น, รอยบาก, บาก, บากประกบ., Syn. rebate
rabbi(แรบ'ไบ) n. พระในศาสนายิว, ผู้นำศาสนายิว, Syn. rabbin
rabbit(แรบ'บิท) n. กระต่าย, ขนกระต่าย, หนังขนกระต่าย
rabble(แรบ'เบิล) n. ฝูงชนที่วุ่นวายไร้ระเบียบ, ฝูงสัตว์, ฝูงแมลง, สิ่งของที่เป็นกองเรี่ยราด. vt. รวมเป็นฝูงชน -Phr. (the rabble สามัญชน ชนชั้นต่ำ ประชาชนทั่วไป), Syn. mob
rabic(แรบ'บิค) adj. เกี่ยวกับโรคกลัวน้ำ
rabid(แรบ'บิด) adj. หัวรุนแรง, ไม่มีเหตุผล, คลั่ง, โกรธมาก, บ้า, วิกลจริต, เป็นโรคกลัวน้ำ, See also: rabidity n. rabidness n. rabidly adv., Syn. furious

English-Thai: Nontri Dictionary
rabbi(n) อาจารย์ในศาสนายิว
rabbit(n) กระต่าย, มือช้นสวะ
rabble(n) สามัญชน, ฝูงชน, ฝูงสัตว์
rabid(adj) บ้า, บ้าคลั่ง, รุนแรง, วิกลจริต
race(n) การแข่งขัน, การวิ่งแข่ง, ชนชาติ, เชื้อสาย
race(vi) ไหลเชี่ยว, วิ่งแข่ง, แข่งม้า
racer(n) สิ่งที่มีความเร็วสูง, ผู้แข่ง
racial(adj) เกี่ยวกับผิว, เกี่ยวกับเชื้อชาติ, เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์
racing(n) การแข่งรถ, การแข่งความเร็ว, การวิ่งแข่ง, การแข่งม้า
rack(n) ชั้นวางของ, ราว, ไม้แทงบิลเลียด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
R and R (remove and reinstall)อาร์แอนด์อาร์ (ถอดประกอบ) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
R-123อาร์-๑๒๓ 123 [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
R-134aอาร์-๑๓๔เอ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
R-22อาร์-๒๒ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
R-layerชั้นอาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
R. [ Rex (L.) (King) or Regina (L.) (Queen) ]อาร์. [ คำย่อของ Rex (พระมหากษัตริย์) หรือ Regina (พระบรมราชินีนาถ) ต่อท้ายพระปรมาภิไธย ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
R.[ Rex (King) or Regina (Queen) ]อาร์. [ คำย่อของ Rex (พระมหากษัตริย์) หรือ Regina (พระบรมราชินีนาถ) ต่อท้ายพระปรมาภิไธย ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
R/I closing formใบแบบตกลงเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
R/I order formใบแบบขอเอาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
R/I treaty standard slipใบคำขอมาตรฐานสัญญาประกันภัยต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
r RNAอาร์อาร์เอ็นเอ, ดู  ribosomal RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
R-Horizonชั้นอาร์, Example: เป็นช่วงชั้นหินดานแข็ง ยังไม่มีการผุพังสลายตัว [สิ่งแวดล้อม]
R.S.V.P.โปรดตอบให้ผู้เชิญทราบด้วยว่าผู้ได้รับเชิญจะไป ร่วมงานหรือไม่ เป็นคำย่อมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า Répondez s'il vous plaît ซึ่งระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ แปลว่า โปรดตอบให้ผู้เชิญทราบด้วยว่าผู้ได้รับเชิญจะไปร่วมงานหรือไม่ [การทูต]
Rabbit 3000 (Microprocessor)แรบบิต 3000 (ไมโครโปรเซสเซอร์) [TU Subject Heading]
Rabbitsกระต่าย [TU Subject Heading]
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]
Rabiesโรคกลัวน้ำ [TU Subject Heading]
Rabies vaccineวัคซีนโรคกลัวน้ำ [TU Subject Heading]
Raceเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
raceเชื้อชาติ, กลุ่มย่อยของมนุษย์ที่จำแนกโดยกำหนดความแตกต่างในด้านสีผิว สีของนัยน์ตา ลักษณะของเส้นผม ตลอดจนสัดส่วนของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Radeonจีพียูการ์ดแสดงผลสามมิติของ ATI
radiant orchidสีม่วงกล้วยไม้
radiator[เรดิเอเตอร์] (n) ธาตุกัมมันตรังสี, ธาตุที่สามารถแผ่รังสีได้ (ธาตุสุดท้ายของแต่ละหมู่ของตารางธาตุและธาตุที่ไม่เสถียรต่างๆ)
radical(n) คนหัวรุนแรง, See also: A. กกก, กกก, Syn. กก
Radical(n, adj) ที่ถึงรากถึงโคน, คนที่ถึงรากถึงโคน
radiological technologist[เรดิโอโลจิคัล เทคโนโลจีส] (n, uniq) นักรังสีเทคนิค
raffish[raf ish] (adj) ที่มีลักษณะหยาบคาย, พื้นๆ
raftingล่องแก่ง, การล่องแก่ง
Rahu(n) ราหู หน้ากาล ตัวเกียรติมุข
raid row(phrase) ดาหน้าเข้าจู่โจม, เรียงแถวเข้าหา, เดินหน้าเข้าหา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A little portable R and R.ปรนเปรอสวาทเรา Casualties of War (1989)
Some A and R guy. She has drinks with this guy so he'll listen to her demo, and now she fears for her virtue.บางทอาจเป็นีผู้ชายพวกนั้น ที่เธอไปดื่มกับเค้า แล้วเอาเดโมให้เค้าฟัง Latter Days (2003)
So... guess what... this A and R guy from the record company has been totally coy about which team he plays on... when I introduce you, you can totally nail him and set the record straight.เดาสิว่า นายA และ Rจากค่ายเทปดังๆน่ะ มาจีบเธอแล้วเธอพยายามบอกปัดใคร ขอแนะนำนิดนึงนะ แต่เธอไม่ควรใส่ใจอะไรแบบนี้นะ Latter Days (2003)
I'm in the alleyway behind John R and Seven Mile!ผมอยู่ในตรอก หลังร้านจอห์นอาร์กับเซเว่นไมล์ Four Brothers (2005)
Prince of R ed Teaเจ้าชายน้ำชากะเทวดาตัวจิ๋ว Art of Seduction (2005)
Brought to you by D-Fansubs D r a m a F a n s u b sBrought to you by D-Fansubs D r a m a F a n s u b s Episode #1.8 (2006)
Brought to you by D-Fansubs D r a m a F a n s u b sBrought to you by D-Fansubs D r a m a F a n s u b s Episode #1.9 (2006)
You need a little R and R. Recharge the old batteries.คุณจำเป็นต้องมีการวิจัยน้อย และอาร์รีชาร์จแบตเตอรี่เก่า Cars (2006)
For three years, Cambridge has been working for national Reconnaissance on an R D grant.But given what I was trying to expIain, we can foId the space, bring the target cIoser to us, Deja Vu (2006)
What r u doing?คุณกำลังทำอะไร? Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
[ clears throat ] u r sweet[ clears throat ] คุณอ่อนหวาน Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
we got*** talk.where r uเราต้องคุยกันนะ เธออยู่ที่ไหน Bad News Blair (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
r10 people were packed into the small room.
r2ch, where there are many posts praising specific companies, or, conversely, denigrating their rivals.
r2. Cut the radishes into long sticks.
r4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
r5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
r60, 000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
rA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
rA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
rA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
rA bad smell permeated the room.
rA ball hit her on the right leg.
rA ball is floating down the river.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกค่าเสียหาย(v) recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
รากศัพท์(n) root, Example: ”ภาษา” เป็นคำที่มาจากรากศัพท์ “ภาษ” แปลว่าพูด, Count Unit: คำ, Thai Definition: รูปเดิมของคำที่ยังไม่ได้เติมอุปสรรคและลงปัจจัยหรือที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปไปด้วยประการอื่น
ครองสติ(v) remain conscious, See also: keep quiet, Syn. คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ตั้งสติ, Example: เขาครองสติของเขาไว้ได้ระหว่างฉุกเฉิน
คำขานรับ(n) answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป
คำครหา(n) rumor, See also: hearsay, gossip, Syn. คำติเตียน, ข้อครหา, เสียงครหา, Example: กระบวนการสรรหาผู้สมัครของพรรคทำให้มีคำครหากันว่ามีการเล่นพรรคเล่นพวกกันเกิดขึ้น
คำวิงวอน(n) request, See also: appeal, desire, Syn. คำขอร้อง, คำร่ำร้อง, Example: การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน
ชาวชนบท(n) rustic, See also: rural people, countryman, Syn. คนต่างจังหวัด, คนบ้านนอก, Ant. ชาวกรุง, คนเมือง, คนกรุง, Example: ชาวชนบทยังนิยมยาและการรักษาพยาบาลแบบโบราณในขณะที่ชาวเมืองสนใจการรักษาพยาบาลสมัยใหม่
ด่าว่า(v) scold, See also: reprimand, censure, rebuke, reproach, Syn. ดุด่า, ดุด่าว่ากล่าว, Example: เขาด่าว่าผมในหนังสือพิมพ์โดยปราศจากเหตุผล, Thai Definition: ใช้ถ้อยคำว่าคนอื่น
ถ่ายเสียง(v) transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
ทางลง(n) route of descent, See also: way down, Ant. ทางขึ้น, Example: เด็กๆ แอบตรงมุมตึกใกล้บันไดทางลงคอยส่งเสียงแกล้งทำให้คนเดินผ่านตกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[ā] (v) EN: decorate
อ้า[ā] (v) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out  FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[abāiyamuk] (n) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path  FR: vice [ m ] ; perversité [ f ]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [ f ] ; infraction [ f ]
อาบัติ[ābat] (v) EN: transgress a precept
อับราฮัม[Abrāham] (n, exp) EN: Abraham
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[Abraham Linkhøn] (n, prop) EN: Abraham Lincoln  FR: Abraham Lincoln
อาชา[āchā] (n) EN: horse ; pedigree horse  FR: cheval [ m ]
อาชาน[āchān] (n) EN: birth ; family
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: easily trained

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
R AA1 R
RE R IY1
R. AA1 R
RO R OW1
RA R AA1
RU AA1 R Y UW1
RU R UW1
RE R EY1
RAF R AE1 F
R.S AA1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
R (n) ˈaːr (aa1 r)
r (n) ˈaːr (aa1 r)
RA (n) ˌaːrˈɛɪ (aa2 r ei1)
RC (n) ˌaːsˈiː (aa2 s ii1)
RM (n) ˌaːrˈɛm (aa2 r e1 m)
RN (n) ˌaːrˈɛn (aa2 r e1 n)
Rd (n) rˈoud (r ou1 d)
re (n) rˈɛɪ (r ei1)
re (in) riː (r ii)
Rey (n) rˈɛɪ (r ei1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, ] really and truly, #2 [Add to Longdo]
[rén, ㄖㄣˊ, ] man; person; people, #16 [Add to Longdo]
[rì, ㄖˋ, ] day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan, #30 [Add to Longdo]
[ràng, ㄖㄤˋ, / ] to yield; to permit; to let sb do sth; to have sb do sth, #69 [Add to Longdo]
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] really; truly; indeed; real; true; genuine, #102 [Add to Longdo]
[běn, ㄅㄣˇ, ] roots or stems of plants; origin; source; this; the current; root; foundation; basis; (classifier for books, periodicals, files etc), #107 [Add to Longdo]
如果[rú guǒ, ㄖㄨˊ ㄍㄨㄛˇ, ] if; in case; in the event that, #120 [Add to Longdo]
认为[rèn wéi, ㄖㄣˋ ㄨㄟˊ, / ] to believe; to think; to consider; to feel, #166 [Add to Longdo]
要求[yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, ] request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand, #196 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
拉致[らち, rachi] (n, vt) ลักพาตัว
来年[らいねん, rainen] (n) ปีหน้า
来日[らいにち, rainichi] (vt) มาญี่ปุ่น
来春[らいしゅん, raishun] (n) ปีหน้า
来春[らいしゅん, raishun] (n) ฤดูใบไม้ผลิของปีหน้า
来週[らいしゅう, raishuu] (n) สัปดาห์หน้า
落下[らっか, rakka] (n, vt) ตกลงข้างล่าง
[らく, raku] (n, adj) สบาย, ความสบาย
駱駝[らくだ, rakuda] (n) อูฐ
ラメン[らめん, ramen] (n) ก๋วยเตี๋ยวราเมงในญี่ปุ่น

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[りょう, ryou] TH: ปริมาณ  EN: quantity (suf)
利用[りよう, riyou] TH: การใช้  EN: use (vs)
利用[りよう, riyou] TH: การใช้ประโยชน์  EN: utilization
利用[りよう, riyou] TH: การประยุกต์ใช้  EN: application
力学[りきがく, rikigaku] TH: วิชากลศาสตร์  EN: mechanics
連絡[れんらく, renraku] TH: การติดต่อ  EN: connection
連絡[れんらく, renraku] TH: การเชื่อมต่อ  EN: junction (vs)
連絡[れんらく, renraku] TH: การติดต่อสื่อสาร
連立[れんりつ, renritsu] TH: พันธมิตร
林道[りんどう, rindou] TH: ทางเดินในป่า  EN: path through forest

German-Thai: Longdo Dictionary
Rache(n) |die, nur Sg.| การล้างแค้น, Syn. die Revanche
Rachegedanke(n) |der| การคิดแก้แค้น, See also: Gedanken
Rad(n) |das, pl. Räder| วงล้อ, ล้อรถ
Rad fahren(vt) |fuhr Rad, ist Rad gefahren| ขี่จักรยาน
radfahren(vi) |fuhr rad, ist radgefahren| ขี่จักรยาน
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
Rat(n) |der, pl. Räte| คำแนะนำ, See also: der Hinweis, Syn. der Ratschlag
raten(vt) |rät, riet, hat geraten, zu + D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler hat mir zu dem Hauskauf geraten., See also: Related: beraten
Rathaus(n) |das, pl. Rathäuser| ที่ว่าการเมือง (ที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัด)
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
r, Hund(n) หมา หรือ สุนัข
r, Kopfbiss(n) การที่ฟันบนล่างกระทบกัน
refurbishment(n) การทำใหม่ , การทำให้เป็นของใหม่
Reichsflaggengesetzไรชกิจจานุเบกษา
Reichskreis[ไรช์สไคร์ส] (n) เครือราชรัฐของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
Reichstag[ไร้-ชทาค] (n) รัฐสภาเยอรมัน
rennen(vi) วิ่ง
resp. : respektive(abbrev) ตามลำดับ
Risikogebiet(n) พื้นที่เสี่ยงสำหรับการระบาดของไวรัสโคโรนา , See also: Corona, Pandemie, Covid-19
Risikogebiet(n) พื้นที่เสี่ยงสำหรับการระบาดของไวรัสโคโรนา , See also: Corona, Pandemie, Covid-19

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
redetetalked [Add to Longdo]
reifripe [Add to Longdo]
röterredder [Add to Longdo]
Ring { m }circlet [Add to Longdo]
reihte eintiered [Add to Longdo]
reihumin turn [Add to Longdo]
Ritter { m }chevalier [Add to Longdo]
Rufzeichen { n }callsign [Add to Longdo]
Rugby { n } [ sport ]rugby [Add to Longdo]
Rundheit { f }chubbiness [Add to Longdo]
Rundheit { f }rotundity [Add to Longdo]
Rundheit { f }roundness [Add to Longdo]
rationale Erklärung { f } (für)rationale (of) [Add to Longdo]
rechte geschweifte Klammer { f }; schließende geschweifte Klammer { f }right curly bracket; closing curly bracket; right brace [Add to Longdo]
radikale Kürzung { f }; Rotstift { m }the axe [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
raison(n) |f| เหตุผล, ความมีเหตุผล
rare(adj) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: rare
recherche(n) |f| งานวิจัย, การวิจัย, Syn. étude
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี
reine(n) |f| ราชินี
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
repas(n) n.m. อาหาร, Syn. nourriture
Image:
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
railgun[เรียวกัน] (n) เรียวกัน ชื่อ anime เรื่อง To Aru Kagaku no Railgun ที่พระเอกเท่กว่าภาค index
RAPEEPORN[ระ-พี-พร] (n) สิ่งมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ มีความเป็นปัจเจกสูง ชอบทานมาม่าดิบ
replace(n, vt)
République et Canton de Genèveสาธารณรัฐแห่งรัฐเจนีวา เป็นหนึ่งในยี่สิบหกรัฐของสมาพันธรัฐสวิส

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n, vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
しん酌[しんしゃく, shinshaku] Ruecksicht, Ruecksichtnahme, Beruecksichtigung [Add to Longdo]
メーカー希望価格[メーカーきぼうかかく, me-ka-kiboukakaku] Richtpreis [Add to Longdo]
ライン川[らいんがわ, raingawa] der_Rhein [Add to Longdo]
ローマ字[ローマじ, ro-ma ji] lateinische_Buchstaben [Add to Longdo]
一行[いっこう, ikkou] Reisegruppe, Begleitung, Gefolge [Add to Longdo]
上棟式[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
不況[ふきょう, fukyou] Rezession, wirtschaftliche_Flaute [Add to Longdo]
与党[よとう, yotou] Regierungspartei [Add to Longdo]
[りょう, ryou] BEIDE, ALTE JAPANISCHE MUENZEINHEIT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 R \R\ ([aum]r).
   R, the eighteenth letter of the English alphabet, is a vocal
   consonant. It is sometimes called a semivowel, and a liquid.
   See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 178, 179, and
   250-254. "R is the dog's letter and hurreth in the sound."
   --B. Jonson.
   [1913 Webster]
 
   Note: In words derived from the Greek language the letter h
      is generally written after r to represent the aspirated
      sound of the Greek "r, but does not affect the
      pronunciation of the English word, as rhapsody,
      rhetoric.
      [1913 Webster] The English letter derives its form from
      the Greek through the Latin, the Greek letter being
      derived from the Ph[oe]nician, which, it is believed,
      is ultimately of Egyptian origin. Etymologically, R is
      most closely related to l, s, and n; as in bandore,
      mandole; purple, L. purpura; E. chapter, F. chapitre,
      L. capitulum; E. was, were; hare, G. hase; E. order, F.
      ordre, L. ordo, ordinis; E. coffer, coffin.
      [1913 Webster]
 
   {The three Rs}, a jocose expression for reading, (w)riting,
    and (a)rithmetic, -- the fundamentals of an education.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 R
   n 1: a unit of radiation exposure; the dose of ionizing
      radiation that will produce 1 electrostatic unit of
      electricity in 1 cc of dry air [syn: {roentgen}, {R}]
   2: (physics) the universal constant in the gas equation:
     pressure times volume = R times temperature; equal to 8.3143
     joules per kelvin per mole [syn: {gas constant}, {universal
     gas constant}, {R}]
   3: the 18th letter of the Roman alphabet [syn: {R}, {r}]
   4: the length of a line segment between the center and
     circumference of a circle or sphere [syn: {radius}, {r}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 'r
  1. her; toher
  2. atthatplace; there
  3. her; she
  4. her

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top