ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ie

   
105 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ie-, *ie*
Possible hiragana form: いえ
English-Thai: Longdo Dictionary
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
glacier(n) ธารน้ำแข็ง
Image:
convenient(adj) สะดวก
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
worldview(n) โลกทัศน์, S. world view
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
lie on(vi vt) นอนเหยียดยาวบน
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ieabbr. immunoelectrophoresis
ieee(ไอทริพเพิลอี) ย่อมาจาก Institute of Electrical and Electronic Engineers แปลว่า สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสถาบันที่ทำการศึกษาวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งมีวิชาการด้านคอมพิวเตอร์รวมอยู่ด้วย เน้นในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและการประมวลผลข้อมูลเพื่อการแลdเปลี่ยนสารสนเทศ และความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ให้ สถาบันนี้เป็นที่รู้จักและยอมรับในวงการทั่วไป
a pied(เอ'พะเย') fr. บนด้วย, ด้วยเท้า
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
absorption coefficientสัมประสิทธิ์ของอัตราที่ลดลงของความเข็มช้นของรังสีเมื่อผ่านสาร ๆ หนึ่ง
academie francaise(ฝรั่งเศส) fr. Academy
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
acetone bodiesดู ketone bodies
achieve(อะชีฟว') vt.,vi. บรรลุผล, ได้รับ, Syn. accomplish, do, fulfil ###A. fail, miscarry)
achievement(อะชีฟว' เมินทฺ) n. การบรรลุผล, ความสำเร็จ, ความสัมฤทธิ์,ผลสัมฤทธิ์, สัมฤทธิ์ภาพ, Syn. fulfillment ###A. failure, miscarriage)

English-Thai: Nontri Dictionary
achieve(vt) ทำให้บรรลุผล,ทำให้สัมฤทธิ์ผล,ทำให้สำเร็จ
achievement(n) ความสำเร็จ,สัมฤทธิ์ผล,การบรรลุผล
acquiesce(vi) ยินยอม,ยอมรับ,สงบปากสงบคำ,นิ่งเฉย
acquiescence(n) การยินยอม,การยอมรับ,การสงบปากสงบคำ,การนิ่งเฉย
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
afield(adv) ในทุ่งนา,ที่ไกล
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
airfield(n) สนามบิน
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
IEEE 802.16 (Standard)ไออีอีอี 802.16 (มาตรฐาน) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ied (n ) improvised explosive device ระเบิดแสวงเครื่อง
IED Improvised Explosive Devices (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ie ', sure that she wants. Both want.แน่นอน เธอต้องการสิ เราทั้งคู่ต้องการ Chuck Versus the Dream Job (2009)
Ie ', irrespective of what bad things can get between us.ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเรา Chuck Versus the Dream Job (2009)
ie in your hands.อยู่ในมือเจ้า The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
What ie saying? Tell me.เธอพูดว่าไง บอกฉันสิ The Hybrid (2011)
Mam ie told me that six months ago one of the drivers got fired because he ate dinner with her.แมมี่เล่าให้ฟังว่าเมื่อหกเดือนก่อน คนขับรถคนหนึ่งถูกไล่ออก เพราะเขาไปทานมื้อค่ำกับเธอ Rules Don't Apply (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพชอบ[n. exp.] (āchīp chøp) EN: right livelihood   FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
อาชีพในอนาคต[n. exp.] (āchīp nai anākhot) EN: future career   FR: carrière future [f]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt nāyok ratthamontrī) EN: former prime minister   FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[n. exp.] (adīt ratthamontrī) EN: former Minister   FR: ancien ministre [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IERNE IH1 R N
IEZZI IY0 EH1 T S IY0
IERARDI IY0 ER0 AA1 R D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ie (n) ˌaɪˈiː (ai2 ii1)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雅思[yǎ sī, ㄧㄚˇ ㄙ, ] IELTS (International English Language Testing System), #23,049 [Add to Longdo]
电机及电子学工程师联合会[diàn jī jí diàn zǐ xué gōng chéng shī lián hé huì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄩㄝˊ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄕ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] IEEE; Institute of Electrical and Electronic Engineers [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いえ, ie] (n) บ้าน
イエス[いえす, iesu] (n) พระเยซู
イエスキリスト[いえすきりすと, iesukirisuto] พระเยซูคริสต์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
胃炎[いえん, ien] (n ) โรคกระเพาะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Aktien(n) |pl.| หุ้น
Beispiel(n) |das, pl. Beispiele| ตัวอย่าง
Bundesregierung(n) |die| รัฐบาลกลางของเยอรมนี
Dienstag(n) |der| วันอังคาร
Familie(n) |die, pl. Familien| ครอบครัว
Ich fliege nach Frankfurt.ฉันบินไปแฟรงค์เฟิร์ต
Industrie(die) |die, pl. Industrien| อุตสาหกรรม
Krieg(n) |der, pl. Kriege| สงคราม
Liebe(n) |die| ความรัก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IEC-Bus-Steuerung {f} [techn.]IEC bus control [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
Italie|f| ประเทศอิตาลี, See also: Related: italien
Tunisie(n) |f| ประเทศตูนีเซีย, See also: Related: tunesien
Russie(n) |f| ประเทศรัสเซีย, See also: Related: russe
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี
tunisien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศตูนีเซีย
autrichien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรีย
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
mamie(n) |f| ย่า, ยาย (ภาษาที่เด็กตัวเล็กๆ ชอบใช้)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アークタンジェント[あーくたんじえんと, a-kutanjiento] arctangent [Add to Longdo]
アクセス制御フィールド[アクセスせいぎょフィールド, akusesu seigyo fi-rudo] access control field [Add to Longdo]
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ie
   adv 1: that is to say; in other words [syn: {i.e.}, {ie}, {id
       est}]
   n 1: a commercial browser [syn: {Internet Explorer}, {Explorer},
      {IE}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IE
     Informal Exceptions (HDD, SCSI)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IE
     Information Engineering
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 IE
     Information Element (ATM, ISDN)
     

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 'ie
  he; him

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ‐ie
  ‐ness; ‐ship; ‐ity

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top