ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

faa

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -faa-, *faa*
Possible hiragana form: ふぁあ
English-Thai: Longdo Dictionary
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, airport management, the FAA, and the airlines... they're all cheats and liars.ฝ่ายบริหารงานสนามบิน เอฟเอเอ และก็สายการบิน... พวกเขาโกงและโกหกทั้งนั้น Airplane! (1980)
The plane will stand an FAA check. Filed a flight plan, the works.เครื่องจะผ่านการตรวจตามกฎหมาย Heat (1995)
On top of that, the FAA wants your approval to suspend all air traffic.เอฟเอเอ ขอให้ท่านอนุมัติคำสั่งห้ามบิน The Day After Tomorrow (2004)
The FAA has grounded all air traffic in the United States.เอฟเอเอมีคำสั่งห้ามบินทั่วสหรัฐ The Day After Tomorrow (2004)
Agent Michaels, get FAA flight plans and authorization records on that craft.เจ้าหน้าที่ ไมเคิล, ดูแผนการบินของ FAA และแผนการบินของเครื่องบินนั่น. National Treasure (2004)
This of course breaks some critical FAA regulations.มันผิดกับกฎการบินสินะ Pilot: Part 1 (2004)
I filled out the FAA application, sent it in over six months ago.ผมยื่นคำร้องกับกองการบิน ส่งไปเมื่อหกเดือนก่อน The Astronaut Farmer (2006)
There are lots of FAA regulations that keep people from turning the sky into a playground.มีระเบียบมากมายของกองการบิน... ...ที่กันผู้คนออกห่างจากท้องฟ้า มาอยู่แค่พื้นดิน The Astronaut Farmer (2006)
But the astronaut's plans for space travel first have to be approved by the FAA.แต่แผนสำหรับนักบิน สำหรับการท่องอวกาศ... ...อย่างแรกต้องได้การรับรองจาก กองการบิน ให้ได้รู้ถึงแผนการบิน The Astronaut Farmer (2006)
The FAA, FBI, CIA, the Department of Energy, and members of the military.ทีมกองการบิน เอฟบีไอ ซีไอเอ กระทรวง พลังงาน และสมาชิกของกองทัพ The Astronaut Farmer (2006)
As head of the FAA, my opinion might have some credence...ในฐานะประธานกองการบิน ผมเห็นว่าอาจมีการยอมรับได้... The Astronaut Farmer (2006)
We here at the FAA categorically deny the existence of any launch.เราที่นี่ที่เอฟเอเอขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง ถึงเรื่องการปล่อยจรวด The Astronaut Farmer (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้าใส[n. prop.] (Fāsai) EN: Faahsa   FR: Faahsai

CMU English Pronouncing Dictionary
FAAL    F AA1 L
FAAS    F AA1 Z
FAAL'S    F AA1 L Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
バッファアンダーランエラー[, baffaanda-ran'era-] (n) {comp} buffer under-run error [Add to Longdo]
ファームウェア;ファームウエア;ファアームウエア[, fa-muuea ; fa-muuea ; faa-muuea] (n) {comp} firmware [Add to Longdo]
米連邦航空局[べいれんぽうこうくうきょく, beirenpoukoukuukyoku] (n) Federal Aviation Administration; FAA [Add to Longdo]
連邦航空管理局[れんぽうこうくうかんりきょく, renpoukoukuukanrikyoku] (n) Federal Aviation Administration; FAA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FAA
   n 1: an agency in the Department of Transportation that is
      responsible for the safety of civilian aviation [syn:
      {Federal Aviation Agency}, {FAA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FAA
     Flow Admission Acknowledge [message] (LFAP)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top