ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

da

D AA1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -da-, *da*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ดัชท์ (NL) - ดัชท์ (NL) (UNAPPROVED version -- use with care )
Dankgebet { n } | Dankgebete { pl }(phrase) WE GATHER TOGETHER

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Darf ich erfahren, wie Ihr Name istขอให้ฉันจงโชคดีในวันเกิดเถอะ
day[เดย์] วัน

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
dawg[ด๊อก] (pron, slang) เพื่อน
day to dayวันต่อวัน

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ได้แรงอก[dai rang ok] (vt) สมใจอยาก , พอใจมาก

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
蛋糕[dàn gāo, ㄉㄢˋ ㄍㄠ, ] (n) ขนมเค้ก

English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
damper(n) สิ่งที่ทำให้งานกร่อย เช่น Rain puts damper on Labor Day party.
dangerous(adj) อันตราย
data analytics(n) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
data science(n) วิทยาการข้อมูล, สหวิทยาการซึ่งประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]
PDA(n, abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, See also: Palm, Visor, Handheld, PocketPC
legendaryซึ่งเป็นตำนาน
nstda(org) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ National Science and Technology Development Agency
advent calendar(n) ปฏิทินชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเทศกาลศักดิ์สิทธิ์ของการมาจุติของพระเยซู เริ่มเฉลิมกันในเดือนธันวาคม ซึ่งผู้ใหญ่มักให้เป็นของขวัญแก่เด็กๆ ปฏิทินนี้ประกอบด้วยแผ่นกระดาษสองแผ่นซ้อนทับกัน มีช่องที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้เป็นประตูเปิดได้จากกระดาษชั้นบน ประตูเหล่านี้มีตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 24 ธันวาคม ก่อนถึงวันคริสต์มาส ซึ่งแต่ละช่องจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของการประสูติของพระเยซู และอาจมีขนม ของขวัญชิ้นเล็กๆซ่อนอยู่ด้วยก็ได้
ayurveda(n) อายุรเวช (มาจากสันสกฤต หมายความว่าความรู้ (เวช) เกี่ยวกับชีวิต (อายุร))

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
DA(abbr) บัญชีเงินฝาก (คำย่อของ deposit account)
DA(abbr) อัยการเขต (คำย่อของ District Attorney)
dab(n) การป้าย, See also: การทาบางๆ, การซับ, การดุนเบาๆ, รอยแต้ม
dab(n) จำนวนเล็กน้อย, Syn. pat, bit
dab(vt) ป้าย, See also: ทาเบาๆ, ซับ, ดุนเบาๆ, Syn. tap, pat, daub
dab(n) ชื่อของปลาทะเลตัวแบน
dad(n) พ่อ, See also: คุณพ่อ, Syn. father
dag(n) กระจุกขนสัตว์ที่ปกคลุมไปด้วยมูลสัตว์, Syn. daglock
dag(n) ชายผ้าเป็นหยักๆ, See also: ลูกไม้
dag(n) เดคากรัม, See also: หน่วยวัดน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 10 กรัม, Syn. decagram

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
dab(แดบ) vt.ป้าย, แต้ม, ตบเบา ๆ n. รอยป้าย, รอยแต้ม, จำนวนเล็กน้อย, ผู้ชำนาญ, See also: dabber n. ที่ดุน, สิ่งที่ใช้แตะเบา ๆ
dabble { dabbledvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ , ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ, ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabbles }vt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ , ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ, ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabblingvt. ทำให้เปียกหน่อย ๆ , ทำให้เป็นรอยแต้มรอยด่าง, กระเด็นเป็นรอยเปียก vi. เล่นน้ำ, ทำเล่น ๆ, See also: dabbler n. ดูdabble
dabstern. ดูdabbler
dac(ดีเอซี) ย่อมาจาก digital-to-analog computer (แปลว่า ตัวแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็อก) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนข้อมูลจากดิจิตอล (digital) เป็นอะนาล็อก (analog)
dacca(แดค'คะ) n. ชื่อเมืองหลวงบังคลาเทศ
dacha(ดา'ชะ) n. บ้านขนาดใหญ่ในชนบท, คฤหาสน์ในชนบท
dachshund(ดาช'ฮูนดฺ) n. ชื่อสุนัขเยอรมนีพันธุ์หนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
dab(n) รอยแต้ม, รอยป้าย, การตบเบาๆ
dab(vt) ตบเบาๆ, แตะเบาๆ, ป้าย, แต้ม, ซับ
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว, ทำให้เปียกไปทั่ว, ทำให้เป็นรอยแต้ม
dachshund(n) สุนัขพันธุ์ดัชชุน
dacoit(n) ผู้ร้ายปล้นทรัพย์, ขโมย, โจร
dad(n) พ่อ, บิดา
daddy(n) พ่อ, บิดา
daffodil(n) ดอกแดฟโฟดิล
daft(adj) โง่เง่า, โง่เขลา, เซ่อ, บ้า, ปัญญาอ่อน
dagger(n) ดาบสั้น, กริช

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Da Costa clauseข้อกำหนดญาติทางสายเลือด มีความหมายเหมือนกับ blood relative clause [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dab jointรอยต่อฝังหัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
dabberลูกประคบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
DAC (digital-to-analog converter)ดีเอซี (ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก, ตัวเปลี่ยนดิจิทัลเป็นแอนะล็อก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
DAC (digital-to-analog converter)ดีเอซี (ตัวแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อก, ตัวเปลี่ยนดิจิทัลเป็นแอนะล็อก) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
daciteหินเดไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
dacrocystitis; dacryocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dacryocyst; sac, lacrimal; sac, tearถุงน้ำตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dacryocystitis; dacrocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dactyl; dactylic footคณะแด็กทิล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dachshundsดัชชุน [TU Subject Heading]
Dacoitsโจรพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Daconilเด็กโคนิล [การแพทย์]
Dacronการใช้หลอดเลือดเทียม, เดครอน [การแพทย์]
Dacryocystitisถุงน้ำตาอักเสบ [TU Subject Heading]
Dacryocystitisการอักเสบของถุงน้ำตา, ถุงน้ำตาอักเสบ [การแพทย์]
Dacryocystorhinostomyศัลยกรรมเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก [TU Subject Heading]
Dacryocystorhinostomyทำทางเดินน้ำตาใหม่, ทำทางติดต่อระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก, การผ่าตัดท่อน้ำตา [การแพทย์]
Dacryostenosisการตีบของท่อน้ำตา [การแพทย์]
Dactylotenium Aegyptiumหญ้าปากควาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dacoupage(adj, adv, name) การตัดปะ
dacryops(n) อาการมีน้ำตามากเกินไป
daffodil(n) ดอกดารารัตน์
dahinvegetieren; rumhängen(slang) นั่ง นอน แช่ เหมือนผัก, See also: lying
damit(adv) ครั้นแล้ว, ดังนั้น, หลังจากนั้น, และแล้ว
dammering[ดามเมอร์ริง] (n, jargon) การฆ่าศัตรูในทำนองฆ่า 5 ตาย 0 หรือตามๆกันไปเช่น การฆ่า 6 ตาย 1 เป็นการลบกันของการฆ่าเเละการตายได้ 5
damn it(slang) ให้ตายสิ , โธ่เอ้ย, Syn. dammit
damper(n) กันสะบัด (อุปกรณ์หน่วงแฮนด์รถจักรยานยนต์เมื่อเจอหลุมหรือพื้นต่างระดับ ไม่ให้แฮนด์สะบัดจนเสียการควบคุม และทำให้รถล้มได้)
Image:
dance sport(n) ลีลาศ
dangerอันตราย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Da Ji!นี่ ดาจี! Episode #1.6 (2011)
You got-a da carpet. Put it down!พรมมาซักที ปูมันเลย The Great Dictator (1940)
- That's da hot-a stuff?- นี่เผ็ดไหม The Great Dictator (1940)
First we sign, then I remove-a da troops.เราทำสัญญาก่อน ผมถึงจะถอยทัพ The Great Dictator (1940)
That's true. Das ist wahr.จริงสิ นี่ไม่ใช่เวลามาเล่น Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
My da always saw the good in people.ดาเห็นดีของฉันเสมอ ในคน In the Name of the Father (1993)
[ Congregation ] ...quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra... sicut et nos dimittimus... debitoribus nostris--จะไม่มียามหรือบ๋อย... ...นึกว่าคุณเป็นพวกนั้นอีก Schindler's List (1993)
Remember da Vinci.ยังจำ ดาวินชี่ ได้ใช่ไหม ? Pi (1998)
Da, da, da, da, da, da, da, da, daดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา Mulholland Dr. (2001)
Da, da, da, da, da, da, da, da, daดาดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา Mulholland Dr. (2001)
Da, da, da, da, da, da, da, da, daดาดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา Mulholland Dr. (2001)
Da-dum, da, da, da, da, da, da, da, da, daดัม ดา-ดัม ดาดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา Mulholland Dr. (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
da3: Telephone number (please enter a number were you can be contacted even during the day)
da5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
daA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
daAbout how many days will it take to get there?
daAbout two days in an icebox.
daA captain sometimes goes to Davy Jones's locker with his ship.
daA car passed by in the dark.
daA cat can see in the dark.
daA cat dashed out of the room.
daAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
daAccording to the Bible, God made the world in six days.
daA cup of coffee cost 200 yen in those days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งพรวด(v) dart, See also: jump, hurtle, Example: เมื่อปลายโซ่หลุดกระเด็นไป ช้างก็เสียหลัก พุ่งพรวดไปอย่างแรง, Thai Definition: อาการที่พุ่งออกไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ยับยั้ง
ยุคมืด(n) dark age, Example: การเมืองการปกครองของไทยยังอยู่ในยุคมืด
ห่า(int) Damn you!, See also: what the hell!, what the heck!, Example: ไอ้ห่ากำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียวเสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai Definition: คำอุทานที่เป็นคำหยาบคาย
ว.ด.ป.(n) day month year, Syn. วัน เดือน ปี
ว/ด/ป(n) day month year, Syn. วัน เดือน ปี
อ.ส.ค.(n) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand, See also: DPO, Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก(n) day nursery, See also: creche
เครื่องเก็บบันทึกข้อมูล(n) data entry equipment, Syn. เครื่องบันทึกข้อมูล, Thai Definition: อุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียม และบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการประมวลผล
เส้นประ(n) dashed line, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ _ _ _
กล้าเสี่ยง(v) dare, See also: risk, Ant. กลัว, Example: คุณต้องกล้าเสี่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าเขาจะทำอย่างไร, Thai Definition: กล้าที่จะลองเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [ m ]
อาดัม[Ādam] (n, prop) EN: Adam  FR: Adam
อาหารและที่พัก[āhān lae thīphak] (n, exp) EN: accommodation ; food and lodging  FR: repas et logement [ mpl ]
อาหารนม[āhān nom] (n, exp) EN: dairy product  FR: produit lacté [ m ]
อาหารประจำวัน[āhān prajamwan] (n, exp) EN: daily food
อาหารไทย[āhān Thai] (n, exp) EN: Thai food ; Thai cuisine  FR: cuisine thaïe [ f ] ; cuisine thaïlandaise [ f ] ; nourriture thaïe [ f ]
อ้าย-[āi-] (pref, (adj)) EN: damned ; bastard ; dirty  FR: maudit ; sale
ไอเอสบีเอ็น[Ai.Ēs.Bī.En.] (x) EN: ISBN (International Standard Book Number)  FR: ISBN [ m ]
อาแจ็กซ์[Ājaek] (tm) EN: Ajax  FR: Ajax (Amsterdam) [ m ]
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [ mpl ] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DA D AA1
DA D IY1 EY1
DAC D AE1 K
DAH D AH1
DAK D AE1 K
DAB D AE1 B
DAG D AE1 G
DAE D EY1
DAD D AE1 D
DAI D AY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Dai (n) dˈaɪ (d ai1)
Dan (n) dˈæn (d a1 n)
dab (v) dˈæb (d a1 b)
dad (n) dˈæd (d a1 d)
dam (v) dˈæm (d a1 m)
daw (n) dˈɔː (d oo1)
day (n) dˈɛɪ (d ei1)
Dali (n) dˈæliː (d a1 l ii)
Dane (n) dˈɛɪn (d ei1 n)
Dave (n) dˈɛɪv (d ei1 v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dào, ㄉㄠˋ, ] to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive, #25 [Add to Longdo]
[rì, ㄖˋ, ] day; sun; date; day of the month; abbr. for Japan, #30 [Add to Longdo]
[dà, ㄉㄚˋ, ] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest, #35 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] doctor, #35 [Add to Longdo]
[dàn, ㄉㄢˋ, ] but; yet; however; only; merely; still, #48 [Add to Longdo]
[tiān, ㄊㄧㄢ, ] day; sky; heaven, #79 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk, #123 [Add to Longdo]
大家[dà jiā, ㄉㄚˋ ㄐㄧㄚ, ] authority; everyone, #151 [Add to Longdo]
但是[dàn shì, ㄉㄢˋ ㄕˋ, ] but; however, #152 [Add to Longdo]
[dāng, ㄉㄤ, / ] to be; to act as; manage; withstand; when; during; ought; should; match equally; equal; same; obstruct; just at (a time or place); on the spot; right; just at, #165 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
駝鳥[だちょう, dachou] (n) นกกระจอกเทศ
大学院[だいがくいん, daigakuin] (n) บัณฑิตวิทยาลัย
台本[だいほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
代表団[だいひょうだん, daihyoudan] (n) คณะผู้แทน
大事[だいじ, daiji] (adj) สำคัญ
大臣[だいじん, daijin] (n) รัฐมนตรี
大丈夫[だいじょうぶ, daijoubu] (adj, phrase) ไม่เป็นไร, โอเค, ปลอดภัย (เช่น ถ้าถามว่า เป็นไรมากมั้ย หรือ เป็นไรมั้ย ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ตอบ だいじょうぶ ไม่เป็นไร)
大根[だいこん, daikon] (n) หัวไชเท้า
大好き[だいすき, daisuki] (adj) ชอบมาก, See also: 好き
大統領[だいとうりょう, daitouryou] (n) ประธานาธิบดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
大学[だいがく, daigaku, daigaku , daigaku] (n) มหาวิทยาลัย
大規模[だいきぼ, daikibo] (adj) ขนาดใหญ่
代金[だいきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า, See also: S. 代価、価格
代金引換[だいきんひきかえ, daikinhikikae] (adj) จ่ายเงินเมื่อได้รับของ
大豆[だいず, daizu] (n) ถั่วเหลือง
大胆[だいたん, daitan] (adj) กล้า
大腸菌[だいちょうきん, daichoukin] (n) เเบคทีเรีย E.coli
大腸菌[だいちょうきん, daichoukin] (n) แบคทีเรียในลำไส้ใหญ่
大統領選[だいとうりょうせん, daitouryousen] การเลือกตั้งประธานาธิบดี
大統領選挙[だいとうりょうせんきょ, daitouryousenkyo] การเลือกตั้งประธานาธิบดี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
騙す[だます, damasu] TH: ออกอุบายหลอกลวง  EN: to trick
騙す[だます, damasu] TH: โกง  EN: to cheat
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล้ม  EN: to collapse
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล่มสลาย  EN: to break down
倒れる[だおれる, daoreru] TH: ล้มละลาย  EN: to go bankrupt
大名[だいみょう, daimyou] TH: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ  EN: Japanese feudal lord
大生[だいせい, daisei] TH: นักศึกษามหาวิทยาลัย  EN: college student
大工[だいく, daiku] TH: ช่างไม้  EN: carpenter
団体[だんたい, dantai] TH: องค์กร  EN: organization
団体[だんたい, dantai] TH: สมาคม  EN: association

German-Thai: Longdo Dictionary
daด้วยเหตุจาก
daที่ตรงนั้น (ใช้บ่งตำแหน่ง) เช่น Da ist sie.
daที่นี่ เช่น Ich bin gleich wieder da., See also: hier
daที่นั่น (ใช้อ้างถึงสถานที่ที่ถูกกล่าวก่อนหน้านั้น) เช่น In der Nähe gibt es ein gutes Restaurant. Da können wir miteinander reden., See also: dort
da(konj) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| เพราะว่า เช่น Sie braucht eine kleinere Wohnung, da sie allein ist., See also: A. darum, deswegen, Syn. weil
Da kann man nicht meckern.(phrase) ผลงานดีนี่ (จนไม่สามารถจะบ่นตำหนิอะไรได้)
dabeiไปด้วย อยู่ด้วย
Dach(n) |das, pl. Dächer| หลังคา
dadurchดังนั้น, ด้วยวิธีนั้น
dafürเพื่อสิ่งนั้น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
da(prep) Black people or Hip-hop use "da" it's come from "THE" like 50cent's song...In da club..means In the club.
Dame { f } | Damen { pl }(n) คุณผู้หญิง
Darmstadt(uniq) ดาร์มชตัดท์
das Entwicklungsland, die Entwicklungsländer(n) ประเทศกำลังพัฒนา
das Teilnahmeformular, -e(n) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dahlie { f } [ bot. ]dahlia [Add to Longdo]
das Befriedigendesatisfactoriness [Add to Longdo]
das Beste vom Bestenthe cream of the crop [Add to Longdo]
das große Bibbern habento get a touch of the jitters [Add to Longdo]
Daghestan { n }Daghestan [Add to Longdo]
Damenwahl { f }ladies' turn [Add to Longdo]
Dankbarkeit { f }thankfulness [Add to Longdo]
Damm { m }causeway [Add to Longdo]
Dahlanderschaltung { f } [ electr. ]Dahlander pole changing [Add to Longdo]
Dach { n } | Dächer { pl }roof | roofs [Add to Longdo]
Dach { n } | Dächer { pl }housetop | housetops [Add to Longdo]
Dachbalken { m }roof beam [Add to Longdo]
Dachboden { m }; Boden { m }loft [Add to Longdo]
Dachboden { m }garret [Add to Longdo]
Dachdämmung { f }; Dachisolierung { f }roof insulation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: danois
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
dans(prep) ใน (บุพบทระบุสถานที่ บ่งชัดว่าอยู่ 'ใน' กว่า à) เช่น Nous soomes descendus dans un petit hôtel qui se trouve dans une rue tranquille.
dans l'oeuf(phrase) ตั้งแต่เริ่มต้น
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Ant. monsieur
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
chandail(n) |m| เสื้อไหมพรมกันหนาว, Syn. le pull, les pulls, le pullover, les pullovers
quand le chat n'est pas là, les souris dansent(slang) แมวไม่อยู่ หนูร่าเริง

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
苾蒭;苾芻[ひっしゅ;ひっすう, hisshu ; hissuu] (n) (obsc) { Buddh } (See 比丘) bhikkhu (fully ordained Buddhist monk) [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
跑(oK)[だく, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
かすんだ[かすんだ, kasunda] grayed [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
アダプタ[あだぷた, adaputa] adapter [Add to Longdo]
アダプタカード[あだぷたかーど, adaputaka-do] adaptor card [Add to Longdo]
アダプテーションレイヤ[あだぷてーしょんれいや, adapute-shonreiya] adaptation layer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
その後[そのご, sonogo] danach, spaeter [Add to Longdo]
だ捕[だほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
一張羅[いっちょうら, icchoura] das_einzige_gute_Kleidungsstueck [Add to Longdo]
一生[いっしょう, isshou] das_ganze_Leben [Add to Longdo]
一生涯[いっしょうがい, isshougai] das_ganze_Leben_hindurch, das_ganze_Leben_lang [Add to Longdo]
上弦[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
下弦[かげん, kagen] das_letzte_Mondviertel [Add to Longdo]
下旬[げじゅん, gejun] das_letzte_Drittel_eines_Monats [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Referendum \Ref`er*en"dum\ (r?f`?r*?n"d?m), n.; pl. {-da}
   [Gerundive fr. L. referre. See {Refer}.]
   1. A diplomatic agent's note asking for instructions from his
    government concerning a particular matter or point.
    [1913 Webster]
 
   2. The right to approve or reject by popular vote a meassure
    passed upon by a legislature.
    [1913 Webster]
 
   3. The principle or practice of referring measures passed
    upon by the legislative body to the body of voters, or
    electorate, for approval or rejection, as in the Swiss
    cantons (except Freiburg) and in various local governments
    in the United States, and also in the local option laws,
    etc.; also, the right to so approve or reject laws, or the
    vote by which this is done. Referendum is distinguished
    from the mandate, or instruction of representatives by the
    people, from direct government by the people, in which
    they initiate and make the laws by direct action without
    representation, and from a plebiscite, or popular vote
    taken on any measure proposed by a person or body having
    the initiative but not constituting a representative or
    constituent body.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 DA
   n 1: an official prosecutor for a judicial district [syn:
      {district attorney}, {DA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DA
     Data Area (CD-MRW, SA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DA
     Destination [MAC] Address (SNA, Token Ring, ATM, FDDI, ...)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 DA
     Digital-to-Analog (D/A), "D/A"
     

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 da
  a long time; for a long time; long

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 da
  from here; hence

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 da /daː/
  as; here; that; there

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 da
  then

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

 da
  also; likewise; too

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top