ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*benchmarking*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: benchmarking, -benchmarking-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Benchmarking (Management)เบนช์มาร์คกิ้ง [TU Subject Heading]
IT Industry Benchmarkingดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอที, Example: ดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ<p> <ol> <li>สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (business environment) </li> <li>โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT infrastructure) </li> <li>ทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (human capital)</li> <li>สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment) </li> <li>สภาพแวดล้อมทางด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D environment) </li> <li>สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม IT</li> </ol> [ ที่มา: EIU (2007), The means to compete: Benchmarking IT Industry Competitiveness ] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
*benchmarking*(n, adv, abbrev) การพัฒนาองค์กรโดยเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The main thing that distinguishes you from a corporate firm is custom benchmarking.หลักสำคัญที่ใช้แยกเราออกจากบ.อื่นๆ ก็คือ เกณฑ์มาตรฐานของลูกค้า Who Can Say What's True? (2012)
Prove it. Go to this benchmarking website.Geh auf die Benchmarking-Website. eps2.6_succ3ss0r.p12 (2016)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benchmarking { n }; Vergleich von Prozessen [ econ. ]benchmarking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トップランナー[toppuranna-] (n) top runner (system of benchmarking against best-in-class performance) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top