ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abate-, *abate*
Possible hiragana form: あばて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate(vt) ทำให้น้อยลง, See also: บรรเทา, เบาบาง, Syn. reduce, lower, lighten
abate(vt) ทำให้สิ้นสุด, Syn. end, stop, terminate
abate(vi) น้อยลง, See also: ลดลง
abate(vi) สิ้นสุด
abatement(n) การลดลง, Syn. lessening, decrease

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt., vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
unabated(อันอะเบ'ทิด) adj. ไม่ลดน้อยลง, ไม่อ่อนลง

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา, ลดน้อยลง, เบาบาง
abatement(n) การหยุด, การเลิก, การระงับ, การลดน้อยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
abate; subsideทุเลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง, ส่วนลดหย่อน (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement๑. การลดหย่อน, การลดส่วนแบ่ง (ในทรัพย์สิน)๒. การระงับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement amongst legateesการลดส่วนแบ่งมรดกระหว่างผู้รับพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement noticeคำเตือนให้ระงับ (เหตุรำคาญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of actionการระงับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of freeholdการเข้าครอบครองที่ดินมรดกก่อนทายาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of nuisanceการระงับเหตุรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of the injuryการระงับความเสียหาย, การบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement; subsidence๑. ความทุเลา๒. การทุเลา [ มีความหมายเหมือนกับ regression ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abateอะเบท, สารเคมี [การแพทย์]
Abatement (of Pollution)การลดมลพิษ, Example: การทำให้ผลกระทบหรือเหตุรำคาญด้านสิ่งแวด ล้อมลดลง โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือโดยใช้อุปกรณ์ หรือทั้งสองอย่าง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fever's down. Sweating is abated. Heart's working fine.ฉันคิดว่าเฮาส์คิดถูก อีกครั้ง Alone (2007)
- Abate your ire. - Abate what? !-ลดความโกรธของท่านซะ โกรธอะไรกัน? The Kingdom of the Winds (2008)
I have no choice but to take the case because the rage doesn't abate.ฉันไม่มีทางเลือกที่จะทำคดีเพราะ ความโกรธไม่ได้บรรเทาลง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Give me a couple of boxes of that. I'll be right as rain. It's not a cure, it just abates the symptoms.ได้ซัก ๒ กล่องล่ะคึกเป็นม้าเลย ไม่ได้รักษา แค่บรรเทา Iron Man 2 (2010)
The rate of increase in computing power that we've seen in the past few decades shows no sign of abating.เราขอเรียกร้องความ เห็นอกเห็นใจที่ และอื่น ๆ จำนวนมาก ของเกมจะขึ้นอยู่ รอบการเอาใจใส่ที่ คุณรู้สึกกับซิมส์ Is There a Creator? (2010)
She's been extremely agitated, and the paranoia hasn't abated.เธอถูกปั่นป่วนมาก และความหวาดระแวงก็ยังไม่ลดน้อยลงเลย Spooky Little Girl (2011)
The war spirit in me has abated and I sincerely rejoice at the prospect of peace.ความกระหายสงคราม ในตัวผมได้จางหายไป ผมรู้สึกอิ่มเอมกับความสงบร่มเย็น Episode #1.3 (2012)
May your love for each other never know abatement.พฤษภาคมความรักของคุณสำหรับแต่ละอื่น ไม่เคยรู้ว่าการลด The Invisible Woman (2013)
Now, you're all free to call it a day, of course, but I think we're probably best just sticking out here until the rain abates a bit.คงต้องบอกว่าปาร์ตี้จบแล้ว แต่พวกเราควรจะอยู่ที่นี่ด้วยกัน จนกว่าฝนจะสงบ Ghosts (2013)
If you want the darkness to abate, you must earn the light.หากคุณต้องการ ให้ความมืดจางลงไป คุณต้องค้นหาแสงสว่าง Curtains (2013)
- The symptoms have abated? - Gone completely. I am in your debt, Maester Qyburn.หายสนิท ข้าเป็นหนี้ท่านแล้ว เมสเตอร์ไคเบิร์น Two Swords (2014)
With any luck, the gout will abate with time and he will be able to walk again.หากโชคช่วย ขอให้อาการเก้าต์บรรเทา และให้เขาเดินได้อีก The Lion and the Rose (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abateThe fever has abated.
abateThe storm abated.
abateThe storm didn't abate for several hours.
abateThe storm has gradually abated.
abateThe wind abated a little.
abateThe wind has abated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่าง(v) abate, See also: decrease, subside, relieve, ease, Syn. บรรเทา, ทุเลา, Example: ไข้ส่างลงจากเมื่อคืนมาก
ค่อยยังชั่ว(v) improve, See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage, Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา, Ant. เลวลง, Example: ผมตะโกนอยู่ในใจ ได้กระตุ้นความรู้สึกอย่างนี้แล้วค่อยยังชั่วหน่อย
บรรเทา(v) abate, See also: decrease, diminish, alleviate, reduce, Syn. ทุเลา, ลดลง, ผ่อนลง, คลาย, Example: การทำหลังคาทรงสูงนี้มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง, Thai Definition: ทำให้ผ่อนคลายหรือเบาบางลง
รำงับ(v) relieve, See also: abate, Syn. ระงับ, บรรเทา
การลดหย่อน(n) abatement, See also: lenience, leniency, mitigation, alleviation, Syn. การผ่อนผัน, การผ่อนปรน, Example: เขาได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นเงินหลายพันบาท, Thai Definition: การผ่อนให้เบาลง, การทุเลา
ย่อหย่อน(v) weaken, See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, Example: เพราะพวกเราฝีมือไม่ถึงกำลังจึงย่อหย่อนลงตามลำดับ
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce  FR: soulager ; apaiser ; diminuer
เบา[bao] (v) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate  FR: ralentir ; baisser ; diminuer
การลดภาษี[kān lot phāsī] (n, exp) EN: tax reduction ; tax abatement ; abatement of taxes ; tax cut
การลดส่วนแบ่ง[kān lot suanbaeng] (n, exp) EN: abatement
การลดส่วนแบ่งในทรัพย์มรดก[kān lot suanbaeng nai sap møradok] (n, exp) EN: abatement of a legacy
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment
การระงับ[kān ra-ngap] (n) EN: suppression ; abatement
การระงับคดี[kān ra-ngap khadī] (n, exp) EN: abatement of action
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
ลง[long] (v) EN: drop ; decrease ; lessen ; be reduced ; reduce ; fall ; come down ; cut down ; abate  FR: diminuer ; réduire ; chuter ; faire baisser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
abate
abated
abates
abatement
abatements

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abate
abated
abates
abatement

WordNet (3.0)
abate(v) become less in amount or intensity, Syn. slack, slack off, let up, die away
abatement(n) the act of abating
slake(v) make less active or intense, Syn. slack, abate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Abate

v. t. [ imp. & p. p. Abated, p. pr. & vb. n. Abating. ] [ OF. abatre to beat down, F. abattre, LL. abatere; ab or ad + batere, battere (popular form for L. batuere to beat). Cf. Bate, Batter. ] 1. To beat down; to overthrow. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

The King of Scots . . . sore abated the walls. Edw. Hall. [ 1913 Webster ]

2. To bring down or reduce from a higher to a lower state, number, or degree; to lessen; to diminish; to contract; to moderate; to cut short; as, to abate a demand; to abate pride, zeal, hope. [ 1913 Webster ]

His eye was not dim, nor his natural force abated. Deut. xxxiv. 7. [ 1913 Webster ]

3. To deduct; to omit; as, to abate something from a price. [ 1913 Webster ]

Nine thousand parishes, abating the odd hundreds. Fuller. [ 1913 Webster ]

4. To blunt. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

To abate the edge of envy. Bacon. [ 1913 Webster ]

5. To reduce in estimation; to deprive. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

She hath abated me of half my train. Shak. [ 1913 Webster ]

6. (Law) (a) To bring entirely down or put an end to; to do away with; as, to abate a nuisance, to abate a writ. (b) (Eng. Law) To diminish; to reduce. Legacies are liable to be abated entirely or in proportion, upon a deficiency of assets. [ 1913 Webster ]


To abate a tax, to remit it either wholly or in part.
[ 1913 Webster ]

Abate

v. i. [ See Abate, v. t. ] 1. To decrease, or become less in strength or violence; as, pain abates, a storm abates. [ 1913 Webster ]

The fury of Glengarry . . . rapidly abated. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. To be defeated, or come to naught; to fall through; to fail; as, a writ abates. [ 1913 Webster ]


To abate into a freehold,
To abate in lands
(Law), to enter into a freehold after the death of the last possessor, and before the heir takes possession. See Abatement, 4.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- To subside; decrease; intermit; decline; diminish; lessen. -- To Abate, Subside. These words, as here compared, imply a coming down from some previously raised or excited state. Abate expresses this in respect to degrees, and implies a diminution of force or of intensity; as, the storm abates, the cold abates, the force of the wind abates; or, the wind abates, a fever abates. Subside (to settle down) has reference to a previous state of agitation or commotion; as, the waves subside after a storm, the wind subsides into a calm. When the words are used figuratively, the same distinction should be observed. If we conceive of a thing as having different degrees of intensity or strength, the word to be used is abate. Thus we say, a man's anger abates, the ardor of one's love abates, “Winter's rage abates”. But if the image be that of a sinking down into quiet from preceding excitement or commotion, the word to be used is subside; as, the tumult of the people subsides, the public mind subsided into a calm. The same is the case with those emotions which are tumultuous in their nature; as, his passion subsides, his joy quickly subsided, his grief subsided into a pleasing melancholy. Yet if, in such cases, we were thinking of the degree of violence of the emotion, we might use abate; as, his joy will abate in the progress of time; and so in other instances. [ 1913 Webster ]

Abate

n. Abatement. [ Obs. ] Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Abatement

n. [ OF. abatement, F. abattement. ] 1. The act of abating, or the state of being abated; a lessening, diminution, or reduction; removal or putting an end to; as, the abatement of a nuisance is the suppression thereof. [ 1913 Webster ]

2. The amount abated; that which is taken away by way of reduction; deduction; decrease; a rebate or discount allowed. [ 1913 Webster ]

3. (Her.) A mark of dishonor on an escutcheon. [ 1913 Webster ]

4. (Law) The entry of a stranger, without right, into a freehold after the death of the last possessor, before the heir or devisee. Blackstone. [ 1913 Webster ]


Defense in abatement,
Plea in abatement
, (Law), plea to the effect that from some formal defect (e.g. misnomer, lack of jurisdiction) the proceedings should be abated.
[ 1913 Webster ]

Abater

n. One who, or that which, abates. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
減らす[へらす, herasu] (v5s, vt) to abate; to decrease; to diminish; to shorten; (P) #1,937 [Add to Longdo]
排除[はいじょ, haijo] (n, vs, adj-no) exclusion; removal; rejection; elimination; abatement; lifting (sanctions, etc.); (P) #4,621 [Add to Longdo]
軽減[けいげん, keigen] (n, vs) abatement; reduction; (P) #9,242 [Add to Longdo]
失効[しっこう, shikkou] (n, vs) lapse; abatement; invalidation #14,624 [Add to Longdo]
下がる(P);下る(io)[さがる, sagaru] (v5r, vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P) #16,977 [Add to Longdo]
減る[へる, heru] (v5r, vi) to decrease (in size or number); to diminish; to abate; (P) #17,292 [Add to Longdo]
コンサバティブ[konsabateibu] (n) conservative [Add to Longdo]
サバティカル[sabateikaru] (n) sabbatical leave [Add to Longdo]
サバティカルイヤー[sabateikaruiya-] (n) sabbatical year [Add to Longdo]
サラサ馬蹄螺;更紗馬蹄螺(ateji)[サラサばていら;サラサバテイラ, sarasa bateira ; sarasabateira] (n) (uk) Tectus maximus (species of top shell) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top