ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

desertion

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -desertion-, *desertion*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
desertion(n) การทอดทิ้ง, See also: การละทิ้ง, Syn. abandonment
desertion(n) การหนีทหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
desertion(ดิเซิร์ท'เชิน) n. การทอดทิ้ง, การละทิ้ง, ภาวะที่ถูกทอดทิ้ง, การหนีทัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
desertion(n) การจากไป, การละทิ้ง, การทอดทิ้ง, การหนีทัพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
desertion๑. การละทิ้งหน้าที่๒. การทอดทิ้งไป๓. การละทิ้งร้างคู่สมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
desertionการละทิ้งร้างคู่สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
desertion๑. การละทิ้งร้างคู่สมรส (ก. แพ่ง)๒. การละทิ้งหน้าที่ (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desertion and non-supportการละทิ้งครอบครัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A beautiful desert bloom such as yourself should be on the arm of the most powerful man in the world.ดอกไม้อันสวยงามที่บานกลางทะเลทรายอย่างเจ้า คู่ควรกับแขนของผู้ทรงพลังที่สุดในโลกนี้ Aladdin (1992)
They're probably rolling out for Desert Storm ll or something like that.พวกเขาจะพลิกโฉมหน้า ปฎิบัติการ "พายุทะเลทราย 2" หรืออะไรอย่างนั้น Squeeze (1993)
Is it true that communists can help soldiers to desert?จริงเหรอที่คอมมิวนิสต์นั่น ช่วยพาหนีทัพได้? Wild Reeds (1994)
He wanted to desert. Ask your mother.เขาอยากหนีทัพ และขอร้องแม่เธอ Wild Reeds (1994)
Um, the city is almost completely deserted now.เมืองนี้เกือบจะเป็นร้างอย่างสมบูรณ์แบบ In the Mouth of Madness (1994)
They were as old as erosions in a fishless desert.ในทะเลทรายไม่มีปลา The Old Man and the Sea (1958)
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I don't know. As soon as I hit the desert I'm thirsty.ยังไงไม่รู้ เข้าทะเลทรายปุ๊บ หิวน้ำปั๊บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Was it hard crossing the desert?ข้ามทะเลทรายลำบากไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I love the desert.คุณเอาฉันสำหรับ คนกินไฟ เก่าไม่รู้ How I Won the War (1967)
No. I'm sleeping with the desert.ฉันนอนกับทะเลทราย How I Won the War (1967)
Pat a white rump in the desert and you'll startle an Englishman.ทุกที่ในทะเลทราย และคุณจะตกใจสังวาสอังกฤษ อังกฤษรักทะเลทราย How I Won the War (1967)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทอดทิ้ง(n) desertion, See also: neglect, abandonment, Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง, Ant. การเอาใจใส่, การดูแล, Example: การทอดทิ้งบุตรหลานให้อยู่โดยลำพัง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้, Thai Definition: การไม่เอาเป็นธุระ, การไม่เอาใจใส่, การไม่นำพา
นอกรีตนอกรอย(adv) untraditionally, See also: desertion of one 's faith or principles, unconventionally, Syn. นอกรีต, นอกครู, นอกบาลี, นอกทาง, Example: เขาประพฤติตัวนอกรีตนอกรอยอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: ฝ่าฝืนจารีตประเพณี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การละเลย[kān laloēi] (n) EN: desertion
การละทิ้ง[kān lathing] (n) EN: abandonment ; leave ; desertion ; waiver  FR: abandon [ m ]
การทิ้ง[kān thing] (n) EN: abandonment ; desertion  FR: abandon [ m ]
การทิ้งขว้าง[kān thingkhwāng] (n) EN: desertion
การทอดทิ้ง[kān thøtthing] (n) EN: desertion ; abandonment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
desertion
desertions

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
desertion
desertions

WordNet (3.0)
desertion(n) withdrawing support or help despite allegiance or responsibility, Syn. abandonment, defection
abandonment(n) the act of giving something up, Syn. forsaking, desertion

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Desertion

n. [ L. desertio: cf. F. désertion. ] 1. The act of deserting or forsaking; abandonment of a service, a cause, a party, a friend, or any post of duty; the quitting of one's duties willfully and without right; esp., an absconding from military or naval service. [ 1913 Webster ]

Such a resignation would have seemed to his superior a desertion or a reproach. Bancroft. [ 1913 Webster ]

2. The state of being forsaken; desolation; as, the king in his desertion. [ 1913 Webster ]

3. Abandonment by God; spiritual despondency. [ 1913 Webster ]

The spiritual agonies of a soul under desertion. South. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逃走[とうそう, tousou] (n, vs, adj-no) flight; desertion; escape; (P) #9,249 [Add to Longdo]
脱走[だっそう, dassou] (n, vs) desertion; escape; (P) #10,606 [Add to Longdo]
脱落[だつらく, datsuraku] (n, vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P) #11,481 [Add to Longdo]
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n, vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
脱営[だつえい, datsuei] (n, vs) (military) desertion [Add to Longdo]
置き去り(P);置きざり[おきざり, okizari] (n) desertion; leaving behind or in the lurch; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top