ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flare

F L EH1 R   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flare-, *flare*
English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flare[VI] ี่ลุกวูบวาบ (ไฟ), See also: แลบ (เปลวไฟ), Syn. blaze, flicker, burn up
flare[N] การลุกไหม้อย่างรวดเร็วและสว่างไสว
flare[N] เครื่องมือที่ทำให้เกิดเปลวไฟ เพื่อใช้เป็นสัญญาณ
flare[VI] ระเบิด (อารมณ์, ความรุนแรง), See also: ปะทุ, พลุ่ง, Syn. erupt
flare[VI] กว้างขึ้น, See also: ผายออก, บานออก, Syn. widen, broaden, spread out, Ant. narrow
flare up[PHRV] ลุกไหม้ขึ้นอีก
flare up[PHRV] รู้สึก (โกรธ, ร้อน, รุนแรง) มากยิ่งขึ้น, Syn. fire up, flame out, flame up, flare out
flare-up[N] การระเบิดอารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรง, Syn. outburst
flare-up[N] การปะทุของไฟ, See also: การลุกขึ้นอีกอย่างฉับพลันของไฟ
flare out[PHRV] พูดอย่างโกรธ, Syn. flare up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
flare-up(แฟล'อัพ) n. การลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกะทันหัน,การปะทุขึ้นของอารมณ์หรือความคิดอย่างกะทันหัน,ช่วงเวลาที่สั้นมาก,การโด่งดังของชื่อเสียงที่สั้นมาก,การระบาดของโรคอย่างกะทันหัน, Syn. storm

English-Thai: Nontri Dictionary
flare(n) เปลวไฟ,แสงแวววาว,การแผ่ออก
flare(vi) ลุกเป็นไฟ,แผ่ออกไป,ส่องแสงแวววาว,กางออก,บานออก,เดือดดาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flareกำเริบทันที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flare connectionการต่อแบบปลายบาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flare, aqueousน้ำในห้องหน้าม่านตาขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flaresผื่นแดง,อาการแดง,ผื่นสีแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen to me. Remember your brakes and switches. Get ready to flare it out!ฟังผมนะ จำเบรคกับสวิทช์ไว้ เตรียมพร้อมร่อนลง Airplane! (1980)
Flare it out!กางมันออก Airplane! (1980)
Got a flare ?อากาศในนี้เย็นเป็นบ้า ไม่มีทางออกไปจากที่นี้ได้หรอก. The Thing (1982)
They caused a lot of trouble, are hard to control, they flare up they burn a lot of energy... and then they suddenly die.ก่อปัญหามากมาย ไฟยากที่จะควบคุม มันเผาผลาญ เผาผลาญพลังงาน แล้วจู่ๆ ก็มอดไป Don Juan DeMarco (1994)
Shell Nigeria can flare unrivalled amounts of gas making it of the worlds single worst sources of pollution.บริษัทเชลล์ไนจีเรียจึงพ่นก๊าซปริมาณมหาศาล จนเป็นแหล่งผลิตมลภาวะที่เลวร้ายที่สุดในโลก The Corporation (2003)
What happens when the flare burns down?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพลุนั่นไหม้หมดแล้ว? National Treasure (2004)
Hold your fire. Miller, gimme the flare gun.หยุดยิง มิลเลอร์ เอาปืนพลุมานี่ซิ The Great Raid (2005)
Flare guns.- ไฟยิงพลุ Wendigo (2005)
Wait until the flare is gone.รอจนกว่า.. พลุนั่นดับก่อน Letters from Iwo Jima (2006)
When my mom flares up, she can be worse than Dad.เมื่อแม่ของชั้นอาละวาดขึ้นมา แม่น่ากลัวกว่าพ่อซะอีก Flowers for My Life (2007)
Well, I suppose that's where the flares came from.พลุไฟที่เราเห็นคงมาจากตรงนี้ Rogue (2007)
it flares up somewhere else.และมีสิ่งอื่นขึ้นมาทดแทน It Might Get Loud (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flareShe flared up at the sight of her husband walking with other woman.
flareShe flared up with anger.
flareThere was a flare-up between local residents and state regulators.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้นเป็นเจ้าเข้า[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นผาง, Example: ผมสาแก่ใจนักที่ข่าวนี้มันทำให้เขาเต้นเป็นเจ้าเข้า, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
เต้นผาง[V] get angry, See also: flare up, rage, be furious, Syn. เต้นเป็นเจ้าเข้า, Example: เมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้การถึงกับเต้นผางรีบรุดเดินทางไปยังสถานีตำรวจ, Thai definition: อาการแสดงความโกรธ
ฉุน[V] get angry, See also: flare up, be enraged, be infuriated, lose one's temper, be indignant, be vexed with, be an, Syn. โกรธ, โมโห, ขุ่นเคือง, ฉุนเฉียว, Example: เขาไม่เคยฉุนเวลาที่ถูกหัวเราะหรือถูกทักท้วงชี้ความบกพร่อง, Thai definition: รู้สึกชักโกรธขึ้นมาทันที
ดาลโทสะ[V] be furious, See also: flare up, rage, be angry, be wrathful, Syn. เดือดดาล, โกรธเคือง, โกรธ, เคือง, Example: แม่ค้าดาลโทสะกับลูกค้าที่เรื่องมาก, Thai definition: บังเกิดความโกรธถึงขนาด, ลุแก่โทสะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาน[v.] (bān) EN: bloom ; blossom ; open ; come out ; spread out ; flare ; widen   FR: fleurir ; s'épanouir ; s'ouvrir
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious   
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol   FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
ระเบิดสัญญาณ[num.] (raboēt sanyān) EN: signal flare   
แวบ[v.] (waēp) EN: flash ; blaze ; flare ; flicker ; gleam ; glare ; shimmer ; twinkle ; sparkle ; burst into flames   FR: flasher ; fuser
วาบ[v.] (wāp) EN: flare ; flash   FR: étinceler

CMU English Pronouncing Dictionary
FLARE F L EH1 R
FLARED F L EH1 R D
FLARES F L EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flare (v) flˈɛəʳr (f l e@1 r)
flared (v) flˈɛəʳd (f l e@1 d)
flares (v) flˈɛəʳz (f l e@1 z)
flare-up (n) flˈɛəʳr-ʌp (f l e@1 r - uh p)
flare-ups (n) flˈɛəʳr-ʌps (f l e@1 r - uh p s)
flare-path (n) flˈɛəʳ-paːθ (f l e@1 - p aa th)
flare-paths (n) flˈɛəʳ-paːðz (f l e@1 - p aa dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闪熠[shǎn yì, ㄕㄢˇ ㄧˋ, / ] flare; flash, #517,326 [Add to Longdo]
爆炸的无效弹[bào zhà de wú xiào dàn, ㄅㄠˋ ㄓㄚˋ ㄉㄜ˙ ㄨˊ ㄒㄧㄠˋ ㄉㄢˋ, / ] flare dud [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leuchtgeschoss {n}; Leuchtrakete {f}; Leuchtkugel {f} | Leuchtgeschosse {pl}; Leuchtraketen {pl}; Leuchtkugeln {pl}flare | flares [Add to Longdo]
Leuchtpfad {m}flare path [Add to Longdo]
Leuchtpistole {f} | Leuchtkäfer {pl}flare pistol | fireflies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんかん[, kankan] (n,adj-no) (1) anger; flare-up; (2) intense heat; (3) clanging noise [Add to Longdo]
カッとなる;かっとなる[, katsu tonaru ; kattonaru] (exp,v5r) (col) (See カッと・1) to flare up; to fly into a rage [Add to Longdo]
フレアー(P);フレア[, furea-(P); furea] (n,adj-no) flare; (P) [Add to Longdo]
フレアースカート[, furea-suka-to] (n) flare skirt [Add to Longdo]
フレア星[フレアせい, furea sei] (n) flare star [Add to Longdo]
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb [Add to Longdo]
照明弾[しょうめいだん, shoumeidan] (n) a flare [Add to Longdo]
食って掛かる;食ってかかる[くってかかる, kuttekakaru] (v5r) to flare up at [Add to Longdo]
太陽フレア[たいようフレア, taiyou furea] (n) solar flare [Add to Longdo]
怒り出す;怒りだす[おこりだす;いかりだす, okoridasu ; ikaridasu] (v5s) to fly into a rage; to lose one's temper; to flare up; to break out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flare \Flare\, n.
   Leaf of lard. "Pig's flare." --Dunglison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flare \Flare\ (fl[^a]r), v. i. [imp. & p. p. {Flared}
   (fl[^a]rd); p. pr. & vb. n. {Flaring}.] [Cf. Norw. flara to
   blaze, flame, adorn with tinsel, dial. Sw. flasa upp, and E.
   flash, or flacker.]
   1. To burn with an unsteady or waving flame; as, the candle
    flares.
    [1913 Webster]
 
   2. To shine out with a sudden and unsteady light; to emit a
    dazzling or painfully bright light.
    [1913 Webster]
 
   3. To shine out with gaudy colors; to flaunt; to be
    offensively bright or showy.
    [1913 Webster]
 
       With ribbons pendant, flaring about her head.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To be exposed to too much light. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Flaring in sunshine all the day.   --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. To open or spread outwards; to project beyond the
    perpendicular; as, the sides of a bowl flare; the bows of
    a ship flare.
    [1913 Webster]
 
   {To flare up}, to become suddenly heated or excited; to burst
    into a passion. [Colloq.] --Thackeray.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Flare \Flare\, n.
   1. An unsteady, broad, offensive light.
    [1913 Webster]
 
   2. A spreading outward; as, the flare of a fireplace.
    [1913 Webster]
 
   3. (Photog.) A defect in a photographic objective such that
    an image of the stop, or diaphragm, appears as a fogged
    spot in the center of the developed negative.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fusee \Fu*see"\, n. [See 2d {Fusil}, and cf. {Fuse}, n.]
   1. A flintlock gun. See 2d {Fusil}. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A fuse. See {Fuse}, n.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) A friction match for smokers' use having a bulbous
      head which when ignited is not easily blown out even
      in a gale of wind.
    (b) A kind of match made of paper impregnated with niter
      and having the usual igniting tip.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. A signal device, usually cylindrical, consisting of a tube
    filled with a composition which burns with a bright
    colored light for a definite time. It is used principally
    for the protection of trains or road vehicles, indicating
    an obstruction or accident ahead. Also called a {flare} or
    {railroad flare}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 flare
   n 1: a shape that spreads outward; "the skirt had a wide flare"
      [syn: {flare}, {flair}]
   2: a sudden burst of flame
   3: a burst of light used to communicate or illuminate [syn:
     {flare}, {flash}]
   4: reddening of the skin spreading outward from a focus of
     infection or irritation
   5: a sudden recurrence or worsening of symptoms; "a colitis
     flare"; "infection can cause a lupus flare"
   6: a sudden eruption of intense high-energy radiation from the
     sun's surface; associated with sunspots and radio
     interference [syn: {solar flare}, {flare}]
   7: am unwanted reflection in an optical system (or the fogging
     of an image that is caused by such a reflection)
   8: a sudden outburst of emotion; "she felt a flare of delight";
     "she could not control her flare of rage"
   9: a device that produces a bright light for warning or
     illumination or identification
   10: a short forward pass to a back who is running toward the
     sidelines; "he threw a flare to the fullback who was tackled
     for a loss" [syn: {flare pass}, {flare}]
   11: (baseball) a fly ball hit a short distance into the outfield
   v 1: burn brightly; "Every star seemed to flare with new
      intensity" [syn: {flare}, {flame up}, {blaze up}, {burn
      up}]
   2: become flared and widen, usually at one end; "The bellbottom
     pants flare out" [syn: {flare out}, {flare}]
   3: shine with a sudden light; "The night sky flared with the
     massive bombardment" [syn: {flare}, {flame}]
   4: erupt or intensify suddenly; "Unrest erupted in the country";
     "Tempers flared at the meeting"; "The crowd irrupted into a
     burst of patriotism" [syn: {erupt}, {irrupt}, {flare up},
     {flare}, {break open}, {burst out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top