ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -个-, *个*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[个, gè, ㄍㄜˋ] this, that; single; measure word for individuals
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A tally 丨 of people 人,  Rank: 12

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄍㄜˋ, / ] individual; this; that; size; classifier for people or objects in general, #10 [Add to Longdo]
[zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙, / ] this; this one, #63 [Add to Longdo]
[nà ge, ㄋㄚˋ ㄍㄜ˙, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
[nèi gè, ㄋㄟˋ ㄍㄜˋ, / ] that one, #400 [Add to Longdo]
[gè rén, ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] individual; personal; oneself, #406 [Add to Longdo]
[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] alone, #502 [Add to Longdo]
[jǐ ge, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙, / ] a few; several; how many, #603 [Add to Longdo]
[zhěng gè, ㄓㄥˇ ㄍㄜˋ, / ] whole; entire; total, #647 [Add to Longdo]
[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] every; various; separately one-by-one, #1,959 [Add to Longdo]
[měi ge rén, ㄇㄟˇ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ, / ] everybody; everyone, #2,193 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
well...[CN] 这 Diary of a Shinjuku Thief (1969)
- That?[CN] -那吗? Lawrence of Arabia (1962)
Flamingo?[CN] - 哪商人? A Streetcar Named Desire (1951)
Him.[CN] -我们有八 Shane (1953)
This?[CN] 这? Starcrash (1978)
Too[CN] 你们两 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
One is.[CN] 一是的 Love Is My Profession (1958)
Not one.[CN] 没有一. Compulsion (1959)
Next![CN] 下一 Hair (1979)
Yes.[CN] 对 您是好主编 Yes. The Whisky Priest (1982)
That?[CN] 那 Bad Timing (1980)
There.[CN] 这 Love at the Top (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top