ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aback

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aback-, *aback*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aback(adv) งงงวย
aback(adv) ถอยหลัง, Syn. back, backward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj., adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)

English-Thai: Nontri Dictionary
aback(adv) ทางด้านหลัง, ผงะ, งง, ถอยหลัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I'm like taken aback by this.ผมถึงกับผงะเมื่อได้ยินประโยคนี้ The Corporation (2003)
- We were taken aback.-เราตกใจ An American Haunting (2005)
The boy is very taken aback by all this as well.พวกเด็กๆ ของผม ก็ตกใจกับเรื่องนี้เหมือนกัน Fly, Daddy, Fly (2006)
Well, I'm - I'm taken aback.ผมแปลกใจนะเนี่ย Cassandra's Dream (2007)
I'm sorry. I'm a little taken aback.ขอโทษ ผมตกใจนิดหน่อย The Day the Earth Stood Still (2008)
For example, I'm sure he'd be delightfully taken aback if you clean your apartment.ทำไมไม่เซอร์ไพรส์ เรื่องอื่นละ อย่างเช่นฉันว่าเขาคง ตะลึงเลยละ The Gorilla Experiment (2009)
I am not surprised you're so taken aback.ฉันไม่แปลกใจเลยที่เธอผงะ Studies in Modern Movement (2011)
It should feel good, but I think I was taken aback a little.มันรู้สึกดีนะ แต่ ฉันคิดว่า ฉันตกใจนิดหน่อย Miss Ripley (2011)
It's just, I might have been a little bit taken aback to find out that you had... researched with someone else.มันแค่.. ฉันไม่เคยรู้มาก่อน ว่าคุณเคยทำการค้นคว้าแบบนี้ Pandora (2012)
I-I... Sorry, I have to say I'm somewhat taken aback.ผมคงต้องบอกว่า ผมงงจริงๆ Manchester by the Sea (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abackI was completely taken aback by her reasoning.
abackI was quite taken aback at their bad manners.
abackI was taken aback at the answer.
abackI was taken aback at the shadow.
abackI was taken aback by a thunderclap.
abackI was taken aback by his rudeness.
abackI was taken aback by the news.
abackWalter was taken aback by John's cruel insult.
abackWhen I first met him, I was taken aback by his unexpected question.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี่หลัง[khī lang] (v, exp) EN: ride piggyback ; ride pickaback ; ride on one's back
สะดุ้ง[sadung] (v) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; br taken aback ; be surprised  FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งเฮือก[sadung heūak] (v, exp) EN: be taken aback
ตะลึง[taleung] (v) EN: be dumbfound ; be stupefied ; be at a loss ; be stunned ; be nonplussed ; be taken aback ; be in a daze ; be spellbound ; be astonished ; be amazed ; be enraptured
ทำให้งง[thamhai ngong] (adv) EN: aback ; stump
ถอยหลัง[thøi lang] (adv) EN: aback  FR: à reculons ; en arrière
ตกตะลึง[toktaleung] (adj) EN: amazed ; surprised ; stupefied ; taken aback ; electrified

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
aback

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aback

WordNet (3.0)
aback(adv) having the wind against the forward side of the sails
aback(adv) by surprise

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Aback

adv. [ Pref. a- + back; AS. on bæc at, on, or toward the back. See Back. ] 1. Toward the back or rear; backward. “Therewith aback she started.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

2. Behind; in the rear. Knolles. [ 1913 Webster ]

3. (Naut.) Backward against the mast; -- said of the sails when pressed by the wind. Totten. [ 1913 Webster ]


To be taken aback. (a) To be driven backward against the mast; -- said of the sails, also of the ship when the sails are thus driven. (b) To be suddenly checked, baffled, or discomfited. Dickens.
[ 1913 Webster ]

Aback

n. An abacus. [ Obs. ] B. Jonson. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はっと;ハッと[hatto ; hatsu to] (adv, n, vs) (on-mim) taken aback [Add to Longdo]
仰け反る;仰けぞる;仰反る[のけぞる, nokezoru] (v5r) (1) to bend (backward); to throw (the head) back; (2) to be taken aback [Add to Longdo]
仰天[ぎょうてん, gyouten] (n, vs) being amazed; being horrified; being taken aback; (P) [Add to Longdo]
声を呑む[こえをのむ, koewonomu] (exp, v5m) to gulp in astonishment; to be taken aback speechless [Add to Longdo]
度胆を抜く;度肝を抜く;ド肝を抜く[どぎもをぬく(度胆を抜く;度肝を抜く);ドぎもをぬく(ド肝を抜く), dogimowonuku ( do tan wo nuku ; dogimo wo nuku ); do gimowonuku ( do kimo wo nuku )] (exp, v5k) to knock or scare (someone) out of his or her wits; to strike a person dumb; to dumbfound; to take (someone) aback [Add to Longdo]
呆気(P);あっ気;飽気[あっけ, akke] (n) taken aback; dumbfounded; (P) [Add to Longdo]
面食らう;面喰らう;面くらう[めんくらう, menkurau] (v5u, vi) to be confused; to be bewildered; to be taken aback [Add to Longdo]
裏帆[うらほ, uraho] (n) (1) sail with the wind at its back; (adv) (2) aback [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top