ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ms

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ms-, *ms*, m
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
MSL(n) ความสูงเฉลี่ยของระดับน้ำทะเล ย่อมาจาก mean sea level

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Ms(abbr) คำเรียกผู้หญิง (ใช้ได้ทั้งหญิงแต่งงานแล้วและยังไม่ได้แต่ง)
Ms.(abbr) นางสาว (คำนำหน้าชื่อหญิงที่ยังไม่แต่งงาน)
mss.(abbr) คำย่อของ menuscripts

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ms(มิซ) n. คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งของผู้หญิงโดยไม่ได้แสดงว่าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วหรือยัง
ms-dosเอ็มเอสดอสย่อมาจากคำว่า Microsoft disk operating system เป็นชื่อระบบปฏิบัติการที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีที่บริษัทไมโครซอฟต์เป็นผู้ผลิตขึ้น และได้พัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จนปัจจุบันเป็นรุ่น (version) 6.21 แล้ว รุ่นใหม่นี้สามารถป้องกันไวรัสได้ถึงกว่า 8, 000 ชนิด ไมโครคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม และเครื่องเทียบเคียงไอบีเอ็ม (IBM compatibles) เกือบทั้งหมดใช้ระบบปฏิบัติการ MS-DOS นี้ (ระบบปฏิบัติการของบริษัทไอบีเอ็มเอง มีชื่อเรียกว่า IBM DOS แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า MS-DOS)
ms.(มิซ) n. คำนำหน้าชื่อหรือตำแหน่งของผู้หญิงโดยไม่ได้แสดงว่าเป็นหญิงที่แต่งงานแล้วหรือยัง
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
alms(อาล์มซ) n. ทาน, ของบริจาค, เงินบริจาค
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
almsman(อาล์มซ' เมิน) n., (pl. -men) ผู้รับทาน, ผู้รับของสงเคราะห์, ผู้ให้ทาน, ผู้ให้ของสังเคราะห์
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์, หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
brimstonen. กำมะถัน, หญิงที่มีอารมณ์ร้าย, หญิงที่กล้าและแข็งแรงอย่างผู้ชาย
brims }n. ขอบ, ริม, ปาก, ปีก vt. เต็มเปี่ยม, เต็มถึงขอบ vt. ใส่จนเต็มเปี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
alms(n) ของบริจาค, ทาน
almshouse(n) โรงทาน
arms(n) อาวุธ, สรรพาวุธ
brimstone(n) กำมะถัน, หญิงกล้า
broomstick(n) ด้ามไม้กวาด
circumscribe(vt) จำกัดวง, โอบล้อม, ล้อมรอบ, เขียนเส้นรอบวง
circumscription(n) เส้นรอบวง, การจำกัดเขต, ขอบเขต, คำนิยาม
circumspect(adj) ระมัดระวัง, ระวัง, ละเอียดรอบคอบ
circumspection(n) ความรอบคอบ, ความระมัดระวัง, ความระวัง
circumstance(n) พฤติการณ์, โอกาส, กาลเทศะ, สภาพ, เหตุการณ์แวดล้อม, เหตุ, กรณี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MSI (medium scale integration)เอ็มเอสไอ (วงจรรวมความจุปานกลาง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MSS (mobile satellite service)เอ็มเอสเอส (บริการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MS-DOS (Computer file)เอ็มเอส-ดอส (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
MSG Solutionsน้ำเชื้อผงชูรส [การแพทย์]
MSHเอมเอสเอช, ดู melanocyte stimulating hormone (MSH) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MS(n, abbrev) เรือยนต์(ขนาดใหญ่)
MS(motor ship)(n, abbrev, name) เรือยนต์(ขนาดใหญ่)
msn[เอ็มเอสเอ็น] โปรแกรม Messenger สำหรับสนทนาระหว่าง อีเมลล์ ของ Hotmail และอื่นๆ สามารถโต้ตอบโดยผ่านสื่อได้หลายสื่อ เช่น กล้องเว็บแคม , ไมโครโฟน , Text , Short sound ฯลฯ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ms Nireno...นส. นิเรโนะ ... April Story (1998)
Ms saeko...นส. เซย์โกะ... April Story (1998)
Unfortunately, Ms Monica has been detained.แต่น่าเสียใจที่คุณโมนิก้าถูกควบคุมตัว Woman on Top (2000)
Have you known Ms Monica long?คุณรู้จักคุณโมนิก้ามานานแล้วรึ Woman on Top (2000)
We don't have that kind of time, Ms Woods.คุณวูด AVP: Alien vs. Predator (2004)
Ms Woods.คุณวูด AVP: Alien vs. Predator (2004)
Well, you can go back to the base camp, Ms Woods, but we're staying here.คุณกลับไปที่แค้มพร้อมกับคุณวูดก็ได้ แต่เราจะอยู่ที่นี่ AVP: Alien vs. Predator (2004)
Thank you, Ms Liขอบคุณครับ คุณลี Rice Rhapsody (2004)
So, what do you want me to do, Ms Oh Dan Hee?แล้วเธอจะให้ฉันทำอย่างไร คุณโอดันฮี Smile Again (2006)
According to Mr Chow's will, all the properties, stocks, bonds and cash will be inherited solely by Ms Chow.ดังนั้นที่คุณเชาจะทำ ทรัพย์สมบัติทั้งหมด หุ้น พันธบัตรและเงินสด Confession of Pain (2006)
In principle, all of Mr Chow's fortune is now Ms Chow's.โดยหลักการ ทรัพย์สมบัติทั้งหมดของคุณเชา ตอนนี้เป็นของคุณนายเชา Confession of Pain (2006)
Ms Blair, Maybe You Pick Up Phone, Call Your Papa.คุณหนูแบลร์คะ? คุณน่าจะโทรไปหาป๊ะป๋านะคะ Blair Waldorf Must Pie! (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
msDo you agree with Dr. Burns or Ms. Roland?
msI'm getting sick and tired of Ms Maruta and her noisy friends.
msMay I talk to Ms. Brown?
msMs. Asada was appointed chairperson.
msMs. Brown seems to be an actress.
msMs Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.
msMs Mizuta likes that "Buska" character so much, last time she happened by a store that had Buska goods, she homed in on them and bought one on the spot.
msMs. Roland, what do you think about this problem?
msMs Sato is no lightweight. I just saw her chug three bottles of beer.
msMs. Swan is our English teacher.
msMs. Takada accused the boy of copying another student's homework.
msMs. Tanaka can type, can't she?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น.ส.(n) Miss, See also: Ms., Syn. นางสาว
นางสาว(n) miss, See also: Ms., Ant. นาย, Example: เธอเพิ่งจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กหญิงมาเป็นนางสาวเมื่อเร็วๆ นี้, Count Unit: คน, Thai Definition: คำนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่มีสามี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
อาแจ็กซ์[Ājaek] (tm) EN: Ajax  FR: Ajax (Amsterdam) [ m ]
อัมสเตอร์ดัม[Amstoēdam] (n, prop) EN: Amsterdam  FR: Amsterdam
อนุสัญญาแรมซาร์[Anusanya Raēmsā] (n, prop) EN: Ramsar Convention
อัญมณี[anyamanī] (n) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)  FR: pierre semi-précieuse [ f ] ; pierre rare [ f ] ; gemme [ f ]
อัตราอากร[attrā ākøn] (n, exp) EN: customs tariff ; tariff
อัตราภาษีศุลกากร[attrā phāsī sunlakākøn] (n, exp) EN: customs tariff  FR: tarif douanier [ m ]
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[attrāsuan seung māk kwā søng phot] (n, exp) EN: ratios with more than two terms
อาวุธ[āwut] (n) EN: weapon ; arms ; weaponry  FR: arme [ f ]
อาวุธยุทธภัณฑ์[āwut yutthaphan] (n, exp) EN: armaments ; weapon ; arms  FR: armement [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MS
MS.
MSGR
MSSRS
MSSRS.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
MS
Ms
MSc

German-Thai: Longdo Dictionary
Samstag(n) |der| วันเสาร์
Umsatz(n) |der, pl. Umsätze| รายได้สุทธิ, ผลรวมสุทธิ
umständlich(adj, adv) ซับซ้อน, ยุ่งยาก, (งาน)ที่หนัก ต้องใช้ความกำลังและความพยายามเยอะ
Umschlag(n) |der, pl. Umschläge| ซองที่ปิดผนึกได้ เช่น Briefumschlag ซองจดหมาย, See also: Related: Hülle
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต
Datumsstempel(n) |der, pl. Datumsstempel| ตราประทับวันที่, ตรายางที่ใช้ประทับตราวันที่
je..umso..ยิ่ง.. ยิ่ง.., See also: Related: je
ums Leben kommen(vi) |kam ums Leben, ist ums Leben gekommen| เสียชีวิต (เป็นภาษาราชการ พบมากในข่าว) เช่น Vier Menschen sind bei dem Autounfall ums Leben gekommen. มีผู้เสียชีวิตสี่คนจากอุบัติเหตทางรถยนต์นี้, Syn. sterben
bremsen[เบร๊ม-เซ่น] (vi) |bremste, hat gebremst| เบรก หยุด
bumsen(vt) |bumste, hat gebumst| มีเพศสัมพันธ์ เช่น Die Prostituierte schaut nicht schlecht als plötzlich 2 kleine Jungen vor ihr stehen, ihr die 20 Cent zeigen und sagen sie wollen bumsen., Syn. ficken

French-Thai: Longdo Dictionary
OMS(abbrev) องค์การอนามัยโลก ย่อจาก l'Organization Mondiale de la Santé (ซึ่งตรงกับ World Health Organisation (WHO)ในภาษาอังกฤษ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative #7 [Add to Longdo]
[te] (aux) (で after certain verb forms) (See で・5) indicates continuing action #9 [Add to Longdo]
さん[san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) #77 [Add to Longdo]
[da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) #79 [Add to Longdo]
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P) #88 [Add to Longdo]
なら(P);ならば(P)[nara (P); naraba (P)] (aux) (1) (hypothetical form of the copula だ, from なり and sometimes classed as a particle) if; in case; if it is the case that; if it is true that; (2) (なら only) as for; on the topic of; (conj) (3) (col) (abbr) (See それなら) if that's the case; if so; that being the case; (4) (ならば only) if possible; if circumstances allow; (P) #141 [Add to Longdo]
[ぶん, bun] (n) (1) (See 文・もん・2) one-tenth; one percent (one-tenth of a wari); 3 mm (one-tenth of a sun); 2.4 mm (one-tenth of a mon, a traditional unit used to measure shoe sizes); 0.375 grams (one-tenth of a monme); 0.1 degree (one-tenth of a do, used to measure body temperature on any temperature scale); (2) one-quarter of a ryou (obsolete unit of currency); (3) thickness; (4) advantageous circumstances #146 [Add to Longdo]
たり(P);だり[tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) #213 [Add to Longdo]
[てん, ten] (n, n-suf) (1) spot; mark; (2) point; dot; (3) mark (e.g. in exam); score; points; (ctr) (4) counter for goods or items; (P) #269 [Add to Longdo]
[さい, sai] (n-adv, n) on the occasion of; circumstances; (P) #307 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクステンドメモリ仕様[エクステンドメモリしよう, ekusutendomemori shiyou] extended memory specification (XMS) [Add to Longdo]
サン[さん, san] Sun (Microsystems) [Add to Longdo]
シスコシステムズ[しすこしすてむず, shisukoshisutemuzu] Cisco Systems [Add to Longdo]
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA [Add to Longdo]
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sclerosis \Scle*ro"sis\, n. [NL., fr. Gr. (??, fr. sklhro`s
   hard.]
   1. (Med.) Induration; hardening; especially, that form of
    induration produced in an organ by increase of its
    interstitial connective tissue.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) Hardening of the cell wall by lignification.
    [1913 Webster]
 
   {Cerebro-spinal sclerosis} (Med.), an affection in which
    patches of hardening, produced by increase of the
    neuroglia and atrophy of the true nerve tissue, are found
    scattered throughout the brain and spinal cord. It is
    associated with complete or partial paralysis, a peculiar
    jerking tremor of the muscles, headache, and vertigo, and
    is usually fatal. Formerly referred to as {multiple
    sclerosis}, {disseminated sclerosis}, or {insular
    sclerosis}, but now usually called only {multiple
    sclerosis}, or {MS}.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 MS
   n 1: a chronic progressive nervous disorder involving loss of
      myelin sheath around certain nerve fibers [syn: {multiple
      sclerosis}, {MS}, {disseminated sclerosis}, {disseminated
      multiple sclerosis}]
   2: a state in the Deep South on the gulf of Mexico; one of the
     Confederate States during the American Civil War [syn:
     {Mississippi}, {Magnolia State}, {MS}]
   3: a master's degree in science [syn: {Master of Science}, {MS},
     {SM}, {MSc}]
   4: the form of a literary work submitted for publication [syn:
     {manuscript}, {ms}]
   5: a form of address for a woman [syn: {Ms}, {Ms.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MS
     Memory Stick
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MS
     Message Store
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MS
     Meta Signaling (ATM, ???)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MS
     MicroSoft (manufacturer, MS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MS
     Mobile Station (GSM, mobile-systems)
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top