ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auge

AO1 JH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auge-, *auge*
Possible hiragana form: あうげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augean(ออจี'อัน) adj. สกปรก, ลำบาก
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
augend(ออ'เจนดฺ) n. จำนวนที่ถูกเพิ่ม
auger(ออ'เกอะ) n. สว่าน
gauge(เกจ) vt. วัด,ประเมิน,ประมาณ,รังวัด n. เกณฑ์มาตรฐาน,วงเวียน,มิเตอร์วัด,อุปกรณ์วัดขนาด,วิธีการประเมินค่า,ขนาด,เกณฑ์
gauger(เก'เจอะ) n. คนวัด,คนรังวัด,อุปกรณ์วัด,ผู้ประเมินค่า,เจ้าหน้าที่ศุลกากร
pressure gauge n.เครื่องวัดความกดดันของแก๊สหรือของเหลว
rain gaugen. เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน,มาตรวัดน้ำฝน
water gaugen. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้วัดระดับน้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
auger(n) สว่าน,เครื่องเจาะ
gauge(n) เครื่องวัด,ช่วงกว้างรางรถไฟ,วงเวียน,เกณฑ์มาตรฐาน
gauge(vt) วัดดู,คะเน,ประมาณ,ประเมิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
augen-รูปตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augen gneissหินไนส์รูปตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augen structureโครงสร้างรูปตา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
augendตัวตั้งบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
augendตัวตั้งบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
augerauger, สว่านเจาะดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Auger Typeแบบสว่าน [การแพทย์]
Augersสว่าน [TU Subject Heading]
Augersสว่าน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าง[āng] (n) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl  FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
จุ[ju] (v) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate  FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de
เครื่องวัด[khreūangwat] (n) EN: meter ; gauge  FR: instrument de mesure [m] ; compteur [m] ; jauge [f] ; mesureur [m]
เหล็กสว่าน[lek sawān] (n, exp) EN: auger
ลุย[lui] (v) EN: ford ; wade trough  FR: patauger ; marcher dans l'eau
ราง[rāng] (n) EN: trough  FR: auge [f] ; abreuvoir [m]
รางหญ้า[rāng yā] (n) EN: trough  FR: auge [f]
สายวัดน้ำมัน[sāiwat nāmman] (n, exp) EN: dipstick  FR: jauge de niveau d'huile [f]
สว่าน[sawān] (n) EN: drill ; auger ; gimlet ; wimble  FR: perceuse [f] ; foreuse [f] ; tarière [f] ; vrille [f] ; foret [m] ; mèche [f]
วัด[wat] (v) EN: measure ; gauge ; mark out ; scale ; take measurement  FR: mesurer ; jauger

CMU English Pronouncing Dictionary
AUGE AO1 JH
AUGER AO1 G ER0
AUGERS AO1 G ER0 Z
AUGELLO AO0 JH EH1 L OW0
AUGENSTEIN AW1 G AH0 N S T AY0 N
AUGENSTEIN AW1 G AH0 N S T IY0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
auger (n) ˈɔːgər (oo1 g @ r)
augers (n) ˈɔːgəz (oo1 g @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
锥子[zhuī zi, ㄓㄨㄟ ㄗ˙, / ] auger; awl, #47,302 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Auge(n) |das, pl. Augen| ดวงตา
Augen(n) |pl.|, See also: das Auge
Augenarzt(n) |der, pl. Augenärzte| จักษุแพทย์, หมอที่รักษาดวงตา
Augenzeuge(n) |der, pl. Augenzeugen| พยานที่เห็นเหตุการณ์, พยานที่อยู่ในเหตุการณ์, See also: die Augenzeugin
unter vier Augenเป็นการส่วนตัว, สองต่อสอง เช่น Kann ich mit dir unter vier Augen sprechen?
Säugetier[ซอยเกอร์เทียร์] (n) |das, pl. Säugetiere| สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
saugen(vt) |saugte/sog, hat gesaugt/gesogt, etw.(A)| ดูด สูบ
Schlitzauge(n) |das, pl. Schlitzaugen| คนที่ตาหยี, คนที่ตาเล็ก, เจ๊ก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auge {n} [anat.] | Augen {pl} | ein Auge zudrücken | mit aufgerissenen Augen | mit bloßem Auge | unter vier Augen | unter vier Augen | jdn. aus dem Auge verlieren [übtr.] | mit einem blauen Auge davonkommen [übtr.]; glimpflich davonkommen | Augen mit schweren Liderneye | eyes | to turn a blind eye | saucer eyed | with the naked eye | between you and me and the gatepost | in private | to lose sight of sb. | to get off cheaply; to get off lightly | hooded eyes [Add to Longdo]
Auge {n}; Öhr {n}; Nadelöhr {n}; Knospe {f}eye [Add to Longdo]
Augen...ocular [Add to Longdo]
Augen...ophthalmic [Add to Longdo]
Augenabstand {m}interocular distance [Add to Longdo]
Augenabstand vom Bildschirmviewing distance [Add to Longdo]
Augenblick {m} | Augenblicke {pl} | im Augenblick; vorerst | im Augenblick | im letzten Augenblick | im ersten Augenblick; im ersten Moment | den günstigen Augenblick wahrnehmenmoment | moments | at the moment | at present; right now | in the nick of time; in the (very) last moment | for a moment | to seize the moment [Add to Longdo]
Augenblick {m}; Moment {m}instant [Add to Longdo]
Augenblick {m}tick [Add to Longdo]
Augenblick {m}jiffy [Add to Longdo]
Augenbraue {f} [anat.] | Augenbrauen {pl}eyebrow | eyebrows [Add to Longdo]
Augenbraue {f}; Stirn {f}brow [Add to Longdo]
Augenbrauenstift {m}eyebrow pencil; eyepencil [Add to Longdo]
Augenkonturenstift {m}; Eyeliner {m}eyeliner [Add to Longdo]
Augenfarbe {f}color of eyes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラスゲージ[gurasuge-ji] (n) glass gauge [Add to Longdo]
ゲージ[ge-ji] (n) gauge; (P) [Add to Longdo]
ゲージガラス[ge-jigarasu] (n) gauge glass [Add to Longdo]
ゲージブロック[ge-jiburokku] (n) gauge block [Add to Longdo]
ゲージ圧力[ゲージあつりょく, ge-ji atsuryoku] (n) pressure gauge [Add to Longdo]
ゲージ理論[ゲージりろん, ge-ji riron] (n) gauge theory [Add to Longdo]
ゲージ粒子[ゲージりゅうし, ge-ji ryuushi] (n) gauge boson [Add to Longdo]
コンソール[konso-ru] (n) (1) {comp} (computer) console; (2) single console for multiple diving gauges [Add to Longdo]
ストレーンゲージ[sutore-nge-ji] (n) strain gauge [Add to Longdo]
スナップゲージ[sunappuge-ji] (n) snap gauge [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
被加数[ひかすう, hikasuu] augend, summand [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[め, me] Auge, (Suffix_bei_Ordnungszahlen) [Add to Longdo]
目下[もっか, mokka] augenblicklich [Add to Longdo]
目撃者[もくげきしゃ, mokugekisha] Augenzeuge [Add to Longdo]
目測[もくそく, mokusoku] Augenmass, Schaetzung [Add to Longdo]
眉毛[まゆげ, mayuge] Augenbraue [Add to Longdo]
[まなこ, manako] Auge [Add to Longdo]
眼科医[がんかい, gankai] Augenarzt [Add to Longdo]
瞬刻[しゅんこく, shunkoku] Augenblick, -Moment [Add to Longdo]
耳目[じもく, jimoku] Auge_und_Ohr, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AUGE
     Apple User Group Europe (org., Apple, user group)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 auge /oʒ/ 
  manger; trough

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Auge /augə/ 
  eye

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top