ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปราศจาก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปราศจาก-, *ปราศจาก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปราศจาก(v) be without, See also: be deprived of, be rid of, Syn. พ้นไป, ไม่มี, Example: การเดินขบวนประท้วงล้มเหลวทุกครั้งเนื่องจากผู้ประท้วงปราศจากอาวุธที่จะต้านทานกับฝ่ายทหารที่มีอาวุธอยู่ในมือซึ่งพร้อม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิรามิษปราศจากความยินดีอันเป็นเครื่องล่อใจ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
i.o.p. (irrespective of percentage)ปราศจากขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrespective of percentage (i.o.p.)ปราศจากขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unequivocalปราศจากความเคลือบคลุมสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
want of considerationปราศจากสินจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anhydrousปราศจากน้ำ, ไม่มีน้ำผลึก, แอนฮัยดรัส [การแพทย์]
Asepticปราศจากเชื้อ, เทคนิคฆ่าเชื้อ, ปลอดเชื้อ [การแพทย์]
Copepodปราศจาก [การแพทย์]
De-Aerateปราศจากฟองอากาศ [การแพทย์]
Inhibition, Loss ofปราศจากการควบคุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What about this, Mr Reasonable Doubt?- อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นายปราศจากข้อสงสัย? 12 Angry Men (1957)
Without ado, he put ten lire in my apron pocket and pushed me outโดยปราศจากความวุ่นวาย, เขาใส่สิบ lire ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง my apron และผลักฉันออก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"Without bloodshed, there is no forgiveness"โดยปราศจากการนองเลือด, มี ยกโทษให้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"No forgiveness without bloodshed"."ไม่ใช่ยกโทษให้โดยปราศจากการนองเลือด". \ NBaudelaire Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Whenever men are equal, without that difference, happiness cannot existคนเมื่อไรก็ได้เท่ากับ, โดยปราศจากthat difference, ความสุขไม่สามารถคงอยู่ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
"...without making a last homage to the object of his adorationโดยปราศจากการกระทำความเคารพล่าสุด to the วัตถุของการบูชาของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We'll never get that fat sound again without more horns.พวกเราจะไม่ได้เสียงใหญ่อีกครั้งโดยปราศจากแตร The Blues Brothers (1980)
Without each other there ain't nothing either can doโดยปราศจากซึ่งกันและกันไม่มีสิงที่เราสามารถทำ The Blues Brothers (1980)
Without each other there ain't nothing either can doโดยปราศจากซึ่งกันและกันไม่มีสิงที่เราสามารถทำ The Blues Brothers (1980)
A private man without wealth without property without official title or office.ชายสันโดษ ไร้ความมั่งคั่ง ปราศจากทรัพย์สิน และยศถาบรรดาศักดิ์ Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปราศจาก[prātsajāk] (v) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from  FR: être dépourvu de ; être privé de
ปราศจาก[prātsajāk] (prep) EN: without  FR: sans ; libre de ; dépourvu de
ปราศจากข้อเสีย[prātsajāk khøsīa] (v, exp) EN: be perfect
ปราศจากความปรานี[prātsajāk khwām prānī] (adj) EN: heartless ; merciless ; pitiless  FR: sans pitié ; sans merci ; impitoyable ; implacable
ปราศจากความลำเอียง[prātsajāk khwām lam-īeng] (adj) EN: unbiased ; unbiassed
ปราศจากที่อยู่อาศัย[prātsajāk thīyū āsai] (v, exp) EN: be homeless   FR: être sans domicile
ปราศจากหลักฐาน[prātsajāk lakthān] (adj) EN: groundless  FR: sans fondement ; infondé
ปราศจากเงื่อนไข[prātsajāk ngeūankhai] (adj) EN: unconditional  FR: inconditionnel ; sans condition
ปราศจากเหตุผล[prātsajāk hētphon] (x) EN: without reason ; unjustified  FR: sans raison ; injustifié
ปราศจากไขมัน[prātsajāk khaiman] (x) EN: fat free  FR: sans matières grasses

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absent(prep) ปราศจาก
anhydrous(adj) ปราศจากน้ำ, Syn. waterless, dried up
against someone's will(idm) ปราศจากความเห็นพ้อง
barren(adj) ปราศจากพืชผล, See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
be without(phrv) ไม่มี, See also: ปราศจาก, ไร้
beyond reasonable doubt(idm) ปราศจากข้อสงสัย (สำนวนกฎหมาย), See also: ไม่มีข้อกังขา
chaste(adj) ซึ่งรักษาพรหมจารี, See also: ปราศจากมลทิน, บริสุทธิ์, สะอาดบริสุทธิ์, Syn. pure, virgin
footloose and fancy-free(idm) ปราศจากการผูกมัด, See also: ไม่รับผิดชอบ
decaffeinated(adj) ซึ่งไม่มีคาเฟอีน, See also: ปราศจากสารคาเฟอีน
deprived(adj) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ), See also: ขาดแคลน, Syn. dispossed, stripped

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
an-(คำเสริมหน้า) ซึ่งหมายถึง ไม่, ปราศจาก, ขาดแคลน, Syn. not, without
anaerobic(แอนแอโร' บิค) adj. ซึ่งดำรงชีพได้โดยปราศจากอากาศหรือออกซิเจน
anhydr-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'ปราศจากน้ำ' (without water)
anhydrous(แอนไฮ' ดรัส) adj. ปราศจากน้ำ, ซึ่งเอาน้ำออกหมด (with all waer removed)
antisepsis(แอนทีเซพ' ซิส) n. การทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, Syn. asepsis
antiseptic(แอนทีเซพ' ทิค) adj., n. ซึ่งป้องกันหรือทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, สารหรือ ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว, Syn. aseptic, disinfectant
aplomb(อะพลอม'อะพลัม') n. ความสุขุม, ความมั่นใจ, ความปราศจากความประหม่า
asepsis(อะเซพ'ซิส) n. ภาวะปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์, วิธีการทำให้ปราศจากเชื้อโรค, Syn. antisepsis, Ant. sepsis
aseptic(อะเซพ'ทิค) adj. ปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์. -asepticism n., Syn. antiseptic, Ant. septic

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrary(adj) โดยพลการ, ตามอำเภอใจ, ปราศจากเหตุผล
aseptic(adj) ปราศจากเชื้อโรค
minus(adj) ลบ, ไม่มี, ขาด, ไร้, ปราศจาก
nil(n) ศูนย์, ความว่างเปล่า, การปราศจาก
sterility(n) ความเป็นหมัน, ความแห้งแล้ง, ความปราศจากเชื้อ
without(adv, pre) ภายนอก, ข้างนอก, ปราศจาก, นอกเหนือ, พ้น, ไม่มี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
short of(phrase) ปราศจาก/ เว้นไว้แต่

German-Thai: Longdo Dictionary
einwandfrei(adj, adv) ราบรื่น, ปราศจากปัญหา เช่น Diese Maschine läuft einwandfrei. เครื่องจักรนี้เดินราบรื่นดี
ohne(prep) ปราศจาก, ไร้ เช่น Kannst du es ohne mich schaffen? เธอทำได้ไหมโดยไม่มีฉัน, Ärzte ohne Grenze แพทย์ไร้พรมแดน
kraftlos(adj) ปราศจากแรงหรือพลังงาน, See also: A. kraftvoll
ausschließlich(adj, adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: A. einschließlich, Syn. ohne
zweifellos(adv) เป็นที่แน่นอนปราศจากความสงสัย, Syn. ohne Zweifel
rauchfrei[เร๊าค-ไฟร] (adj) ปราศจากการสูบบุหรี่ ปลอดจากการสูบบุหรี่

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top