ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

お父さん

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -お父さん-, *お父さん*
Japanese-English: EDICT Dictionary
お父さん(P);御父さん[おとうさん(P);おとっさん(ok), otousan (P); otossan (ok)] (n) (hon) (See 父さん) father; dad; papa; pa; pop; daddy; dada; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
Your father will lose face if you don't keep your promise.あなたが約束を守らないとお父さんの立場がなくなりますよ。
Do you know where your father went?あなたのお父さんが何処に行ったか知っていますか。
Not only your father but also I am against your plan.あなたのお父さんだけでなく私もあなたの計画に反対です。
Your father seems very nice.あなたのお父さんて、よさそうな方ですね。
I am acquainted with your father.あなたのお父さんのことは存じております。
What does your father do?あなたのお父さんの仕事は何ですか。
How old is your father?あなたのお父さんはおいくつですか。
Where is your father?あなたのお父さんはどこにいますか。
What does your father do?あなたのお父さんはどんな仕事をしてるの?
Your father has been in Paris, hasn't he?あなたのお父さんはパリにいらっしゃったことがありますね。
How old is your father?あなたのお父さんは何歳ですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your father wasn't too happy at first about your meeting us, was he?[JA] 貴女のお父さんは、最初は貴女が 我々に会うことに反対したの? Forbidden Planet (1956)
Does your father know you're here?[JA] 貴女が此所に居る事を 貴女のお父さんは知ってるの? Forbidden Planet (1956)
- What did your father tell you?[JA] あなたのお父さんは 何をあなたに言いましたか? Bambi (1942)
- Does he?[JA] - お父さんは? Roman Holiday (1953)
I see you've traded in your spots for a pair of antlers.[JA] まるでお父さんのような角が 生えたじゃないか? Bambi (1942)
What did your father tell you this morning?[JA] 今朝、お父さんはなんて言ってましたか? Bambi (1942)
Father![JA] お父さん Chameleon (2008)
Well, here's to his health then.[JA] では お父さんの健康を祝して Roman Holiday (1953)
Sure there is. You are. That's why I'm here.[JA] お父さんの方が大事よ だから来たの Kansas City Confidential (1952)
What does he do?[JA] お父さんは何してる人? Roman Holiday (1953)
Father.[JA] お父さん Crimson Peak (2015)
Hasn't your father taught you anything at all?[JA] 貴女のお父さんは 全く何も貴女に教えていませんか? Forbidden Planet (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top