ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forsake

F AO0 R S EY1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forsake-, *forsake*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forsake(vt) ละทิ้ง, Syn. abandon, desert, relinquish
forsake(vt) ยกเลิก, See also: เลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forsake(ฟอร์เซค') vt. { forsook, forsaken, forsaking, forsakes } ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, เลิก., See also: forsaker n., Syn. renounce
forsaken(ฟอร์เซ'เคิน) v. กริยาช่อง 3 ของ forsake. adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง, ซึ่งถูกละทิ้ง, See also: forsakenness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
forsake(vt) ละทิ้ง, จากไป, ทิ้ง, ตัดขาด, เลิก, ทอดทิ้ง
forsaken(adj) ที่ถูกทอดทิ้ง, ที่ถูกละทิ้ง, ที่ถูกตัดขาด
forsaken(vt pp ของ) forsake

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How could I forsake the purity of love...ผมจะทำให้ความรัก Don Juan DeMarco (1994)
You want me to forsake my family?ลุงอยากให้ผมละทิ้งครอบครัวของผมหรือ? Episode #1.5 (2008)
Forsake any thoughts of freedom, และครั้งหนึ่งชีวิตของเจ้า อยู่เลยออกไปนอกกำแพงนั่น Mark of the Brotherhood (2010)
Give me your sword, or do you forsake even that honor?ส่งดาบมาให้ข้าหรือว่าเจ้าจะให้ข้าเอาเอง Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
How could the heavens ever forsake my dear nephew?สวรรค์จะละทิ้งหลานที่ข้ารักไปได้อย่างไร? Episode #1.4 (2010)
Don't forsake mankind.อย่าทอดทิ้งพวกมนุษย์ Immortals (2011)
But the day will never come that we forsake this planet and its people.แต่จะไม่มีวันที่เรา ทอดทิ้งดาวดวงนี้ และคนบนดาวนี้เช่นกัน Transformers: Dark of the Moon (2011)
We're not asking you to forsake your old ways, but you did say you wanted to see how we lived here in Boston, and this is it.เราไม่ได้ขอให้ท่านละทิ้งหนทางดั้งเดิม แต่พวกท่านต้องการเห็นหนทางของเรา วิถีของเราในบอสตัน Going Dutch (2011)
Tomorrow, you're going to take the black, forsake all claim to your inheritance and start North.วันพรุ่ง จงไปเข้าร่วม ไนท์วอทช์เสีย ทิ้งสิทธิของเจ้า ต่อดินแดนข้าและไปทางเนหือ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Why would you forsake the Gods of your father and your house?เหตุใดเจ้าจึงอยากละทิ้งทวพเทพ ที่พ่อเจ้าและตระกูลเจ้านับถือ You Win or You Die (2011)
But I only punish liars and those who forsake me.แต่ข้าลงทัณฑ์เพียงผู้มุสา และพวกที่ละทิ้งข้า Meet the New Boss (2011)
A vampire whose only wish is to forsake all vampires.แวมไพร์ที่หวังเพียงละทิ้งเผ่าพันธุ์แวมไพร์ Turn This Mother Out (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forsakeHe could not forsake his friend in trouble.
forsakeI can't forsake a friend in trouble.
forsakeWe made a bargain that we wouldn't forsake each other.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละทิ้ง[lathing] (v) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person  FR: abandonner ; déserter ; négliger
ผละ[phla] (v) EN: leave ; part with ; desert ; separate ; forsake ; repel ; abandon  FR: s'en aller ; se détacher
ปล่อยเกาะ[plǿikǿ] (v) EN: leave ; abandon ; forsake
ร้าง[rāng] (adj) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied  FR: désert ; abandonné
ทิ้ง[thing] (v) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender  FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)
ทรยศ[thørayot] (v) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect  FR: trahir ; faire défection
ทอดทิ้ง[thøtthing] (v) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake  FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORSAKE F AO0 R S EY1 K
FORSAKEN F AO0 R S EY1 K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forsake (v) fˈəsˈɛɪk (f @1 s ei1 k)
forsaken (v) fˈəsˈɛɪkən (f @1 s ei1 k @ n)
forsakes (v) fˈəsˈɛɪks (f @1 s ei1 k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
見捨てる(P);見すてる[みすてる, misuteru] (v1, vt) to abandon; to fail; to desert; to forsake; (P) [Add to Longdo]
見切り[みきり, mikiri] (n) abandon; forsake; (P) [Add to Longdo]
見変える[みかえる, mikaeru] (v1, vt) to forsake one thing for another [Add to Longdo]
四面楚歌[しめんそか, shimensoka] (n, adj-no) being surrounded by enemies on all sides; being betrayed (forsaken) by everybody [Add to Longdo]
振り捨てる;振捨てる[ふりすてる, furisuteru] (v1, vt) to shake off; to forsake [Add to Longdo]
突き放す;突き離す[つきはなす, tsukihanasu] (v5s, vt) to thrust away; to refuse bluntly; to forsake [Add to Longdo]
班女が閨[はんじょがねや;はんじょがけい, hanjoganeya ; hanjogakei] (exp) (arch) (See 秋の扇) bedroom of a forsaken woman [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top