ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

demilitarized zone

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -demilitarized zone-, *demilitarized zone*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
demilitarized zone(n) เขตปลอดทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
demilitarized zoneเขตปลอดทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
demilitarized zoneเขตปลอดทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've always felt no matter what we were going through no matter how painful things got if our feet found each other under the blankets even just the slightest connection it'd tell us we'd entered the demilitarized zone that we were gonna be okay, that we were still an "us".ผมมักจะผละออกห่างเสมอ ไม่ว่าเรากำลังประสบปัญหาอะไร... ...ไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม... ...ถ้าเท้าเราได้สัมผัสกัน ใต้ผ้าห่ม... The Story of Us (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขตปลอดทหาร(n) demilitarized zone, Example: แต่ก่อนเคยมีเขตปลอดทหารระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย แต่เดี๋ยวนี้ยกเลิกไปแล้ว, Count Unit: เขต, Thai Definition: พื้นที่ที่ไม่มีทหารควบคุมหรือคอยดูแลกำกับอยู่
ปลอดทหาร(n) demilitarized zone, Syn. เขตปลอดทหาร, Example: เมื่อก่อนเคยมีเขตปลอดทหารระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วเนื่องจากทั้งสองประเทศได้ทำสัญญาเป็นพันธะมิตรกัน, Count Unit: เขต, Thai Definition: ดินแดนหรือเขตที่ไม่มีที่ตั้งกองทหารตามสนธิสัญญาหรือข้อตกลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขตปลอดทหาร[khēt pløt thahān] (n, exp) EN: demilitarized zone  FR: zone démilitarisée [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
休戦地帯[きゅうせんちたい, kyuusenchitai] (n) demilitarized zone; demilitarised zone; DMZ [Add to Longdo]
非武装地帯[ひぶそうちたい, hibusouchitai] (n) demilitarized zone; demilitarised zone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 demilitarized zone
   n 1: a zone from which military forces or operations or
      installations are prohibited; "tensions exist on both sides
      of the demilitarized zone separating North Korea and South
      Korea" [syn: {demilitarized zone}, {DMZ}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top