ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

star fruit

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -star fruit-, *star fruit*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา star fruit มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *star fruit*)
English-Thai: Longdo Dictionary
star fruit(n) มะเฟือง (เนื่องจากภาพตัดขวางเป็นรูปดาว), carambola

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะเฟือง[n.] (mafeūang) EN: starfruit = star fruit ; star apple ; carambola   FR: carambole [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杨桃[yáng táo, ㄧㄤˊ ㄊㄠˊ, / ] carambola tree; star fruit tree, #47,503 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 star fruit
   n 1: deeply ridged yellow-brown tropical fruit; used raw as a
      vegetable or in salad or when fully ripe as a dessert [syn:
      {carambola}, {star fruit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top