Search result for

al

(229 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -al-, *al*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
alkylphenol (n ) a family of organic compounds obtained by the alkylation of phenols. The term is usually reserved for commercially important propylphenol, butylphenol, amylphenol, heptylphenol, octylphenol, nonylphenol, dodecylphenol and related "long chain alkylphenols" (LCAPs). Methylphenols and ethylphenols are also alkylphenols, but they are more commonly referred to by their specific names, cresols and xylenols.

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Allaby, alibi[al-la-bi] (n vt ) An alibi is the plea or mode of defense under which a person on trial for a crime proves or attempts to prove that the person was in another place when the alleged act was committed; as, to set up an alibi; to prove an alibi.

English-Thai: Longdo Dictionary
al Qaedaกลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
al-Qaida(n) กลุ่มผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะ
alcohol misuseการดื่มสุรามากเกินไป, การดื่มสุราอย่างไม่เหมาะสม, S. alcoholism,
All the best(phrase) โชคดี
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ
also(adv) ด้วย,เช่นเดียวกัน
alternative energy(n) พลังงานทดแทน, พลังงานทางเลือก
altoชั้นกลาง (เป็น prefix ของเมฆที่มีระดับความสูง 6,000-20,000 ฟุต)
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
al[SUF] ระบุให้เป็นนามที่มาจากคำกริยา
ala[N] ปีกหรือสิ่งที่คล้ายปีก (เช่น หู)
alb[N] เสื้อคลุมยาวของบาทหลวง
ale[N] เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่ทำจากข้าวมอลต์
all[N] จำนวนทั้งหมด, See also: สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all[ADJ] ทั้งหมด, See also: ทั้งมวล, ทั้งสิ้น, ทั้งผอง, ทั้งปวง, ทั้งหลาย, ล้วนแต่, ล้วนแล้วแต่, สรรพ, ตลอด, Syn. total, whole, entire
all[PRON] ทุกคน, See also: จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด, Syn. everyone, everything
all[ADJ] ทุกๆ, See also: ทุก, ใดๆ, Syn. every one of, each, any
all[ADJ] มาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: อย่างยิ่ง
alt[ADJ] สูง (เสียง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alabbr. Alabama, Anglo-Latin
al dente(อาล' เดน ทิ) Italian ไม่นุ่มและไม่แข็งเกินไป (เมื่อกัดด้วยฟัน)
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
al-(คำเสริมหน้า) ad-
al.abbr. Latin alia (สิ่งอื่น ๆ) alil (คนอื่น ๆ)
ala.abbr. Alabama
alabamine(แอล' ละแบมมิน) n., chem. astaine; มีสัญลักษณ์ Ab (astatine)
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
alack(อะแลค') interj. อนิจจา,อนิจจัง.
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
alacrity(n) ความกระชุ่มกระชวย,ความกระตือรือร้น,ความว่องไว
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ,ปลุก,ทำให้ตกใจกลัว
albeit(con) ถึงแม้ว่า,แม้ว่า,ทว่า,มาตรว่า
albino(n) คนเผือก
album(n) อัลบั้มรูป,สมุดใส่รูป
albumen(n) ไข่ขาว
albumin(n) ธาตุโปรตีนชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ala; wing๑. กลีบคู่ข้าง๒. ปีก, ครีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alabasterหินอะลาบาสเตอร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alabasterอะลาบาสเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alabastronขวดอะลาบาสตรอน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alacrimaภาวะไร้น้ำตา, ภาวะน้ำตาน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alactasiaภาวะขาดแล็กเทส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alar cartilageกระดูกอ่อนปีกจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmismลัทธิสร้างสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alaskiteหินอะแลสไกต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alanineอลานีน, อะลานีน, อาลานีน, อะลานีน, อลานิน [การแพทย์]
alanineอะลานีน, กรดอะมิโนชนิดหนึ่ง  สูตรเคมีคือ CH3CHNH2COOH [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Alanine transaminaseแอลละนิน ทรานอะมิเนส [TU Subject Heading]
Alanine, Betaเบต้าอะลานีน [การแพทย์]
Alar อะลาร์
อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Alar Dysgenesisปีกของกระดูกตะโพกเจริญผิดรูป [การแพทย์]
Alar Nasiปีกจมูก, กระดูกอ่อนที่ปีกจมูกทั้ง 2 ข้าง [การแพทย์]
Alarm Functionภาวะตึงเครียด [การแพทย์]
Alarm Signal, Movementเด็กในครรภ์ดิ้นน้อยครั้งลงจนไม่รู้สึกเด็กดิ้น, ภาวะที่ไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นแล้ว [การแพทย์]
Alarms, Falseสัญญาณอันตรายลวง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Alexander (name ) อเล็กซานเดอร์
alhambra decree (n ) พระราชประกาศอาลัมบรา เป็นพระราชประกาศที่ออกโดยสมเด็จพระราชินีนาถอิสซาเบลลาแห่งสเปน และสมเด็จพระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 2 แห่งอาราอน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 1492 เพื่อขับไล่ชาวยิวออกจากสเปน (wikipedia.org)
See also: S. Edict of Expulsion,
all butเป็นสำนวน แปลว่า almost หรือ nearly เกือบจะ
all mod cons (adj ) (บ้านหรือห้องพัก) ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่นเครื่องซักผ้า ตู้เย็น ครบถ้วน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก
all over the placeสับสน (confused)
All that glitters is not gold (Idioms ) สิ่งที่สวยงามน่าหลงใหล อาจไม่ใช่สิ่งที่มีค่า
All thumbs (Idioms ) ไม่คล่องแคล้ว งุ่มง่าม
All too often (phrase ) มันถี่เกินไป
alleviate (vt ) ทำให้บรรเทา
See also: S. relieve,soothe,allay, A. exacerbate,
allocate (vt ) แบ่งให้, กำหนด, บรรจุ, ลง(บัญชี)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But most of all,แต่.. ยิ่งกว่านั้น The Serena Also Rises (2008)
You'll always be second-rate.นายหนะต้องอยู่ในแถวสองตลอด The Serena Also Rises (2008)
Why don't you just claim your throne and leave me alone?ทำไมเธอไม่กลับไปนั่งบนบัลลังค๋ของเธอแล้วเลิกยุ่งกับฉัน The Serena Also Rises (2008)
Has he always been like that?พ่อนายเป็นยังงั้นตลอดเลยหรอ The Serena Also Rises (2008)
When I realized hot, desperate women drink in bars alone.ตอนที่ฉันคิดได้ว่ามีสาวฮอท และสิ้นหวังมานั่งดื่มคนเดียวที่บาร์น่ะสิ The Serena Also Rises (2008)
When'd you start drinking in bars alone?นายเริ่มดื่มที่บาร์คนเดียวตอนไหนหรอ? The Serena Also Rises (2008)
I hate to say that I'm surprised that he knows me so well but that is the kind of husband I've always wanted.ฉันละไม่อยากจะพูดเลยว่าฉันละเซอร์ไพรส์จริงๆที่เขารู้จักฉันดีเกินไปละ แต่นี่แหละ... คือสามีที่ฉันต้องการมาตลอด The Serena Also Rises (2008)
I didn't have to. You already know the man who bought it.ดิฉันไม่จำเป็นต้องเสนออะไรหรอกค่ะ คุณรู้จักชายคนที่ซื้อรูปภาพดีอยู่แล้ว The Serena Also Rises (2008)
We all have a secret.พวกเราทุกคนล้วนมีความลับ The Serena Also Rises (2008)
All right, but I did what you told me.เอาหละครับ แต่ผมลองทำอย่างที่คุณพูดแล้ว The Serena Also Rises (2008)
First of all, I didn't take over the girls at school.อย่างแรกเลยนะ ฉันไม่ได้แย่งเพื่อนเธอที่โรงเรียน The Serena Also Rises (2008)
- I tried to reach you all night.ฉันโทรหาเธอตลอดคืน The Serena Also Rises (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
al$100 will cover all your expenses for the trip.
al1/4 of the world's carbon dioxide emissions are from America, Its per-capita emissions are also the greatest in the world.
al500 policemen were put on strict alert.
al80% of all English words come from other languages.
al80% of all information in the world's computers is in English.
alA bad workman always blames his tools.
alA battery of aluminum pots and pans.
alA big dog is always beside him.
alA big man is not always robust.
alAbility alone is not enough.
alA bill came along with the package.
alA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งข้อหา[V] allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ทุกชนิด[N] every kind, See also: all kinds, all types, Ant. บางชนิด, Example: ยานยนต์ทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
ทุกฝ่าย[N] every side, See also: all sides, all parties, every group, Example: งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทุกราย[N] everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ปวงประชา[N] all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
มาโดยตลอด[ADV] always, Syn. โดยตลอด, ตลอดมา, สม่ำเสมอ, Ant. บางครั้งบางคราว, บางครั้ง, บางคราว, Example: การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอด
ค่อนคืน[ADV] almost the whole night, Ant. ค่อนวัน, Example: มันเที่ยวเลาะเล็มหญ้าระบัดอยู่จนค่อนคืน, Thai definition: เกือบทั้งคืน, เกือบสว่าง
ค่อนวัน[ADV] almost the whole day, Ant. ค่อนคืน, Example: แม่จำปีคนแข็งแรงเคยโม่แป้งได้เป็นค่อนวัน, Thai definition: เกือบทั้งวัน
จ่อคอหอย[V] point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
ตลอดปีตลอดชาติ[ADV] always, See also: all the time, Syn. ซ้ำซาก, ตลอดศก, ทั้งปีทั้งชาติ, ทั้งปี, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: เขาสอบตกตลอดปีตลอดชาติ, Thai definition: เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา, ไม่เปลี่ยนแปลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อดิเรกลาภ[n.] (adirēklāp) EN: windfall   
อะดรีนาลิน[n.] (adrīnālin) EN: adrenalin   FR: adrénaline [f]
แอลเจียร์[n. prop.] (Aēljīa) EN: Algiers   FR: Alger

CMU English Pronouncing Dictionary
AL    AE1 L
ALF    AE1 L F
ALE    EY1 L
ALM    AA1 M
ALL    AO1 L
ALI    AA1 L IY0
ALA    EY1 L AH0
AL.    AE2 L AH0 B AE1 M AH0
AL.    AE1 L
ALS    AE1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Al    (n) (a1 l)
Alf    (n) (a1 l f)
Ali    (n) (a1 l ii)
alb    (n) (a1 l b)
ale    (n) (ei1 l)
all    (n) (oo l)
alp    (n) (a1 l p)
Alec    (n) (a1 l i k)
Alan    (n) (a1 l @ n)
Alex    (n) (a1 l i k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Alkoholentzugsklinik(n) |die, pl. Alkoholentzugskliniken| สถานบำบัดผู้ติดเหล้าแอลกอฮอล์
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
allesทั้งหมด ทุกอย่าง เช่น alles in allem, über alles, Das ist alles.
Alles Gute!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้มีแต่สื่งดีๆ
Alltag(n) |der, pl. Alltage| ชีวิตประจำวัน
Alpen(n) |pl.| เทือกเขาแอลป์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altern {n}aging [Add to Longdo]
Allee {f}alley [Add to Longdo]
Allrad...all-wheel [Add to Longdo]
Alabaster {m}alabaster [Add to Longdo]
Alabasterkarton {m}alabaster cardboard [Add to Longdo]
Alanin {n} [biochem.]Alanine [Add to Longdo]
Allee {f}; Straße {f} | Alleen {pl}avenue | avenues [Add to Longdo]
Alarm {m} | Alarme {pl} | Alarm auslösen; Alarm geben | falschen Alarm gebenalarm | alarms | to give the alarm; to alarm | to cry wolf [Add to Longdo]
Alarmanlage {f}alarm system [Add to Longdo]
Alarmanzeige {f}alarm display [Add to Longdo]
Alarmausgangskarte {f}alarm output card [Add to Longdo]
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert [Add to Longdo]
Alarmeingangskarte {f}alarm input card [Add to Longdo]
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device [Add to Longdo]
Alarmglocke {f}alarm bell [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alcool(n) |m| แอลกอฮอล์
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
襅(oK)[ちはや, chihaya] (n) (obsc) (uk) thin, white ceremonial haori worn by miko [Add to Longdo]
鈹(oK)[かわ, kawa] (n) (uk) matte (metallurgical) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个人[yī gè rén, ㄧ ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ, / ] alone [Add to Longdo]
一共[yī gòng, ㄧ ㄍㄨㄥˋ, ] altogether [Add to Longdo]
一同[yī tóng, ㄧ ㄊㄨㄥˊ, ] along; together [Add to Longdo]
一向[yī xiàng, ㄧ ㄒㄧㄤˋ, ] all along; the whole time; constantly; earlier; lately [Add to Longdo]
一天到晚[yī tiān dào wǎn, ㄧ ㄊㄧㄢ ㄉㄠˋ ㄨㄢˇ, ] all day long; the whole day [Add to Longdo]
一揽子[yī lǎn zi, ㄧ ㄌㄢˇ ㄗ˙, / ] all-inclusive; undiscriminating [Add to Longdo]
一概[yī gài, ㄧ ㄍㄞˋ, ] all; without any exceptions; categorically [Add to Longdo]
一生[yī shēng, ㄧ ㄕㄥ, ] all one's life; throughout one's life [Add to Longdo]
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds [Add to Longdo]
世代交替[shì dài jiāo tì, ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄧˋ, ] alternation of generations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進[10しん, 10 shin] decimal [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進基数[10しんきすう, 10 shinkisuu] decimal radix [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進数[10しんすう, 10 shinsuu] decimal, decimal digit, decimal number [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
先哲[せんてつ, sentetsu] alter_Philosoph, alter_Weiser [Add to Longdo]
先賢[せんけん, senken] alte_Weise (aus frueherer Zeit) [Add to Longdo]
全般[ぜんぱん, zenpan] Allgemeinheit, Gesamtheit [Add to Longdo]
全般的[ぜんぱんてき, zenpanteki] allgemein, insgesamt [Add to Longdo]
全部[ぜんぶ, zenbu] alle, alles [Add to Longdo]
八方[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
公共[こうきょう, koukyou] Allgemeinheit, oeffentlich [Add to Longdo]
前方後円墳[ぜんぽうこうえんふん, zenpoukouenfun] alte_Grabstaette_fuer_jap.Kaiser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (17 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Al \Al\, a.
   All. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Al \Al\, n. (Chem.)
   the chemical symbol for aluminum.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Al \Al\ conj.
   Although; if. [Obs.] See {All}, conj.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 al- \al-\ prefix.
   (a) [AS. eal.] All; wholly; completely; as, almighty, almost.
   (b) [L. ad.] To; at; on; -- in OF. shortened to a-. See
     {ad-}.
   (c) The Arabic definite article answering to the English the;
     as, Alkoran, the Koran or the Book; alchemy, the
     chemistry.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Al
   n 1: a silvery ductile metallic element found primarily in
      bauxite [syn: {aluminum}, {aluminium}, {Al}, {atomic number
      13}]
   2: a state in the southeastern United States on the Gulf of
     Mexico; one of the Confederate states during the American
     Civil War [syn: {Alabama}, {Heart of Dixie}, {Camellia
     State}, {AL}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AL
     Artificial Life
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 AL
     Assembly Language
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 ‐al
   ‐ish; ‐like
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 al
   alder
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 al [ɑl]
   evenif
   already; bynow; yet
   though; although
   all; allofit
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 al
    monthly
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 red
 
 1. (der, dest) kırmızı, kızıl, al
 2. komünist olan
 3. kırmızı renk, kırmızı boya
 4. kırmızı giyimli kimse
 5. kırmızı renkli şey
 6. (gen.) (bh) anarşist
 7. komunist. red admiral kırmızı renkli güzel bir kelebek. Red Army Sovyetler Birliği ordusu. red bandfish flandrabalığı, (zool.) Cepola rubescens. red blindness kırmızı renk körlüğü. red cedar bir cins kırmızı ardıç. red cent ABD peni
 8. az para. Red China (k. dili) Kızıl Çin. red corpuscle alyuvar. Red Crescent Kızılay. red cross İngiliz bayrağındaki kırmızı haç
 9. (bh) Kızılhaç. red deer kırmızı bir geyik, (zool.) Cervus elaphus. red drum deniz güzeli
 10. (zool.) Sciaenops ocellata. Red En(sig.)n Kanada bayrağı. red fir odunu kırmızı bir cins çam, (bot.) Abies magnifica. red fire kırmızı ışık vererek yanan madde. red flag kızıl bayrak
 11. isyan bayrağı
 12. tehlike işareti. red gum bir çeşit dişeti iltihabı. red hat Katolik kardinal şapkası. red heat tav. red herring ilgiyi tehlikeli bir konudan başka yöne çekmek için öne sürülen mevzu. red lead sülüğen. redletter day büyük yortu günü
 13. bir insanın hayatındaki en mühim gün. red light (trafikte) kırmızı ışık. redlight district fahişeler mahallesi. red man kızılderili. red osier sürgünleri sepet yapımında kullanılan bir söğüt, (bot.) Salix purpurea red pepper kırmızı biber. Red Sea Kızıldeniz. red shift (astr.) uzaklaşan bir cisim tayfının hrmızıya dönüşmesi. red tape kırtasiyecilik. in the red zarar etmiş, zimmet tarafında kırmızı rakamları olan. not worth a red cent beş para etmez, değersiz
 14. hiç meteliği yok. see red son derece öfkelenmek, gözlerini kan bürümek, adam öIdürecek kadar kızmak. redness kırmızılık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 rubicund
 
 1. kırmızı, al
 2. çabuk kızaran (yüz) rubicun'dity kırmızılık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ruddy
 
 1. kırmızı, al
 2. sıhhatli ve pembe yüzlü
 3. (İng.), (argo) kahrolası. ruddiness kırmızılık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ursprache
 
 1. (Al.), (dilb.) varsayılan en eski HintAvrupa dili.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 vermilion
 
 1. al renk, parlak kırmızı
 2. zincifre, sülüğen
 3. al
 4. zincifre veya sülüğen sürmek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 werewolf
 
 1. (Al.), (mit.) kurt şekline girmiş insan
 2. kurt şekline girebilen kimse.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top