Search result for

*fas*

(727 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fas, -fas-
English-Thai: Longdo Dictionary
fast food(n slang) อาหารจานด่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fast[ADJ] เร็ว, See also: ว่องไว, รวดเร็ว, เร่งรีบ, Syn. swift, quick, Ant. slow, sluggish
fast[ADJ] แน่น, See also: ติด, ติดแน่น, ยึดแน่น, Syn. attached, immovable
fast[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างเร่งรีบ, อย่างไม่ชักช้า
fast[ADV] อย่างมั่นคง, See also: อย่างแน่นอน, อย่างติดแน่น, Syn. firmly, fixedly, Ant. unsecurely
fast[VI] จำกัดอาหาร, See also: งดอาหาร, อดอาหาร, ถือศีลอด, Syn. abstain, diet, starve
fast[N] ช่วงเวลาอดอาหาร, See also: การอดอาหาร
fasces[N] มัดไม้ที่หุ้มขวานที่มีใบขวานโผล่ออกมา, See also: สัญลักษณ์การมีอำนาจของผู้ปกครองชั้นสูงของกรุงโรมโบราณ
fascia[N] แผงหน้าปัดด้านหน้าของรถ, Syn. dashboard
fascia[N] พื้นผิวเรียบใต้ขอบหลังคา, Syn. fascia board
fascia[N] แผ่นป้ายชื่อร้านที่อยู่เหนือประตูเข้า, Syn. facia
fascia[N] พังผืด
fasten[VI] ติด, See also: ยึด, ผูก, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fasten[VT] ผูก, See also: มัด, รัด, พัน, Syn. fix, freeze, peg, pin, Ant. unfasten
fascism[N] ลัทธิฟาสซิสต์, See also: ลัทธิชาตินิยมในอิตาลีก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง
fashion[N] แฟชั่น, See also: รูปแบบที่กำลังนิยม, สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม, วิธีการที่กำลังนิยม, Syn. manner, method, style
fashion[VT] ทำให้เป็นรูปร่าง, See also: ทำให้เป็นลวดลาย, Syn. create, make, shape
sunfast[ADJ] ถูกแดดแล้วสีไม่ตก
fascicle[N] มัดเล็กๆ, See also: พวกเล็กๆ, เล่มแยกของหนังสือ, Syn. bundle, cluster, group
fastback[N] ส่วนท้ายของรถที่ลาดลงมา, See also: รถยนต์ที่มีส่วนท้าย
fastener[N] ที่ยึด, See also: เครื่องยึด, ตัวเกี่ยว, กระดุม, Syn. hook, lock, clamp, grip
stedfast[ADJ] มั่นคง, See also: แน่วแน่
unfasten[VT] ปลด, See also: คลายออก, ปลด, ถอด, แกะ, Syn. untie, undo, Ant. fasten, tie
bind fast[PHRV] ผูกให้แน่น, See also: มัดให้แน่น
breakfast[N] อาหารเช้า, See also: อาหารมื้อเช้า, Ant. dinner
breakfast[VI] ทานอาหารเช้า, See also: กินอาหารเช้า, Syn. eat
colorfast[ADJ] ที่มีสีทนนาน
fascinate[VI] ลุ่มหลง, See also: หลงใหล, ชื่นชอบมาก, จับใจ, Syn. absorb, attract, engross, Ant. bore
fascinate[VT] ทำให้ลุ่มหลง, See also: ทำให้หลงใหล, ทำให้จับใจ, ชื่นชอบ, Syn. captivate, charm, Ant. disgust
fashioner[N] ช่างออกแบบเสื้อผ้า, See also: นักออกแบบ, ดีไซเนอร์, Syn. designer
fast food[N] อาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว, See also: อาหารฟาสต์ฟู้ด, Syn. food, junk food
fast-food[ADJ] เกี่ยวกับอาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว
fasten on[PHRV] ติดแน่น, See also: ยึดแน่น
fasten on[PHRV] จ้อง, See also: จ้องมองไปที่, Syn. lay on, pin on, place on, put on, throw on
fasten on[PHRV] เลือก, Syn. drop on, pick on, pitch on
fasten on[PHRV] เลือกตำหนิ, See also: เจาะจงว่ากล่าว, Syn. drop on, land on, pick on, pitch on
fasten on[PHRV] ยึดติดกับ, See also: ยึดมั่นใน, Syn. fasten onto, hook onto, latch onto, seize on
fasten on[PHRV] ใกล้ชิดกับ, Syn. fasten onto
fasten on[PHRV] ปิดไว้ด้านบนของ, Syn. fasten onto
fasten to[PHRV] ทำให้ติดแน่นอยู่กับ, See also: ทำให้ยึดแน่นอยู่กับ
fasten up[PHRV] ทำให้ติด, See also: ยึดติดกับ
fastening[N] สิ่งที่ใช้ยึดติด, See also: ตัวเกี่ยว, เครื่องยึด, Syn. fastener
make fast[PHRV] ทำให้เร็วขึ้น, See also: เร่งให้เร็ว
steadfast[ADJ] แน่นอน, See also: แน่วแน่
ultrafast[ADJ] รวดเร็วมาก, See also: ฉับไว
fascinated[ADJ] น่าดึงดูดใจ, See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง, Syn. captivated, enchanted, dazzled, Ant. disgusted, bored
fascinator[N] คนที่ทำให้ลุ่มหลง
fashion on[PHRV] ทำตาม, See also: ทำตามแบบ, ทำให้เหมือนกับ, Syn. model after, pattern after
fashion on[PHRV] เลียนแบบ (คนที่ชื่นชอบ), See also: ลอกเลียน, ทำตัวเหมือน
fashion to[PHRV] ทำให้สอดคล้องกับ (เช่น รูปร่าง, รสนิยม), See also: ทำให้เข้ากับ
fasten off[PHRV] ผูกไว้กับ...แล้ว, See also: ติดเสร็จแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
breakfast(เบรค'ฟาสทฺ) n. อาหารมื้อเช้า
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
colorfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
colourfastadj. ติดสีย้อมได้ดี,มีสีทนทาน, See also: colorfastness n. ดูcolorfast colourfastness n. ดูcolorfast
fasabbr. fetal alcohol syndrome
fascia(แฟซ'เซีย) n., พังพืด,แถบ,สาย,ผ้าพันแผล, See also: fascial adj. -pl. fasciae
fasciate(แฟซ' ซิเอท) adj. เป็นมัด ๆ ,เป็นมัด,เป็นสาย
fasciclen. มัดเล็ก ๆ
fascinate(แฟส'ซะเนท) vt. ชวนเสน่ห์,ตรึงใจ vi. จับใจ,ตรึงใจ., See also: fascinative adj., Syn. attract
fascinatingadj. ซึ่งทำให้หลงเสน่ห์,ตรึงใจ, See also: fascinatingly adv., Syn. captivating
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์,ความตรึงใจ,เสน่ห์,อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm
fascinatorn. บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้หลงเสน่ห์
fascioliasisโรคพยาธิใบไม้ในลำไส้
fascism(แฟซ'ซิสซึม) n. ลัทธิชาตินิยมของรัฐบาลเผด็จการ มีลักษณะก้าวร้าวและแบ่งผิว
fascist(แฟช'ซิสทฺ) n. ผู้ยึดถือลัทธิfascism,ผู้เผด็จการ. adj. เกี่ยวกับลัทธิฟาสซิสท์., See also: fascistic adj.
fash(แฟซ) n. ความลำบาก
fashion(แฟช'เชิน) n. แฟชั่น,รูปแบบ,วิธีการ,สิ่งที่กำลังนิยมกัน,แบบสมัยนิยม,คนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม,ความนิยมกัน. -Phr. (in fashion ตามสมัย) . -Phr. (out fashion ล้าสมัย), Syn. make,style,mode,shape,form
fashionableadj. ทันสมัย,ตามสมัยนิยม. -n. บุคคลที่ทันสมัย., See also: fashionableness n., Syn. stylish,-A. outdated
fast(ฟาสทฺ) vi.,n. (การ) อดอาหาร,กินเจ adj. เร็ว,เดินเร็ว,แน่น,ติด,ด้าน,ตื้อ,มั่นคง,ซื่อสัตย์,ไม่ตก (สี) ,สนิท (หลับ) -adv. แน่น,สนิท (หลับ) ,เร็ว. -Phr. (fast asleep หลับสนิท) .
fasten(ฟาส'เซิน) vt. ผูก,แน่น,รัดแน่น,มัดแน่น,ยึด,ตรึง,ติด,รวมที่,ให้ความสนใจ,เพ่ง., See also: fastener n., Syn. affix
fastenern. กระดุม,ขอเกี่ยว,สิ่งยึด,ที่ยึด,ที่กลัด,ที่เหน็บ
fasteningn. สิ่งที่ยึด,ที่ยึด,การยึด,การติด,ที่กลัด
fastidious(ฟัสทิด'เดียส) adj. เอาใจยาก,จู้จี้พิถีพิถัน., See also: fastidiousness n., Syn. fussy
fastigiate(ฟาสทิจ' จีเอท) adj. เป็นรูปแหลม,เป็นรูปยาวเรียว,
fastness(ฟาสทฺ'นิส) n. สถานที่มั่นคง,ความมั่นคง,ความเร็ว
handfastn. การตกลงด้วยการจับมือ
hard-and-fastadj. ยึดแน่น,ติดแน่น,เข้มงวด., See also: hard-and-fastness n.
holdfastn. เครื่องยึด,เครื่องจับ,ตะขอ,ที่หนีบ
makefast(เมค'ฟาสทฺ) n. เสาผูกเรือ
steadfast(สเทด'เฟิสทฺ) adj. แน่วแน่,แน่นอน,มั่นคง,ไม่เปลี่ยนแปลง,มีศรัทธาแน่วแน่,ยึดมั่น., See also: steadfastly adv. steadfastness n., Syn. stedfast devoted,loya
stedfast(สเทด'ฟาสทฺ) adj. = steadfast (ดู), See also: stedfastly adv. stedfastness n.
unfasten(อันฟาส'เซิน) vt. ปลดออก,ปล่อย,ถอด, Syn. release,undo
water-fast(วอ'เทอะฟาสทฺ) adj. ไม่ละลายในน้ำ,ทนน้ำ,สีไม่ตกเมื่อถูกน้ำ
zip fastenern. ซิป

English-Thai: Nontri Dictionary
breakfast(n) อาหารเช้า
fascinate(vt) ทำให้หลงเสน่ห์,ทำให้หลงใหล,ตรึงใจ,ทำให้ตะลึงงัน
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม
fashion(n) รูปแบบ,แบบ,สมัย,แฟชั่น,สมัยนิยม
fashion(vt) ทำแบบ,ปั้น,สลักเสลา
fashionable(adj) ตามแฟชั่น,ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
fast(adj) รวดเร็ว,ด่วน,เร็ว,แน่น,แข็ง,จดจ่อ,ดื้อ,มั่นคง
fast(adv) โดยเร็ว,โดยสิ้นเชิง,รวดเร็ว,แน่น
fast(n) การอดอาหาร,การลดอาหาร,การกินเจ
fast(vi) อดอาหาร,ลดอาหาร,กินมังสวิรัติ
fasten(vt) ผูก,ตรึง,ทำให้แน่น,รัด,มัด,ยึด,กลัด,ให้ความสนใจ
fastidious(adj) จู้จี้,จุกจิก,เอาใจยาก,พิถีพิถัน
fastness(n) ความแน่น,ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความรวดเร็ว
holdfast(n) ตะขอ,เครื่องยึดจับ
OLD-old-fashioned(adj) ล้าสมัย,หัวโบราณ,หัวเก่า,คร่ำครึ
steadfast(adj) แน่วแน่,มั่นคง,แน่นอน,ยึดมั่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prevailing-torque fastenersตัวยึดกันคลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
subfascialใต้พังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
serum-fast; sero-fastดื้อเซรุ่ม, ทนเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stain, acid fast๑. สีย้อมทนกรด๒. การย้อมสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sero-fast; serum-fastดื้อเซรุ่ม, ทนเซรุ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid fast stain๑. สีย้อมทนกรด๒. การย้อมสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acid-fast bacteriaแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
breakfast pieceภาพอาหารเช้า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bacteria, acid-fastแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug-fast; drug-resistantดื้อยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
drug-resistant; drug-fastดื้อยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fast idleเดินเบารอบสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast-idle camลูกเบี้ยวเดินเบารอบสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fastbackรถเก๋งท้ายลาด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fastidiumความรังเกียจอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fastigiate-กิ่งตั้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fasciaplasty; fascioplastyศัลยกรรมตกแต่งพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciatedติดแผ่แบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fascicleกลุ่ม, มัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascicleกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fascicled rootรากกลุ่ม, รากพวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fascicularในมัดท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fascicular cambiumแคมเบียมในมัดท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fascicular twitchingการกระตุกทั้งมัดซ้ำ (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciculateแบบกระจุก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fasciitisพังผืดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciodesisการเย็บพังผืดติดกับกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascioplasty; fasciaplastyศัลยกรรมตกแต่งพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciorrhaphyศัลยกรรมซ่อมพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fasciotomyการผ่าพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascismลัทธิฟาสซิสต์ (ระบบเผด็จการในอิตาลี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fashionสมัยนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast๑. ติดทน, ติดแน่น๒. ดื้อ (ยา)๓. การอดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Fast Ethernetฟาสต์อีเทอร์เน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fast flushingการล้างอย่างเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fast Fourier transformผลการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
foot; holdfastส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fasciaพังผืด, แผ่นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fascial-พังผืด, -แผ่นพังผืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interfascicular cambiumแคมเบียมระหว่างมัดท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
interfascicular regionเนื้อเยื่อระหว่างมัดท่อลำเลียง [มีความหมายเหมือนกับ medullary rays; pith rays] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
intrafascicularอยู่ในมัดท่อลำเลียง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
twitching, fascicularการกระตุกทั้งมัดซ้ำ (กล้ามเนื้อ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
holdfast; footส่วนยึด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fast Breeder Reactorเครื่องปฏิกรณ์(นิวเคลียร์)แบบผลิตเชื้อเพลิง(ด้วยนิวตรอนเร็ว) เอฟบีอาร์ [นิวเคลียร์]
Fast neutronนิวตรอนเร็ว, นิวตรอนที่มีพลังงานสูงกว่า 1 แสนอิเล็กตรอนโวลต์ [นิวเคลียร์]
Bed and breakfast accommodationsที่พักพร้อมอาหารเช้า [TU Subject Heading]
Fasciaพังผืด [TU Subject Heading]
Fascia lataเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Fasciitisพังผืดอักเสบ [TU Subject Heading]
Fasciitis, Necrotizingพังผืดอักเสบชนิดมีการตายของเนื้อเยื่อ [TU Subject Heading]
Fasciitis, Plantarพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ [TU Subject Heading]
Fasciolidaeพยาธิใบไม้ฟัสซิโอลิเด [TU Subject Heading]
Fascioloidiasisโรคพยาธิใบไม้ลำไส้ [TU Subject Heading]
Fascismฟาสซิสต์ [TU Subject Heading]
Fashionเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]
Fashion merchandisingธุรกิจแฟชั่น [TU Subject Heading]
Fashion photographyการถ่ายภาพแฟชั่น [TU Subject Heading]
Fashion showsการแสดงแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]
Fasion designการออกแบบเครื่องแต่งกายสมัยนิยม [TU Subject Heading]
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Fastenersเครื่องยึด [TU Subject Heading]
Fasts and feastsเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนา [TU Subject Heading]
Myofascial pain syndromesกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อและพังผืด [TU Subject Heading]
Fast Trackกลุ่มสินค้าที่จะต้องเร่งลดภาษี (ในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน) " ซึ่งมีอยู่ 15 รายการ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ปุ๋ย เยื่อกระดาษ เฟอร์นิเจอร์ไม้และหวาย ผลิตภัณฑ์หนัง สิ่งทอ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันพืช เคมีภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ พลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เซรามิกและแก้ว และแคโทดที่ทำจากทองแดง " [การทูต]
Acid Fastแอซิดฟาสท์ [การแพทย์]
Adrenaline Fastnessภาวะทนต่อแอดรินาลิน [การแพทย์]
Asynchronus Fashionอัตราส่วนไม่พอเหมาะ [การแพทย์]
Bacilli, Acid Fastแอซิดฟาสท์เบซิลไล [การแพทย์]
Bacillus, Acid-Fastแบคทีเรียชนิดย้อมติดสีทนกรด [การแพทย์]
Blood Glucose, Fastingระดับน้ำตาลเมื่ออดอาหาร,ระดับน้ำตาลในเลือดตอนเช้า [การแพทย์]
Blood Sugar, Fastingระดับของน้ำตาลในเลือดภายหลังงดอาหาร6ชั่วโมง [การแพทย์]
Blood Sugar, Fastingงดอาหารและเครื่องดื่มตลอดคืน [การแพทย์]
Bungarus Fasciatusงูสามเหลี่ยม [การแพทย์]
Crab-Like Fashionแบบขาปู [การแพทย์]
Decompression Fasciotomyการผ่าตัดเพื่อลดแรงอัดดัน [การแพทย์]
Epinephrine Fastnessภาวะทนต่อเอปิเนฟริน [การแพทย์]
Fasciaพังผืด,ฟาสเชีย,เยื่อแผ่น,พังผืด,เส้นใยพังผืดห่อหุ้มโครงสร้างกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia Lata, Tensorกล้ามเนื้อเทนเซอร์ฟาสเซียลาต้า [การแพทย์]
Fascia Lata, Tensor of theกล้ามเนื้อเกี่ยวกับการงอและกางต้นขา [การแพทย์]
Fascia Transversalisพังผืดทางผิวลึกของกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia, Deepพังผืด,เยื่อพังผืดส่วนลึก,พังผืดชั้นลึก [การแพทย์]
Fascia, Endopelvicพังผืดของช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Fascia, Neckผังผืดบริเวณคอ [การแพทย์]
Fascia, Obturatorพังผืดที่บุปิดกล้ามเนื้อ [การแพทย์]
Fascia, Pelvicพังผืดในช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Fascia, Periuretericเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่กันอย่างหนาแน่น [การแพทย์]
Fascia, Pretrachealแผ่นเนื้อเยื่อที่อยู่หน้าต่อหลอดลม [การแพทย์]
Fascia, Prevertebralแผ่นเอ็นหน้ากระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Fascia, Renalแผ่นพังผืดรีนัล [การแพทย์]
Fascia, Superficialพังผืดชั้นตื้น,พังผืดชั้นบน [การแพทย์]
Fascia, Superiorพังผืดทางด้านบน [การแพทย์]
Fasciclesส่วนที่ใช้ทิ่มแทง,มัด,กลุ่มย่อย,ฟาสซิเคิล [การแพทย์]
Fasciculationฟาสศิคุเลชั่น,กล้ามเนื้อมีการสั่นกระตุกเห็นเป็นคลื่นใต้ผิวหนัง,การกระตุกของกล้ามเนื้อ,กล้ามเนื้อหดตัวเป็นหย่อมๆ,อาการกระตุกของกล้ามเนื้อ,การกระตุก,กล้ามเนื้อกระตุก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
after a fashion (phrase ) ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับเลิศเลอ
fashion artistช่างฝีมือทางแฟชั่นเสื้อผ้า
fashion victim (slang ) คนที่พยายามแต่งตัวตามแฟชั่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
fashionist (n) ผู้นำแฟชัน
See also: S. นักแฟชัน, ดารา, นางแบบ,
fashtionista (n ) เด็กสาวที่รู้เรื่องแฟชั่นตามสมัยอย่างดี
fully fashioned[Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) / Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) ] (adj ) 1. Fully ​fashioned (ฟุ้ล หลิ แฝด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอังกฤษ (ฺBrE.) 2. Full-​fashioned (ฟุล แฟ้ด เฉิ่น ดฺ) เป็นคำคุณศัพท์ที่มีใช้ในภาษาอเมริกัน (ฺAmE.) ทั้งสองคำมีความหมายว่า "เย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแบบเข้ารูปหรือรัดรูป" เช่น Fully fashioned ​clothes (เสื้อผ้ารัดรูป) / fully fashioned ​stockings (ถุงน่องรัดรูป) / fully fashioned ​tights (กางเกงถุงน่องรัดรูป) เป็นต้น
Rail Fastener (jargon ) เครื่องยึดเหนี่ยวราง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nearly fell over the side.Bin fast über Bord gefallen. Angela's Ashes (1999)
This takes the bloody biscuit.Das schlägt dem Fass den Boden aus. Angela's Ashes (1999)
I can't believe we're gonna pay that madman.Unfassbar, diesen Irren zu bezahlen! Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
Lock in target.Ziel erfasst! Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
I mean, the physical part.Ich meine seine körperliche Verfassung. The Bone Collector (1999)
Beam came down and damn near cut him in half.Ein Balken kam runter und hat ihn fast gezweiteilt. The Bone Collector (1999)
I can't believe I'm doing this.Ich kann nicht fassen, dass ich das hier mache. The Bone Collector (1999)
-We're almost there.- Wir haben's fast. The Bone Collector (1999)
Oh, I almost forgot.- Das hätte ich fast vergessen. Simply Irresistible (1999)
Or else I'd missed you.- Fast hätte ich dich verpasst. Simply Irresistible (1999)
- But it's amazing.- Nein, es ist faszinierend. Simply Irresistible (1999)
This is amazing.Das ist faszinierend. Simply Irresistible (1999)
Good. Lock in coordinates, prepare to jump to normal space.Koordinaten erfasst, fertig machen zum Sprung in den normalen Raum. Babylon 5: A Call to Arms (1999)
You can run it like almost any other ship.Man kann es wie fast jedes andere Schiff steuern. Babylon 5: A Call to Arms (1999)
You were in here almost half an hour.Sie waren fast eine halbe Stunde hier. Babylon 5: A Call to Arms (1999)
-Confirm target lock.- Bestätige ZieIerfassung. Babylon 5: A Call to Arms (1999)
-Don't touch me.- Fass mich nicht an. Babylon 5: A Call to Arms (1999)
-Target locked, ready to fire.- ziel erfasst, fertig zum Feuern. Babylon 5: A Call to Arms (1999)
We're picking up scanners.Wir erfassen ScannersignaIe. Babylon 5: A Call to Arms (1999)
Sixty seconds to target acquisition.60 Sek. bis zur ZieIerfassung. Babylon 5: A Call to Arms (1999)
-We've got a target lock.- Ziel erfasst. Babylon 5: A Call to Arms (1999)
Sometimes you border on competent.Manchmal bist du fast kompetent. End of Days (1999)
Your Vatican knights almost killed her!Die "Ritter des Vatikans" hätten sie fast getötet. End of Days (1999)
You're almost there.Du bist fast am Ziel. End of Days (1999)
- You almost slept the whole day.Fast den ganzen Tag. End of Days (1999)
-Where you're touching it!- Da, wo du anfasst. Any Given Sunday (1999)
Thirty-nine-year-old Cap Rooney two-time Pantheon Cup winner, almost 50,000 passing yards now to be replaced by the second-string quarterback.Cap Rooney, 39 Jahre alt, 2maliger Pantheon Cup - Gewinner, die 50.000 Yards fast überschritten, wird jetzt durch den 2. Quarterback ersetzt. Any Given Sunday (1999)
Jack got such a laugh off that one.- Jack hat sich fast totgelacht! Any Given Sunday (1999)
I sacrificed $ 1 0 million because dumb rednecks like the coach in San Diego...Und Sie reden über Opfer! Ich habe fast 10 Millionen geopfert! Any Given Sunday (1999)
In my opinion... ... heisnotmedicallyfittoplay. I need one sack and three more tackles...Er ist nicht in der gesundheitlichen Verfassung, zu spielen. Any Given Sunday (1999)
Close, but no.Fast richtig. Sie sagte: 10 Things I Hate About You (1999)
Don't touch anything. You may get hepatitis.Fass nichts an, Du holst Dir noch eine Hepatitis. 10 Things I Hate About You (1999)
Don't touch anything.Fasst hier nichts an. 10 Things I Hate About You (1999)
Your eyes have a little green in them.Deine Augen sind ja fast grün. 10 Things I Hate About You (1999)
-With the Pygmies?Bei den Pygmäen? Fast... 10 Things I Hate About You (1999)
"not even a little bit, not even at all"Nicht einmal fast. 10 Things I Hate About You (1999)
Short answer, man.Scogg, Kurzfassung, Mann. Deep Blue Sea (1999)
But almost everyone here is top of their game.Aber fast jeder hier ist Spitze auf seinem Gebiet. Deep Blue Sea (1999)
It's 230 feet from the lagoon floor to the lagoon surface!Es sind fast 70 Meter vom Meeresgrund bis zur Oberfläche. Deep Blue Sea (1999)
Grab hold of a hot pan, a second can seem like an hour.Fass 'ne heiße Pfanne an, und 'ne Sekunde ist wie eine Stunde. Deep Blue Sea (1999)
Put your hands on a hot woman an hour can seem like a second.Fass 'ne heiße Frau an, und eine Stunde vergeht wie eine Sekunde. Deep Blue Sea (1999)
Formidable to men, fascinating to women.GroSartig zu den Männern, faszinierend fur Frauen. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
It was such a strange sound, almost like words calling me.Es war so ein seltsames Geräusch, fast wie Worte die mich riefen. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
I can't believe they are sending a woman.Ich kann nicht fassen, dass sie eine Frau schicken. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
Instead, she plays the fool, gets herself nearly killed!Stattdessen stellt sie sich so blôd an, dass sie fast getôtet wird! The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
I can't believe it.Ich kann's nicht fassen. The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999)
- ..and my younger boy starts to choke!- ... undmeinSohnwärefast erstickt. Never Been Kissed (1999)
Fascinating.Faszinierend. Never Been Kissed (1999)
But it's close.Aber fast. Never Been Kissed (1999)
You yell, you hit people. You touch other guys' butts.Ihr schlagt euch, und ihr fasst anderen Kerlen an den Hintern. Never Been Kissed (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fasA black coat is in fashion this winter.
fasA cheetah runs as fast as any animal.
fasA dog can run faster than a man can.
fasAerobics is all the fashion.
fasA fashion model must have a good carriage.
fasA fast child may win the race but even a slow child can compete.
fasA fast walker can walk six km in an hour.
fasA fire can spread faster than you can run.
fasAfter a year's practice, she plays the piano after a fashion.
fasAfter breakfast we went out for a walk.
fasA good ballboy or ballgirl must be able to concentrate hard and run fast.
fasA horse can run faster than a man can.
fasAir travel is fast, sea travel is, however, restful.
fasA little walk will give you a good appetite for breakfast.
fasAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
fasAre you through with your breakfast?
fasAs a proud new father, I gave my fast child plenty of books.
fasAs he was so tired, he fell fast asleep.
fasA short stroll along the beach gave me a good appetite for breakfast.
fasAs I didn't have any breakfast, I am very hungry now.
fasAs soon as he went to bed, he fell fast asleep, for he was very tired.
fasA strong wind is blowing and I can't walk fast.
fasAt first, I had difficulty understanding people when they spoke too fast.
fasA walk before breakfast is refreshing.
fasBad news travels fast. [Proverb]
fasBeing exhausted, she was soon fast asleep.
fasBest of all, he learns things fast.
fasBetty drives fast.
fasBill can run faster than Bob.
fasBill can run fastest in his class.
fasBob cooks breakfast in the morning.
fasBread and butter is my usual breakfast.
fasBread and butter is their usual breakfast.
fasBreakfast is a smorgasbord.
fasBreakfast is ready.
fasBreakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m.
fasBreakfast will not be served after ten o'clock.
fasBring two breakfasts, please. No 2 on the menu, and two teas with milk.
fasCan a two-year-old boy run that fast?
fasCan I order from the breakfast menu?
fasCan you run fast?
fasCan you swim as fast as he?
fasCan you throw a fast ball?
fasCertain animals are fast disappearing.
fasCheck all the loose knots and fasten them tight.
fasChristmas is fast approaching.
fasCould you bring my breakfast to room 305?
fasDave is the fastest swimmer of all my classmates.
fasDid the world really act as fast as possible to meet the threat to the environment?
fasDid you have breakfast this morning?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าหลงใหล[ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
ประจำใจ[V] adhere to, See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind, Example: เขายึดคติทำดีได้ดีเป็นคติประจำใจเขาในการดำเนินชีวิต, Thai definition: ยึดไว้ในใจ
ยอดนิยม[ADJ] highly popular, See also: highly fashionable, Example: จูเลียโรเบิร์ตครองรางวัลดาราหญิงยอดนิยมจากรายการพีเพิลส์ช้อยส์อวอร์ดส์, Thai definition: มีคนนิยมมาก
รวดเร็วทันใจ[ADV] fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai definition: เร็วตามที่ต้องการ
เชยแหลก[V] be very unfashionable, Syn. เชย, เชยระเบิด, Ant. ทันสมัย, Example: ในยุคนี้ถ้าใครไม่รู้จักดาราคนนี้ถือว่าเชยแหลกทีเดียว, Notes: (สแลง)
ปิ๊ง[V] like, See also: love, be fond of, be pleased with, be fascinated, Syn. ต้องใจ, ถูกใจ, Example: หนุ่มสาวคู่นี้ปิ๊งกันตั้งแต่แรกเห็น, Thai definition: พบสิ่งประทับใจเข้าแล้ว
เร็วจี๋[ADV] very fast, Syn. รีบด่วน, เร็วมาก, Ant. ช้า, เอื่อย, Example: เด็กหญิงวิ่งเร็วจี๋นำหน้าฝูงควายไป
ร้านขายเสื้อผ้า[N] clothes shop, See also: fashion house
คาดเข็มขัด[V] belt, See also: fasten one's seat belt, Ant. ถอดเข็มขัด, Example: ผมตื่นแต่เช้า แต่งตัวเรียบร้อย คาดเข็มขัด ทั้งที่ปกติไม่เคยคาด, Thai definition: ใช้เข็มขัดผูกไว้ที่เอว
ตามแฟชั่น[ADV] fashionably, See also: in fashion, Syn. ตามสมัยนิยม, Ant. ล้าหลัง, Example: วัยรุ่นสมัยนี้มักใช้คำพูดตามแฟชั่น, Thai definition: ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ไม่เปลี่ยนใจ[V] not change one's mind, See also: be steadfast, Ant. เปลี่ยนใจ, Example: แม้พวกนั้นจะให้สินบนผมเท่าไร ผมก็ไม่เปลี่ยนใจ, Thai definition: ไม่เปลี่ยนความคิด
เร่งเครื่อง[V] increase speed, See also: go faster, step on, Ant. เบาเครื่อง, Example: พี่เร่งเครื่องตามรถคันหน้าไปติดๆ หลังจากที่รถคันนั้นขับปาดหน้าผ่านไป, Thai definition: บังคับเครื่องให้เร็วหรือแรงขึ้น
อาหารจานด่วน[N] fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Count unit: จาน, Thai definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ
อาหารจานด่วน[N] fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Thai definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ, ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกนี้
รัดรึง[V] caress tightly, See also: fasten tightly, clasp tightly, Example: เขาถูกปัญหารัดรึงแน่นยิ่งขึ้นจนต้องแย้มเป็นนัยๆ ว่าจะต้องลาออกจากตำแหน่ง, Thai definition: กอดไว้แน่น, ผูกไว้แน่น
ฉลุย[ADV] fast, See also: easily, Example: เผลอเพียงแป๊บเดียวเขาวิ่งฉลุยไปถึงโน่นแล้ว, Thai definition: ไปโดยสะดวกสบาย, Notes: (สแลง)
ซิ่ง[ADV] speeding, See also: fast, quickly, swiftly, Example: เสียงมอเตอร์ไซค์ขับซิ่งดังแสบแก้วหูก่อความรำคาญให้กับชาวบ้าน, Thai definition: ขับรถเร็วและโลดโผน, Notes: (ปาก)
เจ้าเสน่ห์[ADJ] charming, See also: fascinating, enchanting, Syn. มีเสน่ห์, Example: คนเจ้าเสน่ห์บางทีก็เผลอทำคนใกล้ว้าเหว่
มอบ[V] fasten, See also: smoothen, Example: ฉันกับน้องช่วยกันมอบปากกระทงให้ดูเรียบร้อยสวยงาม, Thai definition: ทำให้แน่นหรือให้เรียบด้วยการหุ้มหรือขลิบตามริม เช่น มอบปากกระทง
ยึด[V] fix, See also: stick, secure, attach, fasten, Syn. เหนี่ยว, รั้ง, Ant. ปล่อย, Example: มีตะปูยึดแผ่นไม้ไว้ 2 ตัว, Thai definition: ถือเอาไว้, ทำให้ไม่เคลื่อน
ยืนหยัด[V] be steadfast, See also: persist in, persevere in, insist on, Ant. ถอย, Example: ผู้นำไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ขัดแย้งกับกลุ่ม, Thai definition: สู้ไม่ยอมถอย
เจ้าเสน่ห์[V] be charming, See also: be attractive, be fascinating, Syn. มีเสน่ห์, Example: ลูกชายเขาท่าทางจะเจ้าเสน่ห์เหมือนพ่อ
ปรื๋อ[ADV] swiftly, See also: quickly, dartingly, very fast, Syn. ปร๋อ, จี๋, Example: เด็กๆ วิ่งปรื๋อทันทีที่ได้ยินเสียงรถไอศครีม, Thai definition: อาการที่นกบินพุ่งไปอย่างเร็ว, โดยปริยายหมายความว่า มีอาการรวดเร็วเช่นนั้น เช่น แล่นปรื๋อ วิ่งปรื๋อ
ระทึก[V] beat fast from fear, See also: be very fearful with quick and weak pulse, Example: ใจของเขานอกจากจะร้อนรนเหมือนโดนไฟเผาแล้ว มันยังระทึกจนแทบไม่เป็นจังหวะอีกด้วย, Thai definition: ใจเต้นตึกๆ, ใจสั่นรัว
สมัยนิยม[N] fashion, See also: vogue (word), mode, Syn. แบบอย่าง, แฟชั่น, ความนิยม, Example: แม่เขาเป็นคนหัวโบราณ ไม่ยอมให้เขาไว้ผมทรงแปลกๆ หรือแต่งกายตามสมัยนิยม
สมัยใหม่[ADJ] modern, See also: up-to-date, new-style, new-fashioned, modern-day, newfangled, Syn. ทันสมัย, Ant. สมัยเก่า, Example: บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อวงการศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ทุกสาขา คือ ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี
ใหลหลง[V] be infatuated with, See also: be carry about, have a passion for, be fascinated, be struck, Syn. หลงใหล, Example: เสียงลูกบิลเลียดกระทบกันที่เขาเคยใหลหลงในวัยเด็ก เป็นสิ่งที่เขาเบื่อหน่ายมากในปัจจุบัน
ใหลหลง[ADV] fascinatedly, See also: passionately, infatuatedly, Syn. หลงใหล, Example: หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ซึ่งเขาเคยอ่านอย่างใหลหลงเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว
อดอาหาร[V] starve, See also: fast, diet, go without food, go on a hunger strike, Ant. กินอาหาร, Example: สัตว์พวกนี้อดอาหารได้เก่ง อดได้ตั้งหลายๆ วัน โดยไม่รู้สึกเดือดร้อน
อ้าว[ADV] fast, See also: quickly, at full speed, at a fast clip, Example: เขาไม่แปลกใจที่จะเห็นดวงดอมนุ่งกระโปรงวิ่งอ้าวมา เพราะเห็นมาหลายหนแล้ว, Thai definition: อาการแห่งเรือหรือรถแล่น หรือคนวิ่งโดยเร็ว
อาหารเช้า[N] breakfast, See also: morning meal, Syn. ข้าวเช้า, Ant. อาหารเย็น, อาหารค่ำ, ข้าวเย็น, Example: อาหารเช้าควรรับประทานในระหว่าง 7-8 น., Thai definition: อาหารมื้อแรกของวัน
เร็วไว[ADV] quickly, See also: fast, rapidly, swiftly, hastily, Ant. ชักช้า, Example: ครูสั่งให้นักเรียนลุกขึ้นเร็วไว
ล่าม[V] tie, See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link, Ant. ปล่อย, Example: สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป, Thai definition: ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด
ไว[ADV] swiftly, See also: fast, quickly, rapidly, speedily, promptly, Thai definition: ลักษณะที่เคลื่อนไหว หรือสามารถคิด หรือกระทำสิ่งใดได้คล่องแคล่วรวดเร็วหรือฉับพลันทันที
หมดยุค[V] be outdated, See also: be out of date, be old-fashion, Syn. หมดสมัย, สิ้นยุค, สิ้นสมัย, หมดยุคหมดสมัย, Example: ปัจจุบันนี้หมดยุคของเครื่องพิมพ์ดีดแล้ว กลายเป็นยุคของคอมพิวเตอร์แทน, Thai definition: หมดความนิยม, ไม่ทันสมัย
หลงเสน่ห์[V] be enchanted by, See also: be fascinated with, Syn. หลงใหล, ติดใจ, Example: เขาหลงเสน่ห์นักร้องสาวรายหนึ่ง จนไม่ยอมกลับบ้าน, Thai definition: หมกมุ่ง, มัวเมา, คลั่งไคล้, เคลิบเคลิ้มในลักษณะที่ชวนให้รัก
หัวเก่า[ADJ] conservative, See also: old-fashioned, Syn. หัวโบราณ, คร่ำครึ, ล้าสมัย, Ant. หัวสมัยใหม่, ทันสมัย, Example: ประธานาธิบดีกอร์บาชอฟถูกต่อต้านจากผู้นำพรรคหัวเก่า ที่มองว่า เขาเป็นผู้ทำลายพรรคคอมมิวนิสต์ และทำลายสังคมนิยมในประเทศ, Thai definition: ที่นิยมตามแบบเก่า
อย่างเร็ว[ADV] quickly, See also: speedily, fast, Syn. อย่างรวดเร็ว, Ant. ชักช้า, Example: รถกระบะเคลื่อนที่ไปอย่างเร็วราวกับพายุเหาะ
จู้จี้จุกจิก[V] be fussy, See also: be choosy, be picky, be fastidious, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: เธอจู้จี้จุกจิกกับลูกๆ ของเธอมากเกินไปจนพวกเขารำคาญกันหมดแล้ว, Thai definition: บ่นว่าเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พร่ำไปเพราะไม่พอใจ
จู้จี้จุกจิก[ADJ] fussy, See also: fastidious, choosy, nit-picking, picky, finicky, pernickety, Syn. จู้จี้ขี้บ่น, จุกจิกจู้จี้, Example: ฉันรำคาญที่เขาเป็นคนจู้จี้จุกจิกอยู่ตลลอดเวลา, Thai definition: ที่พิถีพิถันกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ทำให้กวนใจ
ตามสมัยนิยม[ADV] fashionably, Syn. ตามแฟชั่น, Example: เด็กวัยรุ่นพากันแต่งตัวตามสมัยนิยม จนขาดความเป็นตัวของตัวเองไป, Thai definition: ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
โยง[V] tie, See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join, Example: หางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับเครื่อง, Thai definition: ผูกให้ติดกันเพื่อลากหรือจูงไป
พ้นสมัย[V] be out-of-date, See also: be out of fashion, be old-fashioned, be obsolete, be outmoded, be outdated, Syn. เลยสมัย, หมดสมัย, หมดยุค, Example: ี้ค่านิยมเรื่องความบริสุทธิ์ของผู้หญิงมันพ้นสมัยไปแล้ว เอามาใช้ตอนนี้ไม่ได้หรอก, Thai definition: เลยจากเวลานั้นหรือยุคนั้น
เก็บเล่ม[V] bind, See also: tie, fasten, Example: ทุกวันนี้ โรงพิมพ์เกิดขึ้นเป็น 100 แห่ง หนังสือแต่ต้องคิดว่าจะเอาดีทางด้านใด เก็บเล่ม เย็บเล่ม เข้าปก เป็นต้น, Thai definition: รวบรวมหนังสือหรือแผ่นภาพที่พิมพ์ไว้แล้วเรียงตามลำดับเลขหน้าเข้าเป็นเล่ม (ใช้แก่การพิมพ์)
กิโลมกะ[N] fascia, Syn. พังผืด, Thai definition: เยื่อเหนียวที่ยึดกล้ามเนื้อให้ติดกัน, Notes: (บาลี)
เกาะติด[V] adhere, See also: attach, fasten, fix, stick, Syn. ติด, ยึด, แนบ, เกาะเกี่ยว, Ant. ปล่อย, Example: เชื้อโรคต่างๆ จะลอยฟุ้งไปมาในอากาศรอบห้อง โดยมันจะเกาะติดอยู่บนอานุภาพของฝุ่นผงต่างๆ, Thai definition: จับหรือยึดสิงใดสิ่งหนึ่งไว้อย่างมั่นคง
เกี่ยว[V] hook, See also: seize, catch, fasten, hitch, clasp, Syn. จับ, รวบ, คล้อง, เกาะเกี่ยว, Example: มันใช้ปลายหางของมันเกี่ยวเป็นตะขอหรือดึงอะไรๆ ได้คล้ายมือเวลามันไต่ไปมา, Thai definition: เกาะติดหรือเหนี่ยวไว้
เขี้ยวตะขาบ[N] centipede fang shaped pliers, See also: double-spiked fastener used to join planks, Example: เขี้ยวตะขาบที่อยู่บนหลังคาขึ้นสนิมจนจะพังอยู่แล้ว, Thai definition: เหล็กที่ทำเป็นหมุดใช้ยึดกระดาน
ความหลง[N] infatuation, See also: enchantment, bewitchment, fascination, Syn. ความคลั่งไคล้, ความมัวเมา, Example: กฤษมีเมียสาวคราวลูก เขาให้ความรัก และความหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตา
ยึดมั่น[V] hold fast to, See also: persist in, adhere to, cling to, stick to, insist on, Syn. ถือมั่น, Example: เขายึดมั่นในทิฐิมานะของตนมากไม่ยอมฟังผู้อื่นเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารเช้า [n.] (āhān chāo) EN: breakfast   FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfūt) EN: fast food   FR: fast-food [m]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān duan) EN: fast food   
อาหารมื้อเช้า [n.] (āhān meū chāo) EN: breakfast   FR: petit-déjeuner [m]
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
แบบเสื้อ [n.] (baēp seūa) EN: pattern ; fashion   
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
ช่างถ่ายภาพแฟชั่น[n. exp.] (chang thāiphāp faēchan) EN: fashion photographer   FR: photographe de mode [m]
ชอบอกชอบใจ[v. exp.] (chøp ok chøpjai) EN: be fascinated   
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
ด่วน[adj.] (duan = dūan) EN: express ; urgent ; fast   FR: express ; urgent ; chaud
แฟชั่น[n.] (faēchan) EN: fashion ; vogue   FR: mode [f]
แฟชั่นโชว์[n. exp.] (faēchan chō) EN: fashion show   FR: défilé de mode [m]
หัวเก่า[adj.] (hūakao) EN: conservative ; old-fashioned ; of the old school of thought   FR: conservateur
หูตาไว[v. exp.] (hū tā wai) EN: be fast knowledgeable   
หูไวตาไว[v.] (hūwaitāwai) EN: be fast knowledgeable   
จับใจ[v.] (japjai) EN: impress ; imprint   FR: captiver ; fasciner ; charmer ; émouvoir ; ensorceler ; envoûter ; impressionner ; séduire ; toucher
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret   
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux
จู้จี้จุกจิก[v.] (jūjī-jukjik) EN: be fussy ; be choosy ; be picky ; be fastidious   
จู้จี้จุกจิก[adj.] (jūjī-jukjik) EN: fussy ; fastidious ; choosy ; nit-picking ; picky ; finicky ; pernickety   
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget   
แกะ [v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten   FR: retirer ; défaire
แก้[v.] (kaē) EN: untie ; loosen ; undo ; take off ; undo ; unpack ; unwrap ; unfasten ; unbind   FR: défaire ; détacher
การส่งลูกเร็ว[n. exp.] (kān song lūk reo) EN: fast service   FR: service rapide [m]
เก๋ไก๋[v.] (kēkai) EN: be chic ; be smart-looking ; be good-looking ; be stylish ; be fashionable ; be trendy   
ขัด[v.] (khat) EN: fasten ; attach ; bind   FR: attacher
ครึ[adj.] (khreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent   FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ควบ[v.] (khūap) EN: gallop ; be on a horse ; whip a horse on ; ride fast   FR: galoper ; fouetter un cheval ; monter à cheval
ขวับ[adv.] (khwap) EN: instantly ; quickly ; fast ; in a flash   
กิโลมกะ[n.] (kilōmaka) EN: fascia   
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp   FR: accrocher ; attacher
กลัด[v.] (klat) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag   FR: agrafer ; épingler
เกาะติด[v.] (kǿtit) EN: adhere ; attach ; fasten ; fix ; stick   FR: s'agripper ; se cramponner
กอดเก้าอี้[v. exp.] (køt kao-ī) EN: hold fast onto one's position (in a company/government bureau )   
ลหุ[adj.] (lahu) EN: rapid ; quick ; fast ; swift   FR: rapide
ล่าม[v.] (lām) EN: tie ; bind ; tether ; chain ; fasten ; attach ; link   FR: attacher ; enchaîner
หลับอุตุ[v. exp.] (lap utu) EN: sleep soundly ; be fast asleep   FR: dormir profondément
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated   FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
หลงใหล[adv.] (longlai) EN: fascinatingly ; enticingly ; alluringly   
โลด[adv.] (lōt) EN: fast ; quickly ; swiftly   
มั่น[X] (man) EN: certain ; sure ; positive ; confident ; firm ; solid ; stable ; secure ; strong ; sturdy ; steadfast   FR: solide ; sûr ; sérieux ; stable
มั่นคง[v.] (mankhong) EN: be secure ; be stable ; be firm ; be strong ; be sturdy ; be steadfast ; firm ; secure ; stable   
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure   FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
มโนหร[adj.] (manōhøn) EN: pretty ; beautiful ; charming ; fascinating   
มัด[v.] (mat) EN: bind ; tie; fasten ; wrap   FR: ficeler ; nouer ; attacher ; lier ; ligoter
มือลิง[n.] (meūling) EN: planks fastened between the ribs of a boat ; rib of a boat   
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating   FR: charmant ; séduisant

CMU English Pronouncing Dictionary
FASO    F AA1 S OW0
FAST    F AE1 S T
FASS    F AE1 S
FASIG    F AE1 S IH0 G
FASON    F AE1 S AH0 N
SOFAS    S OW1 F AH0 Z
FASTS    F AE1 S T S
FASICK    F AE1 S IH0 K
FASTER    F AE1 S T ER0
LOFASO    L OW0 F AA1 S OW0
FASULO    F AH0 S UW1 L OW0
FASONE    F AA0 S OW1 N IY0
FASANO    F AA0 S AA1 N OW0
FASTEN    F AE1 S AH0 N
FASTED    F AE1 S T AH0 D
FASSETT    F AE1 S EH0 T
FASSULO    F AH0 S UW1 L OW0
FASSLER    F AE1 S L ER0
FASHION    F AE1 SH AH0 N
FASTEST    F AE1 S T AH0 S T
SERFASS    S ER1 F AE2 S
DOFASCO    D AH0 F AE1 S K OW0
FASTING    F AE1 S T IH0 NG
BELFAST    B EH1 L F AE2 S T
BONIFAS    B AA1 N AH0 F AH0 Z
FASCISM    F AE1 SH IH2 Z AH0 M
FASCIST    F AE1 SH AH0 S T
FASCELL    F AH0 S EH1 L
FASCISTS    F AE1 SH AH0 S S
FASTBALL    F AE1 S T B AO2 L
FASTENED    F AE1 S AH0 N D
FASTENER    F AE1 S AH0 N ER0
FASTENER    F AE1 S N ER0
FASTFOOD    F AE1 S T F UW2 D
FASCISTS    F AE1 SH AH0 S
FASCHING    F AE1 SH IH0 NG
FASCISTS    F AE1 SH AH0 S T S
FASTNESS    F AE1 S T N AH0 S
HOLDFAST    HH OW1 L F AE2 S T
FASHIONS    F AE1 SH AH0 N Z
FASNACHT    F AE1 S N AH0 K T
FASCIANO    F AA0 S CH IY0 AA1 N OW0
FASTENERS    F AE1 S N ER0 Z
FASTENERS    F AE1 S AH0 N ER0 Z
FASHION'S    F AE1 SH AH0 N Z
FASCINATE    F AE1 S AH0 N EY2 T
FASHIONED    F AE1 SH AH0 N D
COLORFAST    K AH1 L ER0 F AE2 S T
FASSNACHT    F AE1 S N AH0 K T
FASTENING    F AE1 S AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fast    (v) (f aa1 s t)
fasts    (v) (f aa1 s t s)
sofas    (n) (s ou1 f @ z)
fascia    (n) (f ei1 sh @)
fasted    (v) (f aa1 s t i d)
fasten    (v) (f aa1 s n)
faster    (j) (f aa1 s t @ r)
loofas    (n) (l uu1 f @ z)
Belfast    (n) (b e1 l f aa s t)
fascias    (n) (f ei1 sh @ z)
fascism    (n) (f a1 sh i z @ m)
fascist    (n) (f a1 sh i s t)
fashion    (v) (f a1 sh @ n)
fastens    (v) (f aa1 s n z)
fastest    (j) (f aa1 s t i s t)
fasting    (v) (f aa1 s t i ng)
fascists    (n) (f a1 sh i s t s)
fashions    (v) (f a1 sh @ n z)
fastened    (v) (f aa1 s n d)
fastener    (n) (f aa1 s n @ r)
fastness    (n) (f aa1 s t n @ s)
unfasten    (v) (uh1 n f aa1 s n)
breakfast    (v) (b r e1 k f @ s t)
fascinate    (v) (f a1 s i n ei t)
fashioned    (v) (f a1 sh @ n d)
fasteners    (n) (f aa1 s n @ z)
fastening    (v) (f aa1 s n i ng)
refashion    (v) (r ii1 f a1 sh @ n)
steadfast    (j) (s t e1 d f aa s t)
unfastens    (v) (uh1 n f aa1 s n z)
breakfasts    (v) (b r e1 k f @ s t s)
fascinated    (v) (f a1 s i n ei t i d)
fascinates    (v) (f a1 s i n ei t s)
fashioning    (v) (f a1 sh @ n i ng)
fastenings    (n) (f aa1 s n i ng z)
fastidious    (j) (f @1 s t i1 d i@ s)
fastnesses    (n) (f aa1 s t n @ s i z)
refashions    (v) (r ii1 f a1 sh @ n z)
unfastened    (v) (uh1 n f aa1 s n d)
breakfasted    (v) (b r e1 k f @ s t i d)
fascinating    (v) (f a1 s i n ei t i ng)
fascination    (n) (f a2 s i n ei1 sh @ n)
fashionable    (j) (f a1 sh @ n @ b l)
fashionably    (a) (f a1 sh @ n @ b l ii)
refashioned    (v) (r ii1 f a1 sh @ n d)
steadfastly    (a) (s t e1 d f aa s t l ii)
unfastening    (v) (uh1 n f aa1 s n i ng)
breakfasting    (v) (b r e1 k f @ s t i ng)
fascinations    (n) (f a2 s i n ei1 sh @ n z)
fastidiously    (a) (f @1 s t i1 d i@ s l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
繋ぐ[つなぐ, tsunagu] Thai: มัดให้แน่น English: to fasten
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion

German-Thai: Longdo Dictionary
fast(adv) เกือบจะ เช่น Der Kuchen ist fast fertig. ขนมเค้กเกือบเสร็จแล้ว, See also: S. beinahe, zunahe
Gefäß(n) |das, pl. Gefäße| ภาชนะ
Zusammenfassung(n) |die, pl. Zusammenfassungen| บทสรุป, ใจความ, บทคัดย่อ, สาระสำคัญ, เนื้อหาหลัก, See also: S. die Übersicht, die Kurzfassung, das Schlusswort,
anfassen(vt) |fasste/faßte an, hat angefassen/angefaßt| จับ, แตะต้อง, ฉวย เช่น Natur zum Anfassen., Man wird doch heute überall im Labor nur noch mit Handschuhen angefasst, oder nicht? , See also: S. ergreifen, berühren
verfassen(vt ) |verfasste, hat verfasst| ประพันธ์ เขียนแต่งเรื่อง เช่น Der Admin konnte nicht wissen, wer den Artikel verfasst hat, aber macht das einen Unterschied wer ihn verfasst hat?, See also: S. abfassen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verfasser {m}author [Add to Longdo]
Abschirmhalterung {f} [electr.] | Abschirmhalterung einer Fassungshield latch | shield latch of a socket [Add to Longdo]
Abschlussstück {m} Lichtleitfasernoptical fibre/fiber pigtail [Add to Longdo]
Anblick {m} | Anblicke {pl} | fesselnder (hässlicher) Anblick | ein alltäglicher Anblicksight | sights | fascinating (ugly) sight | a common sight [Add to Longdo]
Ansatz {m}; Auffassung {f}(basic) approach [Add to Longdo]
Anschauung {f}; Hinblick {m}; Betrachtung {f}; Auffassung {f}view [Add to Longdo]
Anschnallzeichen {n}fasten-seatbelts sign [Add to Longdo]
Anspruchsfassung {f}wording of the claim [Add to Longdo]
Antifaschist {m}; Antifaschistin {f} | Antifaschisten {pl}antifascist | antifascists [Add to Longdo]
Antlitz {n}; Miene {f}; Angesicht {n}; Gesichtsausdruck {m} | Antlitze {pl}; Mienen {pl} | das Gesicht verlieren | das Gesicht bewahren; die Fassung bewahrencountenance | countenances | to lose countenance | to keep one's countenance [Add to Longdo]
Apperzeption {f}; begrifflich urteilendes Erfassen; bewusste sinnliche Wahrnehmungapperception [Add to Longdo]
Armaturentafel {f}fascia [Br.] [Add to Longdo]
Art {f}fashion [Add to Longdo]
Auffassung {f}; Begriff {m}; Vorstellung {f}; Anschauung {f}conception [Add to Longdo]
Auffassung {f}; Auffassungskraft {f}perception [Add to Longdo]
eine großzügige Auffassung vertretento take a broad view [Add to Longdo]
meiner Auffassung nachin my judgement (judgment) [Add to Longdo]
eine unterschiedliche Auffassunga slight variance of opinion [Add to Longdo]
Auffassungsgabe {f}perceptive faculty [Add to Longdo]
Auffassungsgabe {f}(intellectual) grasp [Add to Longdo]
Auffassungsvermögen {n}; Intelligenz {f}intelligence [Add to Longdo]
Auffassungsvermögen {n}; Wahrnehmungsvermögen {n}perceptivity [Add to Longdo]
Auffassungsvermögen {n}; Aufnahme {f}uptake [Add to Longdo]
Aufsatz {m}; Abfassung {f}composition [Add to Longdo]
Aufschlag {m}; Revers {n}; Fasson {n} | Aufschläge {pl}lapel; revere; revers | lapels [Add to Longdo]
ins Auge fassen | ins Auge fassend | er/sie fasst ins Auge | ich/er/sie fasste ins Augeto envisage | envisaging | he/she envisages | I/he/she envisaged [Add to Longdo]
Ausgabe: Bücher, graue Literatur, Liefer.Edition: Books, pamphlets, fasc. [Add to Longdo]
Autor {m}; Autorin {f}; Verfasser {m}; Verfasserin {f} | Autoren {pl}; Autorinnen {pl}; Verfasser {pl}; Verfasserinnen {pl} | der Autor des hier vorliegenden Werkes {adj}author; writer | authors; writers | the present author [Add to Longdo]
Autorensystem {n}; Verfassersystem {n}authoring system [Add to Longdo]
Barrique {n}; Eichenfass zur Weinherstellungbarrique; oak barrel for wine-making [Add to Longdo]
Bastfaser {f}bast fibre [Add to Longdo]
Befestigung {f}fastening [Add to Longdo]
Befestigungskonstruktion {f}fastening construction [Add to Longdo]
Befestigungspunkt {m}fastening point [Add to Longdo]
Befestigungssatz {m}fastening set [Add to Longdo]
Befestigungsschiene {f}fastening bar [Add to Longdo]
Befestigungsschraube {f}clamping bolt; fastening screw [Add to Longdo]
Befestigungsstrebe {f}fastening strut [Add to Longdo]
Begreifen {n}; Verstand {m}; Fassungsgabe {f}apprehension [Add to Longdo]
Beschluss {m} | den Beschluss fassen, etw. zu tunresolve | to make a resolve to do sth. [Add to Longdo]
Beschlussfassung {f}resolution; passing of a resolution [Add to Longdo]
Betriebs- und Maschinendatenerfassung {f}operating and machine data logging [Add to Longdo]
Betriebsdatenerfassung {f}factory data capture; industrial data capture [Add to Longdo]
Betriebsdatenerfassung {f}operating data logging [Add to Longdo]
Betriebsverfassung {f}code of industrial relations [Add to Longdo]
Betriebsverfassungsgesetz {n}industrial relations law; Industrial Constitution Law [Add to Longdo]
Bier {n} | Biere {pl} | helles Bier | dunkles Bier | Bier von Fass; Fassbier {n}beer | beers | lager; light beer | brown ale; dark beer | draught beer; draft beer [Am.] [Add to Longdo]
Bierfass {n} | Bierfässer {pl}beer barrel | beer barrels [Add to Longdo]
Binde {f} | Binden {pl}fascia | fasciae [Add to Longdo]
Bindefaser {f}binding fibre [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FFT[エフエフティー, efuefutei-] (n) fast-fourier-transform; FFT [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
お引き摺り;お引摺り[おひきずり, ohikizuri] (n) (1) (See 引き摺り・1) train of dress; trailing skirt; (2) (See 引き摺り・2) woman who doesn't work and only thinks about fashion [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
ぐうぐう[, guuguu] (adv) (on-mim) fast (asleep); snoring or grumbling sound [Add to Longdo]
ぐっすり[, gussuri] (adv,adv-to) (on-mim) sound asleep; fast asleep; (P) [Add to Longdo]
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
すくすく;すくすくと[, sukusuku ; sukusukuto] (adv) (on-mim) quickly; fast; rapidly [Add to Longdo]
そそられる[, sosorareru] (v1,vt) to be interesting; to be fascinating; to be tantalizing; to be intriguing; (P) [Add to Longdo]
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
ちょい悪オヤジ;ちょい悪おやじ[ちょいわるオヤジ(ちょい悪オヤジ);ちょいわるおやじ(ちょい悪おやじ), choiwaru oyaji ( choi aku oyaji ); choiwaruoyaji ( choi waruo yaji )] (n) (col) older and fashionable man (wild-looking, burly, etc.) [Add to Longdo]
つなぎ止める;繋ぎ止める;繋ぎ留める[つなぎとめる, tsunagitomeru] (v1,vt) to tie; to fasten; to hitch; to secure (e.g. load, patronage of customers, etc.); to hold on to [Add to Longdo]
ふしだら[, fushidara] (adj-na,n) slovenly; untidy; messy; fast; loose [Add to Longdo]
ふん縛る[ふんじばる, funjibaru] (v5r,vt) to tie fast [Add to Longdo]
ぺったり[, pettari] (adv) closely; fast [Add to Longdo]
もっさい[, mossai] (adj-i) (sl) unfashionable [Add to Longdo]
もっさり[, mossari] (adv,vs) (1) unfashionable; lacking style; (2) dim-witted; slow [Add to Longdo]
アイスクリン[, aisukurin] (n) old fashioned-style ice cream (icecream) [Add to Longdo]
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack [Add to Longdo]
アウトオブファッション[, autoobufasshon] (n) out of fashion [Add to Longdo]
アポファシス[, apofashisu] (n,adj-no) (obsc) apophasis [Add to Longdo]
アメカジ[, amekaji] (n) (abbr) (See アメリカンカジュアル) American casual (fashion style) [Add to Longdo]
アメリカンカジュアル[, amerikankajuaru] (n) American casual (fashion style) [Add to Longdo]
アモルファス[, amorufasu] (adj-f) amorphous [Add to Longdo]
アモルファスシリコン[, amorufasushirikon] (n) amorphous silicon [Add to Longdo]
アモルファス金属[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal [Add to Longdo]
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
アンチークファッション;アンティークファッション[, anchi-kufasshon ; antei-kufasshon] (n) antique fashion [Add to Longdo]
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
イヤラウンドファッション[, iyaraundofasshon] (n) year-round fashion [Add to Longdo]
イレズミエイラクブカ[, irezumieirakubuka] (n) Hemitriakis complicofasciata (species of houndshark found in the Ryukyu Islands and Taiwan) [Add to Longdo]
イングリッシュブレックファースト[, ingurisshuburekkufa-suto] (n) English breakfast [Add to Longdo]
エスニックファッション[, esunikkufasshon] (n) ethnic fashion [Add to Longdo]
エンファサイズ[, enfasaizu] (n) emphasize; emphasise [Add to Longdo]
エンファシス[, enfashisu] (n) emphasis [Add to Longdo]
オールドファッション[, o-rudofasshon] (n) old-fashioned [Add to Longdo]
オールドファッショングラス[, o-rudofasshongurasu] (n) oldfashioned glass [Add to Longdo]
オイルファシリティー[, oirufashiritei-] (n) oil facility [Add to Longdo]
オビイソハゼ[, obiisohaze] (n) broad-banded pygmy goby (Eviota latifasciata) [Add to Longdo]
オヨギイソハゼ[, oyogiisohaze] (n) twostripe pygmy goby (Eviota bifasciata); doublebar goby [Add to Longdo]
カシメ[, kashime] (n) standoff (mechanical fastener); self-clinch hardware [Add to Longdo]
カビが生える;黴が生える[カビがはえる(カビが生える);かびがはえる(黴が生える), kabi gahaeru ( kabi ga hae ru ); kabigahaeru ( bai ga hae ru )] (exp,v1) (1) to get moldy; to get mouldy; (2) (id) to get out-of-fashion [Add to Longdo]
ガンクロ[, gankuro] (n) darkly tanned face (fashionable among trendy young people ca. 1999-2000) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七带石斑鱼[qī dài shí bān yú, ㄑㄧ ㄉㄞˋ ㄕˊ ㄅㄢ ㄩˊ, / ] Epinephelus septemfasciatus [Add to Longdo]
不入时宜[bù rù shí yí, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄕˊ ㄧˊ, / ] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times [Add to Longdo]
不合时宜[bù hé shí yí, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] untimely; premature; inopportune; ill-timed; out of fashion; behind the times [Add to Longdo]
不移[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] steadfast; inalienable [Add to Longdo]
不翼而飞[bù yì ér fēi, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄦˊ ㄈㄟ, / ] disappear without trace; vanish all of a sudden; spread fast; spread like wildfire [Add to Longdo]
不胫而走[bù jìng ér zǒu, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ ㄦˊ ㄗㄡˇ, / ] get round fast; spread like wildfire [Add to Longdo]
不兴[bù xīng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥ, / ] out of fashion; outmoded; impermissible; can't [Add to Longdo]
伐柯[fá kē, ㄈㄚˊ ㄎㄜ, ] (cf. Book of Songs) How to fashion an ax handle? You need an ax; fig. to follow a principle; fig. to act as match-maker [Add to Longdo]
便捷[biàn jié, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, 便] convenient and fast [Add to Longdo]
便捷化[biàn jié huà, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄨㄚˋ, 便] to facilitate; expedite; make convenient and fast; speed up [Add to Longdo]
俯冲[fǔ chōng, ㄈㄨˇ ㄔㄨㄥ, / ] to dive down fast [Add to Longdo]
健步如飞[jiàn bù rú fēi, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄈㄟ, / ] running as fast as flying [Add to Longdo]
入迷[rù mí, ㄖㄨˋ ㄇㄧˊ, ] to be fascinated; to be enchanted [Add to Longdo]
八仙桌[bā xiān zhuō, ㄅㄚ ㄒㄧㄢ ㄓㄨㄛ, ] old fashioned square table to seat eight people [Add to Longdo]
分册[fēn cè, ㄈㄣ ㄘㄜˋ, / ] volume (one of a series); fascicule [Add to Longdo]
刚毅[gāng yì, ㄍㄤ ㄧˋ, / ] resolute; steadfast; stalwart [Add to Longdo]
剧变[jù biàn, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] fast change of scene [Add to Longdo]
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, ] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost [Add to Longdo]
吃布[chī bù, ㄔ ㄅㄨˋ, ] to catch on cloth (e.g. of a zip fastener) [Add to Longdo]
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
吹毛求疵[chuī máo qiú cī, ㄔㄨㄟ ㄇㄠˊ ㄑㄧㄡˊ ㄘ, ] lit. to blow apart the hairs upon a fur to discover any defect (成语 saw); fig. to be fastidious; nitpick [Add to Longdo]
坚守[jiān shǒu, ㄐㄧㄢ ㄕㄡˇ, / ] to hold fast to; to stick to [Add to Longdo]
坚定性[jiān dìng xìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] firmness; steadfastness [Add to Longdo]
坚强不屈[jiān qiáng bù qū, ㄐㄧㄢ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] staunch and unyielding (成语 saw); steadfast [Add to Longdo]
坚贞不屈[jiān zhēn bù qū, ㄐㄧㄢ ㄓㄣ ㄅㄨˋ ㄑㄩ, / ] faithful and unchanging (成语 saw); steadfast [Add to Longdo]
塑造成[sù zào chéng, ㄙㄨˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ, ] to shape into; to mould (into some form); to fashion into [Add to Longdo]
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, / ] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone [Add to Longdo]
外送[wài sòng, ㄨㄞˋ ㄙㄨㄥˋ, ] to send out; fast food delivered [Add to Longdo]
大斋[dà zhāi, ㄉㄚˋ ㄓㄞ, / ] to fast; to abstain from food [Add to Longdo]
大斋节[dà zhāi jié, ㄉㄚˋ ㄓㄞ ㄐㄧㄝˊ, / ] great fast; Christian lent [Add to Longdo]
好事不出门,恶事传千里[hǎo shì bù chū mén, ㄏㄠˇ ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄇㄣˊ, e4 shi4 chuan2 qian1 li3, / ] Good deeds do not go beyond the door, evil deeds spread a thousand miles (成语 saw). A good deed goes unnoticed, but candal spreads fast.; The evil men do lives after them, the good is oft interred with their bones. [Add to Longdo]
[kuā, ㄎㄨㄚ, ] fascinating; pretty [Add to Longdo]
守斋[shǒu zhāi, ㄕㄡˇ ㄓㄞ, / ] to fast [Add to Longdo]
写成[xiě chéng, ㄒㄧㄝˇ ㄔㄥˊ, / ] to compile (fashion through writing) [Add to Longdo]
布基纳法索[bù jī nà fǎ suǒ, ㄅㄨˋ ㄐㄧ ㄋㄚˋ ㄈㄚˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] Burkina Faso [Add to Longdo]
店内用餐[diàn nèi yòng cān, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄟˋ ㄩㄥˋ ㄘㄢ, / ] eat-in (rather than take-way) at fast-food store [Add to Longdo]
废旧[fèi jiù, ㄈㄟˋ ㄐㄧㄡˋ, / ] worn out; old fashioned and dilapidated [Add to Longdo]
引人入勝[yǐn rén rù shèng, ˇ ㄖㄣˊ ㄖㄨˋ ㄕㄥˋ, / ] to enchant; fascinating [Add to Longdo]
弗塞奇[fú sāi qí, ㄈㄨˊ ㄙㄞ ㄑㄧˊ, ] Versace (fashion designer) [Add to Longdo]
复古[fù gǔ, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ, / ] to return to old ways (a Confucian aspiration); to turn back the clock; neoclassical school during Tang and Song associated with classical writing 古文; retro (fashion style based on nostalgia, esp. for 1960s) [Add to Longdo]
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, ] enchanted; fascinated; charmed [Add to Longdo]
心驰神往[xīn chí shén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄔˊ ㄕㄣˊ ㄨㄤˇ, / ] one's thoughts fly to a longed-for place or person; to long for; infatuated; fascinated [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, ] fast; quick; swift [Add to Longdo]
快中子[kuài zhōng zǐ, ㄎㄨㄞˋ ㄓㄨㄥ ㄗˇ, ] fast neutrons [Add to Longdo]
快班[kuài bān, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄢ, ] fast stream (in school) [Add to Longdo]
快行道[kuài xíng dào, ㄎㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, ] fast lane; express lane [Add to Longdo]
快车道[kuài chē dào, ㄎㄨㄞˋ ㄔㄜ ㄉㄠˋ, / ] fast lane [Add to Longdo]
快速[kuài sù, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ, ] fast; high-speed; rapid [Add to Longdo]
快速以太网络[kuài sù yǐ tài wǎng luò, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄧˇ ㄊㄞˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Fast Ethernet [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファーストイーサネット[ふぁーすといーさねっと, fa-sutoi-sanetto] fast Ethernet [Add to Longdo]
ファストセレクト[ふぁすとせれくと, fasutoserekuto] fast select [Add to Longdo]
ファセット[ふぁせっと, fasetto] facet [Add to Longdo]
ファセットシソーラス[ふぁせっとしそーらす, fasettoshiso-rasu] faceted thesaurus [Add to Longdo]
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] citation order [Add to Longdo]
ファセット表示記号[ファセットひょうじきごう, fasetto hyoujikigou] facet indicator [Add to Longdo]
ファセット分類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] faceted classification system [Add to Longdo]
ファセット連結記号[ファセットれんけつきごう, fasetto renketsukigou] intra-facet connector [Add to Longdo]
懐古的[かいこてき, kaikoteki] old fashioned [Add to Longdo]
逆高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform [Add to Longdo]
急速充電[きゅうそくじゅうでん, kyuusokujuuden] fast charge [Add to Longdo]
高速セレクト[こうそくせれくと, kousokuserekuto] fast select [Add to Longdo]
高速フーリエ変換[こうそくフーリエへんかん, kousoku fu-rie henkan] Fast Fourier Transform, FFT [Add to Longdo]
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.) [Add to Longdo]
二次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform [Add to Longdo]
任意選択利用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities [Add to Longdo]
高速フリエ変換[こうそくふりえへんかん, kousokufuriehenkan] FFT, fast fourier transform [Add to Longdo]
ファストスカジー[ふぁすとすかじー, fasutosukaji-] FastSCSI [Add to Longdo]
ブイファスト[ぶいふぁすと, buifasuto] V.fast [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一括[いっかつ, ikkatsu] zusammenbinden, (kurz) zusammenfassen [Add to Longdo]
包含[ほうがん, hougan] enthalten, umfassen, einschliessen [Add to Longdo]
包括的[ほうかつてき, houkatsuteki] umfassend, einschliessend [Add to Longdo]
化繊[かせん, kasen] Kunstfaser [Add to Longdo]
博学[はくがく, hakugaku] Gelehrsamkeit, umfassende_Bildung [Add to Longdo]
合成繊維[ごうせいせんい, gouseisen'i] Kunstfaser [Add to Longdo]
含む[ふくむ, fukumu] in_den_Mund_nehmen, (Gefuehle) hegen, enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
平静[へいせい, heisei] Ruhe, Gelassenheit, Fassung [Add to Longdo]
憲法[けんぽう, kenpou] Verfassung [Add to Longdo]
憲章[けんしょう, kenshou] Charta, Verfassungsurkunde [Add to Longdo]
抄録[しょうろく, shouroku] Auszug, Zusammenfassung [Add to Longdo]
把握[はあく, haaku] ergreifen, erfassen, begreifen [Add to Longdo]
挟む[はさむ, hasamu] stecken (zwischen), klemmen (in, zwischen), fassen (mit, zwischen), halten (mit, zwischen) [Add to Longdo]
捕まえる[つかまえる, tsukamaeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
捕らえる[とらえる, toraeru] fangen, fassen [Add to Longdo]
捕る[とる, toru] fangen, fassen [Add to Longdo]
握る[にぎる, nigiru] -greifen, ergreifen, -fassen, erfassen, ballen [Add to Longdo]
摘要[てきよう, tekiyou] Zusammenfassung (der wichtigsten Punkte) [Add to Longdo]
改憲[かいけん, kaiken] Verfassungsaenderung [Add to Longdo]
斗酒[としゅ, toshu] Sake-Fass [Add to Longdo]
既に[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]
[わく, waku] RAHMEN, EINFASSUNG [Add to Longdo]
概括[がいかつ, gaikatsu] Zusammenfassung, Uebersicht [Add to Longdo]
概略[がいりゃく, gairyaku] Ueberblick, kurze_Zusammenfassung [Add to Longdo]
[そう, sou] WANNE, GROSSES FASS, TONNE [Add to Longdo]
狂おしい[くるおしい, kuruoshii] (fast) verrueckt_sein (vor Angst=Schmerz) [Add to Longdo]
立憲[りっけん, rikken] konstitutionell, verfassungsmaessig [Add to Longdo]
筆者[ひっしゃ, hissha] Schreiber, Verfasser [Add to Longdo]
[すじ, suji] -Muskel, -Sehne, -Ader, -Faser; -Linie; -Logik; Vernunft, Handlung (Roman), Quelle (einer Information) [Add to Longdo]
網羅[もうら, moura] enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
総括[そうかつ, soukatsu] Zusammenfassung [Add to Longdo]
[ふち, fuchi] -Rand, -Kante, Einfassung [Add to Longdo]
繊維[せんい, sen'i] -Faser, Textilfaser [Add to Longdo]
著す[あらわす, arawasu] schreiben, verfassen, veroeffentlichen [Add to Longdo]
著者[ちょしゃ, chosha] Verfasser, Autor [Add to Longdo]
要約[ようやく, youyaku] Zusammenfassung [Add to Longdo]
覚悟[かくご, kakugo] Gefasstheit, Bereitschaft, Entschluss [Add to Longdo]
詠む[よむ, yomu] (ein Gedicht=Lied) verfassen, komponieren, singen [Add to Longdo]
詠歌[えいか, eika] Verfassen_eines_Gedichts, (buddh.) Lobgesang [Add to Longdo]
該博な知識[がいはくなちしき, gaihakunachishiki] umfassende_Kenntnisse, umfangreiches_Wissen [Add to Longdo]
謹呈[きんてい, kintei] "Ergebenst_ueberreicht_vom_Verfasser" [Add to Longdo]
違憲[いけん, iken] Verfassungswidrigkeit [Add to Longdo]
[み, mi] CHARME, FASZINATION [Add to Longdo]
魅了[みりょう, miryou] bezaubern, faszinieren [Add to Longdo]
魅力的[みりょくてき, miryokuteki] faszinierend, zauberhaft, anziehend [Add to Longdo]
魅惑[みわく, miwaku] -Reiz, _Zauber, Faszination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FAS
     Flow Admission Service
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 morocco
 
 1. Fas
 2. Marakeş şehri
 3. (k. h.) maroken Moroccan  Fas'a ait
 4. Faslı
 5. Faslı kimse.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top