ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hook

HH UH1 K   
128 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hook-, *hook*
English-Thai: Longdo Dictionary
hooky(n jargon) |Amer.| การโดดเรียน, การขาดเรียน, S. truant (Brit.),
play hooky(jargon) |Amer.| โดดเรียน, ไม่ไปโรงเรียน, S. play truant (Brit.),

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hook[VI] เกี่ยว, See also: ติดตะขอ
hook[VT] เกี่ยว, See also: ติดตะขอ
hook[VT] ขโมย (คำสแลง), See also: ฉก, ชิง, วิ่งราว
hook[VI] งอ, See also: โค้ง, งุ้ม
hook[VT] งอ, See also: โค้ง, งุ้ม, Syn. arch, bend, crook
hook[N] ตะขอ, See also: ที่เกี่ยว, ตะขอแขวน, ขอ
hook[VI] เป็นโสเภณี
hook[SL] ทำให้ติดบางอย่าง (อาจไม่ใช่ยา)
hooked[ADJ] ซึ่งงองุ้ม, See also: ซึ่งเหมือนตะขอ
hooked[ADJ] ซึ่งติดยา, See also: ซึ่งติดยาเสพติด, Syn. addicted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hook(ฮุค) n. ตะขอ,ขอ,ตะขอแขวน,เบ็ดปลา,เคียว,สับ,กับดัก,หลุมพราง,หญิงโสเภณี,หมัดสอยดาว,คุ้งแม่น้ำ -Phr. (by hook or by crook โดยวิธีการวิธีหนึ่ง) vt. เกี่ยวติด,ใช้ตะขอเกี่ยว,ใช้เบ็ดตก,ล่อ,หลอกลวง,ล้วงกระเป๋า,ขโมย,ต่อยหมัดตวัดหรือสอยดาว. vi. ยึดติดหรือเกี่ยวโดย
hooka(ฮูค'คะ) n. กล้องสูบยาวที่ต่อผ่านหม้อน้ำ,หม้อละกู่
hookah(ฮูค'คะ) n. กล้องสูบยาวที่ต่อผ่านหม้อน้ำ,หม้อละกู่
hooked(ฮุคทฺ) adj. คล้ายตะขอ,งอคล้ายตะขอเป็นตะขอ,ติดยาเสพติด,ถูกครอบงำ
hooker(ฮุค'เคอะ) n. เรือที่เชื่องช้า,เรือที่พายไม่คล่องมือ,หญิงโสเภณี,ผู้ที่ทำให้คนอื่นติดยาเสพติด,การดื่มมาก,เหล้าแก้วใหญ่
hookworm(ฮุค'เวิร์ม) n. พยาธิปากขอ
buttonhookn. ดุมตะขอเกี่ยว
catihook(แคน'ทิฮุด) n. อุปกรณ์งัดเสา,อุปกรณ์เปลี่ยนเสา
fish hook(ฟิช'ฮุค) n. เบ็ดตกปลา
grabhookn. ขอชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
hook(n) ขอ,เบ็ด,เคียว,ห่วง,หลุมพราง
hook(vt) เกี่ยวขอ,เกาะ,ตวัด,เหวี่ยง,ล่อ,ล้วงกระเป๋า
hookworm(n) พยาธิปากขอ
billhook(n) ง้าว,มีดขอ
fishhook(n) เบ็ดตกปลา
shook(vt) pt ของ shake

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Hooke jointข้อต่อฮุก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hookworm; ancylostome; ankylostomeพยาธิปากขอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hooke's lawกฎของฮุก, กฎที่กล่าวว่า เมื่อมีแรงดึงหรือกดวัสดุ ความยาวที่ยืดออกหรือหดเข้าของวัสดุจะเป็นสัดส่วนกับแรง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hookwormพยาธิปากขอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hookworm diseaseโรคพยาธิปากขอ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hookwormsพยาธิปากขอ [TU Subject Heading]
Hookwormsพยาธิปากขอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hook and granny... Crooked fan...ตะขอและยายแฟน คโรเคด Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Each bait hung head-down with the shank of the hook inside... ... tight and sewed solid.แต่ละเหยื่อแขวนหัวลงกับขา ของเบ็ดภายในปลาเหยื่อ เชื่อมโยงและเย็บเป็นของแข็ง The Old Man and the Sea (1958)
There was no part of the hook that a fish could feel... ... that was not sweet-smelling and good-tasting.มีส่วนหนึ่งของเบ็ดไม่ได้ ว่าเป็นปลาที่ดีอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้ หวานกลิ่นและรสชาติดี The Old Man and the Sea (1958)
Eat it until the point of the hook goes into your heart and kills you then come up nice and easy and let me put the harpoon into you.จะเข้าสู่หัวใจของคุณและฆ่า คุณ แล้วมาดีและง่าย และให้ฉันใส่ฉมวกเป็นคุณ The Old Man and the Sea (1958)
"I have lost 200 fathoms of good line and hooks and leaders, " he thought.ฉันได้สูญเสีย 200 ไสวของสาย ดี และตะขอและผู้นำที่เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
But who replaces this fish if I hook some fish and it cuts him off?แต่ใครจะมาแทนที่ปลานี้ ถ้าฉันเบ็ดปลาบางและมันตัด เขาออก? The Old Man and the Sea (1958)
What's the point? Hooks and lines?มีประโยชน์อะไร เบ็ดกับสายเบ็ดเนี่ย Jaws (1975)
Hook me up another barrel.ผูกถังอีกใบ Jaws (1975)
I got a right hook in the mouth this morning.ฉันได้เบ็ดขวาในปากในเช้า วันนี้ Mad Max (1979)
Hook her up, will ya? Hook her.เกี่ยวขึ้นมาเลย เกี่ยวเลย Day of the Dead (1985)
I was going to do your family a favor and hook up the Disney channel for free.ตอนแรก ผมว่าจะไปจูน ช่อง Disney Channel ให้ลูกคุณดูฟรีๆ Spies Like Us (1985)
Yeah, but it didn't hook up.เอ่อ แต่ผมยังไมได้เข้าเรื่องเลย A Short Film About Love (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hookA strange fish is on the hook.
hookDid Tom use to play hooky?
hookHang your coat on the hook.
hookHang your hat on the hook.
hookHang your jacket on the hook by the door.
hookHe hung his coat on a hook.
hookHe hung his jacket on a hook.
hookHe put live bait on a hook.
hookI got several bites but could not hook a fish.
hookI put a bait on a hook.
hookLet me off the hook this time, please.
hookThe hook doesn't catch.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบ็ด[N] fishhook, See also: hook, barbed hook, Example: ชาวไร่ ชาวนา หาปลาโดยใช้เครื่องมือที่ใช้มาแต่โบราณกาล เช่น ลอบ เบ็ด แห สวิง, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องมือสำหรับตกปลา หรือกุ้ง รูปเป็นขอสำหรับเกี่ยวเหยื่อ ส่วนมากมีเงี่ยง
หญิงหากิน[N] prostitute, See also: hooker, whore, harlot, street-walker, Syn. โสเภณี, อีตัว, กระหรี่, Example: หล่อนเป็นหญิงหากิน
มอระกู่[N] hookah, See also: hubble-bubble, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หม้อสูบยาของชาวอาหรับ, Notes: (ชวา)
เกี่ยว[V] hook, See also: seize, catch, fasten, hitch, clasp, Syn. จับ, รวบ, คล้อง, เกาะเกี่ยว, Example: มันใช้ปลายหางของมันเกี่ยวเป็นตะขอหรือดึงอะไรๆ ได้คล้ายมือเวลามันไต่ไปมา, Thai definition: เกาะติดหรือเหนี่ยวไว้
เกี่ยวเบ็ด[V] hook, See also: catch, entrap, Example: พี่ชายเขาไปจัดการเอาเหยื่อ ไส้เดือนเกี่ยวเบ็ด, Thai definition: เอาเบ็ดไปเกี่ยวเหยื่อ, เอาเหยื่อมาเกี่ยวเบ็ด
เกี่ยวก้อย[V] hook each other's little finger, See also: be hand in hand, Example: เมื่อยามควงคู่ไปกับคู่รักก็อยากจะเกี่ยวก้อย เดินเล่น ไปทุกที่ที่เขาอยากไป, Thai definition: เอานิ้วก้อยคล้องกัน
ขอสับ[N] hook, Example: หน้าต่างทุกบานเปิดกว้างสับขอสับไว้อย่างเรียบร้อย, Count unit: อัน, Thai definition: โลหะที่ปลายงอเป็นตาขอสำหรับเกี่ยวที่ขอรับ
เงี่ยง[N] barb, See also: hook, Example: คุณควรรู้จักการทำฉมวกติดเงี่ยงไว้ตอนปลายเพื่อช่วยมิให้ปลายหลุดไป, Count unit: เงี่ยง, Thai definition: แง่ของสิ่งของบางอย่าง มีรูปหยักตอนปลายเช่นเบ็ดหรือลูกศร
ปากขอ[N] hookworm, Syn. พยาธิปากขอ, Example: เด็กไทยส่วนใหญ่มีโรคหนอนพยาธิ เช่น พยาธิปากขอ ไส้เดือน ตัวอ่อนสตรองจิลอยด์สเตอร์โครารีส, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อพยาธิตัวกลมขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Ancylostomatidae ปากมีลักษณะแข็งแรง ลำตัวตอนหน้าโค้งขึ้นลักษณะคล้ายเบ็ด ส่วนใหญ่ดูดเลือดในลำไส้เล็กของมนุษย์และสัตว์ ขนาดเล็กที่สุดยาว 5 มิลลิเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดยาว 30 มิลลิเมตร
พยาธิปากขอ[N] hookworm, Example: ถ้าผู้ป่วยที่มีพยาธิปากขอไปถ่ายอุจจาระไว้บนดิน ไข่พยาธิจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอีก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อพยาธิขนาดเท่าเข็มหมุด ที่ปากมีฟันเป็นขอโค้งคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ็ด[n.] (bet) EN: fishhook ; hook ; barbed hook   FR: hameçon [m]
โดดร่ม[v. exp.] (dōt rom) EN: play truant ; play hooky   
จมูกงุ้ม[n. exp.] (jamūk ngum) EN: aquiline nose ; hooked nose   FR: nez aquilin [m]
เข็มควัก[n.] (khemkhwak) EN: crochet hook   
เข็มถักโครเชต์[n. exp.] (khem thak khrōchēt) EN: crochet hook   
คล้อง[v.] (khløng) EN: hook ; catch with a loop ; lace ; lasso ; snare ; be hold of ; hang   FR: attraper au lasso ; prendre au lacet
ขอ[n.] (khø) EN: hook   FR: crochet [m] ; agrafe [f]
ขอเกี่ยว[n.] (khøkīo) EN: hook   FR: agrafe de vêtement [f]
เกี่ยว[v.] (kīo) EN: hook ; link ; hitch ; couple ; pull with a hook ; hitch ; seize ; catch ; fasten ; clasp   FR: accrocher ; attacher
งุ้ม[adj.] (ngum) EN: curved down ; hooked ; kook-shaped ; aquiline ; bent downward   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOOK HH UH1 K
HOOKS HH UH1 K S
HOOKY HH UH1 K IY0
HOOKE HH UH1 K
HOOKED HH UH1 K T
HOOKER HH UH1 K ER0
HOOK'S HH UH1 K S
HOOKUP HH UH1 K AH2 P
HOOKERS HH UH1 K ER0 Z
HOOKING HH UH1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hook (v) hˈuk (h u1 k)
hooks (v) hˈuks (h u1 k s)
hooky (n) hˈukiː (h u1 k ii)
hookah (n) hˈukə (h u1 k @)
hooked (v) hˈukt (h u1 k t)
hooker (n) hˈukər (h u1 k @ r)
hook-up (n) hˈuk-ʌp (h u1 k - uh p)
hookahs (n) hˈukəz (h u1 k @ z)
hookers (n) hˈukəz (h u1 k @ z)
hooking (v) hˈukɪŋ (h u1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
勾手[gōu shǒu, ㄍㄡ ㄕㄡˇ, ] hook shot, #39,444 [Add to Longdo]
胡克[Hú kè, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ, ] Hook or Hooke (name); Robert Hooke (1635-1703), brilliant English experimental scientist and inventor, #63,949 [Add to Longdo]
勾拳[gōu quán, ㄍㄡ ㄑㄩㄢˊ, ] hook (punch in boxing) [Add to Longdo]
胡克定律[Hú kè dìng lǜ, ㄏㄨˊ ㄎㄜˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄩˋ, ] Hooke's law [Add to Longdo]
钩子[gōu zi, ㄍㄡ ㄗ˙, / ] hook [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufhänger {m} | Aufhänger {pl}hook | hooks [Add to Longdo]
Haken {m} | Haken {pl} | Haken und Ösehook | hooks | hook and eye [Add to Longdo]
Hakenkopfschraube {f}hook bolt [Add to Longdo]
Hakenmaul {n}hook aperture [Add to Longdo]
Hookesches GesetzHooke's law [Add to Longdo]
Kinnhaken {m}hook to the chin [Add to Longdo]
Stechpegel {m} | Stechpalmen {pl}; Stechpalmenzweige {pl}hook gauge | hollies [Add to Longdo]
Hau ab!Hook it! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うつつを抜かす;現を抜かす;現つを抜かす[うつつをぬかす, utsutsuwonukasu] (exp,v5s) to be infatuated; to be hooked on [Add to Longdo]
おろおろ(P);オロオロ[, orooro (P); orooro] (adv,adv-to,vs) (on-mim) nervous; flustered; in a dither; all shook up; (P) [Add to Longdo]
かぎ縄;鉤縄[かぎなわ, kaginawa] (n) ninja rope with grappling hook [Add to Longdo]
ちょん掛け;ちょん掛[ちょんがけ, chongake] (n) pulling heel hook (sumo) [Add to Longdo]
アイフック[, aifukku] (n) eye hook; eyehook [Add to Longdo]
アメリカ鉤虫[アメリカこうちゅう, amerika kouchuu] (n) New World hookworm (Necator americanus) [Add to Longdo]
オフフック[, ofufukku] (n) off hook (line); OH [Add to Longdo]
オンフック[, onfukku] (n) {comp} on hook [Add to Longdo]
サビ;さび[, sabi ; sabi] (n) (1) hook (high point of a song); (2) (さび only) (abbr) (See 山葵) (at a sushi shop) wasabi [Add to Longdo]
サボる[, sabo ru] (v5r,vi) (from サボタージュ) to be truant; to play hooky; to skip school; to skip out; to be idle; to sabotage by slowness; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フック[ふっく, fukku] hook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hook \Hook\ (h[oo^]k; 277), n. [OE. hok, AS. h[=o]c; cf. D.
   haak, G. hake, haken, OHG. h[=a]ko, h[=a]go, h[=a]ggo, Icel.
   haki, Sw. hake, Dan. hage. Cf. {Arquebuse}, {Hagbut}, {Hake},
   {Hatch} a half door, {Heckle}.]
   1. A piece of metal, or other hard material, formed or bent
    into a curve or at an angle, for catching, holding, or
    sustaining anything; as, a hook for catching fish; a hook
    for fastening a gate; a boat hook, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. That part of a hinge which is fixed to a post, and on
    which a door or gate hangs and turns.
    [1913 Webster]
 
   3. An implement for cutting grass or grain; a sickle; an
    instrument for cutting or lopping; a billhook.
    [1913 Webster]
 
       Like slashing Bentley with his desperate hook.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. (Steam Engin.) See {Eccentric}, and {V-hook}.
    [1913 Webster]
 
   5. A snare; a trap. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A field sown two years in succession. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   7. pl. The projecting points of the thigh bones of cattle; --
    called also {hook bones}.
    [1913 Webster]
 
   8. (Geog.) A spit or narrow cape of sand or gravel turned
    landward at the outer end; as, Sandy Hook in New Jersey.
    [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   9. (Sports) The curving motion of a ball, as in bowling or
    baseball, curving away from the hand which threw the ball;
    in golf, a curving motion in the direction of the golfer
    who struck the ball.
    [PJC]
 
   10. (Computers) A procedure within the encoding of a computer
     program which allows the user to modify the program so as
     to import data from or export data to other programs.
     [PJC]
 
   {By hook or by crook}, one way or other; by any means, direct
    or indirect. --Milton. "In hope her to attain by hook or
    crook." --Spenser.
 
   {Off the hook}, freed from some obligation or difficulty; as,
    to get off the hook by getting someone else to do the job.
    [Colloq.]
 
   {Off the hooks}, unhinged; disturbed; disordered. [Colloq.]
    "In the evening, by water, to the Duke of Albemarle, whom
    I found mightly off the hooks that the ships are not gone
    out of the river." --Pepys.
 
   {On one's own hook}, on one's own account or responsibility;
    by one's self. [Colloq. U.S.] --Bartlett.
 
   {To go off the hooks}, to die. [Colloq.] --Thackeray.
 
   {Bid hook}, a small boat hook.
 
   {Chain hook}. See under {Chain}.
 
   {Deck hook}, a horizontal knee or frame, in the bow of a
    ship, on which the forward part of the deck rests.
 
   {Hook and eye}, one of the small wire hooks and loops for
    fastening together the opposite edges of a garment, etc.
    
 
   {Hook bill} (Zool.), the strongly curved beak of a bird.
 
   {Hook ladder}, a ladder with hooks at the end by which it can
    be suspended, as from the top of a wall.
 
   {Hook motion} (Steam Engin.), a valve gear which is reversed
    by V hooks.
 
   {Hook squid}, any squid which has the arms furnished with
    hooks, instead of suckers, as in the genera
    {Enoploteuthis} and {Onychteuthis}.
 
   {Hook wrench}, a wrench or spanner, having a hook at the end,
    instead of a jaw, for turning a bolthead, nut, or
    coupling.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hook \Hook\, v. t. [imp. & p. p. {Hooked}; p. pr. & vb. n.
   {Hooking}.]
   1. To catch or fasten with a hook or hooks; to seize,
    capture, or hold, as with a hook, esp. with a disguised or
    baited hook; hence, to secure by allurement or artifice;
    to entrap; to catch; as, to hook a dress; to hook a trout.
    [1913 Webster]
 
       Hook him, my poor dear, . . . at any sacrifice. --W.
                          Collins.
    [1913 Webster]
 
   2. To seize or pierce with the points of the horns, as cattle
    in attacking enemies; to gore.
    [1913 Webster]
 
   3. To steal. [Colloq. Eng. & U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {To hook on}, to fasten or attach by, or as by, hook.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hook \Hook\, v. i.
   1. To bend; to curve as a hook.
    [1913 Webster]
 
   2. To move or go with a sudden turn; hence [Slang or Prov.
    Eng.], to make off; to clear out; -- often with it.
    "Duncan was wounded, and the escort hooked it." --Kipling.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hook
   n 1: a catch for locking a door
   2: a sharp curve or crook; a shape resembling a hook [syn:
     {hook}, {crotchet}]
   3: anything that serves as an enticement [syn: {bait}, {come-
     on}, {hook}, {lure}, {sweetener}]
   4: a mechanical device that is curved or bent to suspend or hold
     or pull something [syn: {hook}, {claw}]
   5: a curved or bent implement for suspending or pulling
     something
   6: a golf shot that curves to the left for a right-handed
     golfer; "he took lessons to cure his hooking" [syn: {hook},
     {draw}, {hooking}]
   7: a short swinging punch delivered from the side with the elbow
     bent
   8: a basketball shot made over the head with the hand that is
     farther from the basket [syn: {hook shot}, {hook}]
   v 1: fasten with a hook [ant: {unhook}]
   2: rip off; ask an unreasonable price [syn: {overcharge},
     {soak}, {surcharge}, {gazump}, {fleece}, {plume}, {pluck},
     {rob}, {hook}] [ant: {undercharge}]
   3: make a piece of needlework by interlocking and looping thread
     with a hooked needle; "She sat there crocheting all day"
     [syn: {crochet}, {hook}]
   4: hit a ball and put a spin on it so that it travels to the
     left
   5: take by theft; "Someone snitched my wallet!" [syn: {hook},
     {snitch}, {thieve}, {cop}, {knock off}, {glom}]
   6: make off with belongings of others [syn: {pilfer}, {cabbage},
     {purloin}, {pinch}, {abstract}, {snarf}, {swipe}, {hook},
     {sneak}, {filch}, {nobble}, {lift}]
   7: hit with a hook; "His opponent hooked him badly"
   8: catch with a hook; "hook a fish"
   9: to cause (someone or oneself) to become dependent (on
     something, especially a narcotic drug) [syn: {addict},
     {hook}]
   10: secure with the foot; "hook the ball"
   11: entice and trap; "The car salesman had snared three
     potential customers" [syn: {hook}, {snare}]
   12: approach with an offer of sexual favors; "he was solicited
     by a prostitute"; "The young man was caught soliciting in
     the park" [syn: {hook}, {solicit}, {accost}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 hook
  n.
 
   A software or hardware feature included in order to simplify later
   additions or changes by a user. For example, a simple program that prints
   numbers might always print them in base 10, but a more flexible version
   would let a variable determine what base to use; setting the variable to 5
   would make the program print numbers in base 5. The variable is a simple
   hook. An even more flexible program might examine the variable and treat a
   value of 16 or less as the base to use, but treat any other number as the
   address of a user-supplied routine for printing a number. This is a {hairy}
   but powerful hook; one can then write a routine to print numbers as Roman
   numerals, say, or as Hebrew characters, and plug it into the program
   through the hook. Often the difference between a good program and a superb
   one is that the latter has useful hooks in judiciously chosen places. Both
   may do the original job about equally well, but the one with the hooks is
   much more flexible for future expansion of capabilities ({EMACS}, for
   example, is all hooks). The term user exit is synonymous but much more
   formal and less hackish.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top