ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -时-, *时*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ] (n ) ยุค สมัย
[shi2 jian1] เวลา

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[时, shí, ㄕˊ] time, season; period, era, age
Radical: Decomposition: 日 (rì ㄖˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] day,  Rank: 25

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shí, ㄕˊ, / ] o'clock; time; when; hour; season; period; surname Shi, #52 [Add to Longdo]
[shí jiān, ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] time; period, #115 [Add to Longdo]
[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period, #133 [Add to Longdo]
[tóng shí, ㄊㄨㄥˊ ㄕˊ, / ] at the same time; simultaneously, #168 [Add to Longdo]
[xiǎo shí, ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] hour, #480 [Add to Longdo]
[dāng shí, ㄉㄤ ㄕˊ, / ] then; at that time; while, #531 [Add to Longdo]
[shí dài, ㄕˊ ㄉㄞˋ, / ] age; era; epoch; period, #1,039 [Add to Longdo]
[jí shí, ㄐㄧˊ ㄕˊ, / ] in time; promptly; without delay; timely, #1,136 [Add to Longdo]
[shí shàng, ㄕˊ ㄕㄤˋ, / ] fashion, #1,264 [Add to Longdo]
[shí qī, ㄕˊ ㄑㄧ, / ] a period in time or history; period; time (interval); phase, #1,332 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have time.[CN] 我有 Hiroshima Mon Amour (1959)
What times![CN] 什么代! Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda (1972)
Timing.[CN]  Once Upon a Time in China and America (1997)
It's as if time has stopped[JA] 300)blur2}誰かの呼ぶ声が耳鳴りに変わった 300)blur2}间似乎静止 300)blur2}時が止まったみたいだ Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
It's as if time has frozen wake up[JA] 300)blur2}间似乎静止 300)blur2}時が止まったみたいだ 300)blur2}啊觉醒吧 Special Operations Squad: Prelude to the Counterattack, Part 2 (2013)
It's as if time has stopped[JA] 300)}誰かの呼ぶ声が 耳鳴りに変わった 300)}间似乎静止 300)}時が止まったみたいだ Can't Look Into His Eyes: Prelude to the Counterattack, Part 1 (2013)
-When?[CN] -什么候? Fools Rush In (1997)
It's as if time has stopped[JA] 300)blur2}誰かの呼ぶ声が耳鳴りに変わった 300)blur2}间似乎静止 300)blur2}時が止まったみたいだ Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
Time's up[CN] 间到 Mismatched Couples (1985)
It's time.[CN] - 到间了 Ukroshcheniye ognya (1972)
They've overcome many hardships that way.[JA] 小可有明の月间 轴: 疯蛇繁化 : ああやって困難を乗り越えてきた Iron Hammer: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 5 (2013)
Eight![CN] 八点的 Burnt by the Sun (1994)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top