Search result for

อย่างเร่งรีบ

(28 entries)
(0.1014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างเร่งรีบ-, *อย่างเร่งรีบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเร่งรีบ[ADV] hastily, See also: hurriedly, quickly, Syn. อย่างรีบเร่ง, อย่างเร่งด่วน, Ant. ช้า, Example: การก่อสร้างตึกเป็นไปอย่างเร่งรีบเนื่องจากเหลือเวลาในการก่อสร้างเพียงปีเศษเท่านั้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Many new clones are rushed into service to support their Jedi generals.โคลนรุ่นใหม่ต้องถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบอย่างเร่งรีบ เพื่อช่วยเหลือนายพลเจไดของตน Rookies (2008)
And so i just came right away.ดังนั้นฉันจึงมาอย่างเร่งรีบ The Grandfather: Part II (2009)
Woman there saw a white van pull away from the curb here really crazy.ผู้หญิงที่อยู่ตรงโน้น เห็นรถตู้สีขาว ริมทางเท้า ออกตัวอย่างเร่งรีบ Pilot (2010)
He went from choking and carrying fit men to their watery graves to drowning and dumping smaller victims unceremoniously.เขาเปลี่ยนจากทำให้ขาดอากาศตาย และเหยื่อที่แข็งแรงเป็นสุสานใต้น้ำ จับกดน้ำและทิ้งศพเหยื่อที่ตัวเล็กลง อย่างเร่งรีบ Epilogue (2011)
Well, if he left it behind, it must have been in a hurry.อืม หากเขาไปจากที่นี่ เขาก็คงไปอย่างเร่งรีบ Proof (2011)
He pulled his money from the fund in a hurry.เขาถอนเงินลงทุนอย่างเร่งรีบ P.S. You're an Idiot (2012)
In my haste to put together a defense...ที่รวมรวบคำให้การอย่างเร่งรีบ Doubt (2012)
They left in a hurry.พวกเขาจากไปอย่างเร่งรีบ ฮาร์ดไดรฟ์คนนี้... The Hard Drive (2012)
Okay, I filled it out late last night.ฉันกรอกมันอย่างเร่งรีบเมื่อคืนนี้ Bridesmaid Up! (2012)
I hope the monsignor is true to his promise and acts quickly.ได้แต่หวังว่าท่านมงซินญอร์ คงทำตามสัญญาและลงมือทำอย่างเร่งรีบ Continuum (2013)
It was done hastily, without a plan.มันถูกทำอย่างเร่งรีบ ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า The Doll in the Derby (2013)
Mike's in there getting railroaded, and Hackett's just letting it happen.ไมค์โดนตัดสินอย่างเร่งรีบ เเละเเฮตเกตก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้น Crash and Burn, Girl! (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fast[ADV] อย่างรวดเร็ว, See also: อย่างเร่งรีบ, อย่างไม่ชักช้า
to beat the band[SL] อย่างเร่งรีบ, See also: อย่างรวดเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bundle(บัน'เดิล) {bundled,bundling,bundles} n. มัด,ห่อ,พวง,กลุ่ม,กอง,เงินจำนวนมาก. vt. มัดเข้าด้วยกัน,ส่งไปอย่างเร่งรีบ,รีบไล่ไป. vi. รีบจากไป,รีบไป,นอนบนเตียงเดียวกัน -Phr. (bundle up ใส่เสื้อผ้าให้อุ่น), See also: bundler n.
cram(แครม) {crammed,cramming,crams} vt. ยัด,อัด,กินอย่างตะกละตะกลาม,กินมากเกินไป,ศึกษาอย่างเร่งรีบ,เร่งเรียน,โกหก vi. กินมากเกินไป,กินอย่างตะกละตะกราม,เร่งเรียน,เร่งท่องจำ n. ภาวะที่อัดเต็ม,ภาวะที่ยัดเยียด, Syn. press,pack,crowd
cursory(เคอ'ซะรี) adj. อย่างเร่งรีบ,คร่าว ๆ ,ลวก ๆ ,หยาบ,สะเพร่า., See also: cursorily adv. ดูcursory cursoriness n. ดูcursory
flight(ไฟลทฺ) n. การบิน,กองบินน้อย,ขั้นบันได,การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,การหายวับ,การเจริญอย่างรวดเร็ว,การหนี,การจากไปอย่างเร่งรีบ. -Phr. (take flight,take to flight ล่าถอย,หนี)
headlong(เฮด'ลอง) adv. ซึ่งมีส่วนหัวยื่นไปข้างหน้า,ไม่รีรอ,เร่งรีบ,สะเพร่า,ประมาท. adj. อย่างรวดเร็ว,อย่างเร่งรีบ. (ผา) ชัน
huddle(ฮัด'เดิล) {huddled,huddling.huddles} v. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,เบียดเสียด,ทำอย่างรีบเร่ง,ใส่เสื้อผ้าอย่างเร่งรีบ,ประชุม,หดม้วน,กอดกันกลม. -n. กลุ่ม,ก้อน,กอง,ความวุ่นวาย,ความสับสน,การประชุม,การปรึกษาหารือ,การจับกลุ่มกัน., See also: huddler n. huddli
lick(ลิคฺ) {licked,licking,licks} vt. เลีย,เลียออก,เลียเกิน,ไฟ (แลบ) ,ตี,เฆี่ยน,ชนะ,มีชัย. ์n. การเลีย,ปริมาณอาหาร ที่เลียกินครั้งหนึ่ง,ปริมาณเล็กน้อย,การตี,การเฆี่ยน,การกระทำอย่างรวดเร็ว. -Phr. (lick and a promise การกระทำอย่างเร่งรีบแบบพอเป็นพิธี), See also: licker n, ดู lick
railroad(เรล'โรด) n. ทางรถไฟ,บริษัททางรถไฟ,ระบบทางรถไฟ vt. ขนส่งทางรถไฟ,จัดให้มีทางรถไฟ,สร้างทางรถไฟ,ส่งไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ทำให้ผ่านไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ตัดสินคดีอย่างเร่งรีบและลวก ๆ, Syn. rush,push,force
rush(รัช) vi.,n. (การ) วิ่ง,วิ่งเข้าไป,วิ่งแร่,พุ่ง,พรวดพราด,ถลัน,เร่ง,รีบเร่ง,ผลัก,ไส,ปรากฎขึ้นฉับพลัน vt. กระทำอย่างเร่งรีบ,เร่งรีบ,กรูกันไป,ยื้อแย่ง,แย่งซื้อ adj. เร่งรีบฉุกละหุก,พรวดพราด,กุลีกุจอ, See also: rushingly adv.
whisk(วิสคฺ) vt. vi.,n. (การ) ปัด,กวาด,สะบัด,แกว่ง,คว้า,ฉวย,เอาไปอย่างรวดเร็ว,ขนส่งอย่างเร่งรีบ vt. ตีหรือปั่นไข่หรือนมหรือครีม n. ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก,เครื่องตีไข่หรือครีม

English-Thai: Nontri Dictionary
hastily(adv) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบร้อน,อย่างเร่งด่วน,อย่างฉับไว
headlong(adv) หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ
precipitant(adj) อย่างเร่งรีบ,อย่างรีบด่วน,ใจเร็วด่วนได้,หุนหันพลันแล่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top