ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

steadfastly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -steadfastly-, *steadfastly*, steadfast
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tonight we must remain steadfast.คืนนี้เราต้องเข้มแข็งมั่นคง V for Vendetta (2005)
Let us move forward steadfastly together....ให้เราไปข้างหน้า อย่างรวดเร็ว พร้อมๆกัน The Water Horse (2007)
A vocal member of the NRA and a steadfast supporter of the second amendment, เสียงของสมาชิก NRA และเป็นผู้สนับสนุนที่มั่นคงจากการแก้ไขครั้งที่สอง How to Win Friends and Influence Monsters (2011)
I hope you are steadfast in your commitment to our cause, Yao Fei.ฉันหวังว่าคุณจะยึดมั่น ในข้อผูกมัดของท่าน ระหว่างเรา , เหยา เฟย The Odyssey (2013)
I know she's steadfast, but unpredictable.รู้แค่ท่านชัดเจน ทว่าไม่อาจเดา Doctor Strange (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
steadfastly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
steadfastly

WordNet (3.0)
firm(adv) with resolute determination, Syn. firmly, steadfastly, unwaveringly

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Steadfastly

adv. In a steadfast manner; firmly. [ 1913 Webster ]

Steadfastly believe that whatever God has revealed is infallibly true. Wake. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
正直一途[しょうじきいちず, shoujikiichizu] (n, adj-na, adj-no) (of) straightforward honesty; steadfastly honest [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top